Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förundersökningsprotokollet om al-Hol-härvan offentligt – Haavisto: "konsulära chefen sa att de föräldralösa barnen har det bra där"

Från 2020
Pekka Haavisto
Bildtext På tisdag röstar riksdagen om förtroendet för utrikesminister Pekka Haavisto.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Riksdagen ska rösta om förtroendet för utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) på tisdag, med anledning av hans förfarande kopplat till statens försök att ta hem barn från al-Hol-lägret i Syrien. I Centralkriminalpolisens förundersökning, som Yle Uutiset tagit del av, framgår att det finns skäl att misstänka att minister Haavisto kan ha brutit mot sin tjänsteplikt.

Polisens förundersökningsprotokoll avslöjar mer detaljer kring utrikesminister Pekka Haavistos misstänkta tjänstebrott.

Centralkriminalpolisen bedömer i sin förundersökning att det finns skäl att misstänka Haavisto för brott mot tjänsteplikt, då han flyttade Utrikesministeriets konsulära chef Pasi Tuominen till andra uppdrag.

Förundersökningsprotokollet offentliggjordes på måndag. Grundlagsutskottet slog redan förra veckan fast att Haavisto hade gjort sig skyldig till brott, men att tröskeln för ett ministeråtal inför riksrätt inte överskrids.

Laglärdas expertutlåtanden och polisens nu offentliggjorda protokoll utgjorde båda grund för utskottets betänkande.

Haavistos och Tuominens meningsskiljaktigheter i al-Hol-frågan kulminerade den 16 september 2019 vid ett möte som Haavisto hade sammankallat.

Vid mötet lade Haavisto fram åtgärder för Utrikesministeriets konsulära tjänster. Åtgärderna syftade till att flytta barn från lägret till Finland.

Haavisto hade tidigare den 13 september behandlat ärendet med dåvarande statsminister Antti Rinne (SDP).

Haavisto anser att han och statsministern redan vid deras möte hade utformat en linje i frågan. Bemötandet vid Utrikesministeriets möte var däremot motvilligt.

– Det var en känsla av en fullständig mur mot den linjen, som trots allt redan hade diskuterats och förberetts länge i statsrådet, sa Haavisto om mötet i polisens förhör.

Förberedelserna för att hjälpa de finländska barnen i al-Hol hade framskridit redan vid tiden för mötet. Haavisto säger i förhör att han hade planerat anlita den holländska fredsförmedlingsgruppen DAG och den finländska experten Ilkka Uusitalo.

– Uusitalo hade gett mig en färdig blankett, med vilken den kurdiska ledningen i nordöstra Syrien skulle överlåta barnen. Han hade berättat på ett mycket konkret sätt vad den kurdiska ledningen väntade sig. Det här berättade jag givetvis för mötets deltagare, säger Haavisto enligt förundersökningsprotokollet.

Haavisto berättade i förhör hur han blev frustrerad på argumenten som Pasi Tuominen, enligt Haavisto, använde vid mötet i september.

Enligt Haavisto var det fråga om ett barnskyddsärende, som fordrade myndighetssamarbete. Han säger sig också ha jämfört saken med en kidnappning.

– Konsulära chefen (alltså Pasi Tuominen, red. anm.) konstaterade att de föräldralösa barnen har det bra där på området, eftersom de är tillfälligt placerade i familjer. Han nämnde också att papporna kan vara vid liv, att vi inte vet om de egentligen är faderlösa.

Det svåraste för Haavisto att smälta var då Tuominen, enligt Haavisto, sa att Finland genom att träffa de här barnen tar dem "under sin behörighet". Enligt Haavisto varnade Tuominen vid mötet för det här upplägget.

– Att om vi är aktiva kommer ett läge där vårt ansvar för de här barnen växer. Jag måste säga att även nu i efterhand har jag omåttligt svårt att acceptera det här argumentet, sa Haavisto.

Pekka Haavisto ja Johanna Ojala-Niemelä
Bildtext Utrikesminister Haavisto och grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) i plenisalen.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Kärnan i tvisten mellan Haavisto och Tuominen är huruvida minister Haavisto bröt mot lagen då han försökte flytta den konsulära chefen från sitt uppdrag efter mötet i september.

Enligt förhörsprotokollen inledde Haavisto samtal med tjänstemannaledningen om att flytta Tuominen direkt efter mötet. Bland annat ska en förflyttning till posten som ambassadör i Sofia i Bulgarien ha varit ett alternativ, framgår det ur förundersökningsmaterialet.

Haavisto flyttade alla Tuominens uppgifter relaterade till finländarna i al-Hol till en annan person. I förhör motiverade han beslutet med att Tuominen tidigare hade ansökt om uppdrag vid beskickningar utomlands.

– Jag tänkte att vi kunde åstadkomma en win-win-situation, där han skulle få uppdrag han velat ha. Samtidigt, om den här al-Hol-krisen pågår väldigt länge skulle vi få en normal verksamhet i de konsulära ärendena, där ansvaret och åtgärderna angående al-Hol skulle vara förenliga med vad regeringen har kommit överens om.

