Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaviruset i Österbotten – 15.12

Från 2020
Uppdaterad 15.12.2020 21:53.
En sjukskötare håller i ett coronavirustest.
Bild: Sami Takkinen / Yle

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Österbotten nära spridningsfasen – nya rekommendationer kan komma på fredag

Coronaläget fortsätter bli sämre i Vasa sjukvårdsdistrikt och distriktet är nära spridningsfasen igen, konstaterar coronagruppen. Största delen av fallen har kommit från andra orter eller utomlands, säger distriktets direktör, Marina Kinnunen.

På fredag håller coronagruppen ett extra möte för att se över läget och eventuella nya rekommendationer.

– Vi vill utvärdera läget på nytt. Situationen ser olika ut i olika kommuner, och det kommer vi också att se över. Jättelugnt i några kommuner, i andra inte. Vi förbereder att vi måste ta upp åtminstone en del av distriktet till spridningsfasen, säger Kinnunen.

Största delen av de nya fallen kommer nu från andra orter eller från utlandet, enligt Kinnunen.

– Det är viktigt att inte resa till områden som är i spridningsskedet och kommer man från utlandet ska man jättenoggrant hålla den frivilliga karantänen och testa sig om man har lite symptom.

Sämre coronaläge i Vasa – besök inom hem- och anstaltsvård begränsas

En av de kommuner där coronaläget blivit sämre är Vasa.

Smitta har konstaterats på flera platser, bland annat vid Vaasan A-Kilta, Jansson-hemmet, Gustavsro ungdomshem, Yrkesakademins campus. Massexponeringar har dessutom skett vid stadssjukhusets avdelning 5 och 9, vid Variska skola och Vamias Sampo-campus.

– Klasserna 7–9 har övergått till distansundervisning, de som har blivit smittade har isolerats på sina vårdplatser eller hemma, de som har exponerats har försatts i karantän och övriga personer som har vistats i samma lokal vid läroinrättningarna har getts anvisningen att hålla sig i frivillig karantän i 10 dagar, berättar ledande överläkare Heikki Kaukoranta i Vasa stad i ett pressmeddelande.

Besöken inom hem- och anstaltsvården begränsas nu också så att man inte får besöka stadssjukhusets avdelningar 5 och 9, och patientförflyttningar har också avbrutits. Avdelningarna 6 och 7 fungerar som normalt.

– Det rekommenderas att besök vid serviceboendeenheterna undviks. Den dag-, stimulans- och arbetsverksamhet som är underställd socialsektorn avbryts, förtydligar Kaukoranta.

Ett nytt fall i Mellersta Österbotten

Vårdsamkommunen Soite meddelade på tisdagen om ett nytt fall av coronasmitta i Mellersta Österbotten.

Den smittade hör till en tidigare känd smittkejda och befann sig i karantän.

Ingen vårdas på sjukhus för covid-19 just nu.

Incidentstalet för distriktet är nu 15,4 smittade personer per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Totalt har nu 148 personer testat positivt för corona i distriktet.

Coronasmitta vid Solgård i Korsholm

Korsholms beredskapsledningsgrupp meddelar om ett fall av coronavirussmitta vid serviceboendet Solgård.

Smittspårning pågår och inga besök på boendet är i nuläget tillåtna.

Åtta nya fall i Österbotten

På tisdagen rapporterade Vasa sjukvårdsdistrikt om åtta nya fall av coronasmitta i Österbotten. Totalt har nu 1 182 österbottningar smittats av corona.

Incidenstalet har stigit till 47 smittade personer per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, på måndagen var motsvarande siffra 43.

Under måndagen togs 351 prover, totalt har 30 094 coronatester gjorts i Österbotten.

Inga nya fall i Södra Österbotten - 26 personer har behövt vård under hösten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt meddelar att inga nya fall uppdagats.

Det totala antalet är således fortfarande 401.

Ett antal personer får sjukhusvård på grund av coronan. Under våren behövde endast fyra personer sjukhusvård, men under hösten har hela 26 personer behövt sjukhusvård. Patienternas medelålder (våren + hösten) har varit 69 år.

Under den senaste veckan har man haft 44 bekräftade fall i Södra Österbotten och 84 de senaste två veckorna.

Incidensen för de senaste 14 dygnen är 43,5 per 100 000 personer.

Diskussion om artikeln