Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utrikesminister Pekka Haavisto har riksdagens förtroende - men Centerns kritik fortsätter: "Statsministern måste bedöma en hurudan utrikesminister hon vill ha"

Från 2020
Uppdaterad 15.12.2020 15:12.
Pekka Haavisto i samband med förtroendeomröstning i riksdagen 15.12.2020.
Bildtext Sannfinländarna står bakom misstroendet mot Haavisto
Bild: Lehtikuva

Riksdagen har röstat för förtroende för utrikesminister Pekka Haavisto från De gröna med siffrorna 101 för och 68 mot. 30 riksdagsledamöter var inte på plats. Samtidigt har Centern krävt att De gröna tar det politiska ansvaret för att Haavisto brutit mot lagen.

Det var Sannfinländarna som stod bakom misstroendevotumet. Det gällde om Haavisto hade riksdagens förtroende efter att han prickats av grundlagsutskottet.

Sannfinländarnas ordförande Jussi Hala-aho var inte nöjd med resultatet av omröstningen. Han hävdar fortfarande att Haavisto agerat lagstridigt då han försökt omplacera den konsulära chefen på UM, Pasi Tuominen, i fallet med återbördandet av de finländska barnen från al-Hol.

- Vi har nog sett ministrar avgå av mindre orsaker förut, sade Halla-aho.

De grönas gruppordförande Jenni Pitko uttryckte för sin del lättnad över omröstningsresultatet. Hon intygade att De gröna aldrig hade undervärderat grundlagsutskottets arbete vad gäller Haavisto.

- Det har varit ett tungt år. Diskussionen om finländarna i al-Hol fortsätter säkert, säger Pitko. Det är en stor fråga.

Centern protesterar: De gröna bör ta konsekvenserna

I ett pressmeddelande strax efter omröstningen kom Centern med uppmaningen att De gröna bör ta de politiska konsekvenserna av att Haavisto agerade lagstridigt i al-Hol-frågan.

Haavisto har agerat mot lagen och han bär ansvaret för sina egna handlingar, säger Centern. Ändamålet helgar inte medlen, heter det i pressmeddelandet.

- Vi anklagar De gröna för att de med sin verksamhet har underminerat grundlagsutskottets verksamhet och roll. Utskottets oberoende måste garanteras.

Centern intygar att man inte strävar efter att fälla regeringen på grund av det här. Centerns gruppordförande Antti Kurvinen konstaterar för STT att det i sista hand är statsministern som måste göra bedömningen över en hurudan utrikesminister hon vill ha i regeringen.

antti kurvinen
Bildtext Centerns gruppordförande Antti Kurvinen
Bild: Lehtikuva

Centerns ordförande, minister Annika Saarikko, konstaterade efter förtroendeomröstningen att det var mycket svårt för Centern att ställa sig bakom regeringens linje.

- Centern deltog i omröstningen med mycket motstridiga känslor. Många kämpade med sin rättskänsla, sa hon.

Så här röstade riksdagen

En centerpartist röstade mot förtroende för Haavisto - det var Hannu Hoskonen - i övrigt anslöt sig regeringspartierna bakom ett förtroende för utrikesministern.

Grundlagsutskottet oenigt

Förra veckans onsdag konstaterade riksdagens grundlagsutskott att Haavisto nog bröt mot lagen då han försökte omplacera den konsulära avdelningens chef och ge uppdraget att ta hem de finländska barnen från al-Hol till ett specialsändebud.

Grundlagsutskottet ansåg emellertid att tröskeln för att ställa Haavisto inför riksrätt inte hade överskridits.

Utskottets betänkande var inte enhälligt, och det blev föremål för omröstning, vilket är mycket ovanligt i grundlagsutskottet. De gröna medlemmarna röstade emot eftersom de hade önskat lindrigare formuleringar i betänkandet.

Fallet har överlag väckt mycket uppståndelse – särskilt De grönas kommunikation utåt har vållat huvudbry bland riksdagsledamöterna. De gröna har hela tiden hävdat att Pekka Haavisto inte har gjort något lagstridigt.

Den centrala frågan verkar vara om de finländska mödrarna och barnen ska få hjälp med att komma till Finland, eftersom mödrarna ursprungligen anslöt sig frivilligt till IS led.

Diskussion om artikeln