Tuominen sa å sin sida i förhör att han inte alls hörts i ministeriet angående en förflyttning. Han sa att han fick veta om ändringar i sina arbetsuppgifter först en månad efter att samtalen hade påbörjats mellan Haavisto och tjänstemannaledningen.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen
Bildtext Utrikesministeriets konsulära chef Pasi Tuominen.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Haavistos specialmedarbetare sa att Haavisto rätt snart efter mötet nämnde att han inte har förtroende för Tuominen, och funderade om det fanns andra uppdrag för Tuominen.

Haavisto kallade också Utrikesministeriets statssekreterare till sig för att fråga om det fanns andra uppdrag för Tuominen. Statssekreteraren berättade att förfrågan var en "smärre chock".

Enligt Tuominen hade tjänstemannaledningen väntat med att avslöja saken för honom. Tjänstemännen väntade att "dammet skulle lägga sig", sa sig Tuominen ha hört.

– Hen (understatssekreteraren) berättade för mig att de inte trodde att man kunde göra så vid Utrikesministeriet år 2019 och lät dammet lägga sig.

Tuominen bad slutligen själv om ett möte med ministern. Ett möte slogs fast, men Tuominen annullerade det senare själv.

– Det här var på mitt initiativ det här planerade mötet. Ministern indikerade aldrig att han ville diskutera med mig.

Haavisto säger sig däremot inte ha vetat att det rådde brister ifråga om att höra Tuominen gällande ändringen av hans arbetsuppgifter.

– Sådana åhöranden hör inte till ministern, den sköter inte hands on-ärenden i personalförvaltningen. Jag har inte vetskap om att något hörande skulle ha fattats, sa Haavisto.

Resande farligt, men barnen inte i akut livsfara

Konsulära chefen Pasi Tuominen ger sin syn på säkerhetsläget i al-Hol i sin slutplädering i förundersökningen. Han säger sig ha varit emot att skicka tjänstemän till lägret för att träffa finländare, för han ansåg det farligt att resa.

– Tydligen ansåg minister Haavisto att resande till lägret inte utgjorde ett säkerhetshot eftersom några medborgarorganisationer hade lyckats besöka det, säger Tuominen i sitt utlåtande.

Tuominen hänvisar till Finlands och liknande länders "starkast möjliga" resemeddelande om att omedelbart lämna landet.

– Det bör också påpekas att Utrikesministeriets eller konsulära tjänsternas anställda inte normalt hör till avdelningen, vars representanter är bland de första som skickas till livsfarliga områden, till skillnad från räddningspersonal, poliser eller akutvårdare.

Å andra sidan svävade kvinnorna och barnen på lägret enligt Tuominen inte i "konkret och akut livsfara" enligt uppgifter från mitten av september 2019.

– Det var inte frågan om en kidnappningssituation och det kan inte likställas med det. Därför fanns ingen förhöjd handlingsplikt eller plikt eller press att ta risker, säger Tuominen i sitt utlåtande.

Tuominen säger sig ha upplevt att Haavisto pressade tjänstemän att fatta beslut om att skicka tjänstemän till al-Hol, fastän det inte fanns politiska beslut om saken och en evakuering enligt honom inte var möjlig enligt konsulärlagen.

Anhöriga till Haavisto: "Det sköts mycket här i dag, en kula flög precis bredvid oss"

Utrikesminister Pekka Haavisto säger i sin slutplädering att Utrikesministeriet enligt justitiekanslern kan handla enligt lagen för konsulära tjänster angående al-Hol-frågan.

Justitiekanslern har slagit fast att grund- och mänskliga rättigheter stöder regeringens strävanden att få hem åtminstone barnen.

Till sin slutplädering har Haavisto bifogat e-postmeddelanden, som personer på lägret skickat via sina anhöriga.

– Här sköts mycket i dag, en kula flög precis bredvid oss. Tre pojkar sköt. Föräldralösa pojkar, stod det i ett meddelande som enligt Haavisto har skickats till honom och statsminister Antti Rinne den 4 juli 2019.

Enligt Haavisto beskrev meddelandena ett tilltagande våld på lägret på sommaren 2019. För belägg för de farliga förhållandena hänvisar han också till antecknignarna Ilkka Uusitalo gjorde, då han besökte lägret.

– Han (Uusitalo) beskrev lägret som en tidsinställd bomb, vars stubin brinner. Det fanns återkommande problem på lägret såsom brännande av tält, knivattacker mot vakter och andra hot och attacker mot lägrets ledning och utländska hjälporganisationer. De utsatta finländska barnens sak var alltså absolut kritisk, skriver utrikesministern i sin slutplädering.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Tutkintapöytäkirjat paljastavat, mistä riita al-Holista repesi – Haavisto: "Konsulipäällikkö totesi, että orpolapsilla on nyt hyvä olla siellä" skriven av Hanna Eskonen och Mikko Haapanen.

Diskussion om artikeln