Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Jordbrukarna i Indien är mycket viktiga för nationen – men drabbas nu av nya lagar som fråntar dem minimipriser medan storföretagen gagnas

Från 2020
Jordbrukare protesterar i Haryana, nära New Delhi, Indien 14.12.2020
Bildtext Jordbrukare protesterar i Haryana, nära New Delhi, Indien 14.12.2020.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Den 26 november deltog uppskattningsvis 250 miljoner indier i en generalstrejk i protest mot premiärminister Narendra Modis jordbruksreform.

I över två veckor har tusentals indiska jordbrukare slagit läger kring huvudstaden New Delhi för att protestera mot en jordbrukslag som godkändes i snabb takt av parlamentet i september.

Jordbrukarna är upprörda över att de nya lagarna drabbar små jordbruk medan storbolag gagnas av reformen.

Polisen har tagit till hårda metoder mot demonstranterna, och har använt både tårgas och vattenkanoner i försöken att stoppa dem. Demonstranter som under veckoslutet blockerade infartsvägar till New Delhi möttes av poliser och paramilitära styrkor.

"Inga jordbrukare - ingen mat" - Jordbrukare vilar sig efter att ha deltagit i demonstrationer i Haryana, Indien 14.12.2020
Bildtext "Inga jordbrukare – ingen mat". Jordbrukare vilar sig efter att ha deltagit i demonstrationer i Haryana, Indien 14.12.2020.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Den indiska regeringen tog tillfället i akt nu under pandemin och valde att genomföra en rad reformer, bedömer The Guardian.

Det styrande partiet i Indien hade kanske inte just nu under rådande pandemi räknat med en så kraftfull och landsomfattande massprotest. "Världens striktaste nedstängning" och den allmänna rädslan för smitta kunde ha lett till frivillig avhållsamhet från demonstrationer.

Vi är helt förberedda på att stanna här i sex månader och vi kan stanna ännu längre om ingen lyssnar på oss och om våra krav inte möts

En indisk jordbrukare överräcker mat till demonstrerande jordbrukare i Haryana i närheten av New Delhi, Indien 14.12.2020. Protest mot nya jordbrukslagar som gagnar storföretag
Bildtext En indisk jordbrukare överräcker mat till demonstrerande jordbrukare i Haryana i närheten av New Delhi, Indien 14.12.2020.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Över hälften av den arbetande befolkningen utgörs av jordbrukare

I Indien är jordbrukarnas problem inte nya. Jordbruksarbetarnas liv och levnadsvillkor har länge prioriterats lågt.

Ändå utgör jordbrukarna över hälften av den arbetande befolkningen i Indien. Deras insatser är livsviktiga för landets invånare.

Ingenstans är detta så tydligt som i den nordvästra delstaten Punjab – Indiens jordbruksknutpunkt och "kornbod".

Det pågående upproret bland jordbrukare i Indien ses nu som varningsklockor för en liknande våldsam reaktion som skedde på 1980-talet.

Våldsamheterna i Punjab - "Indiens kornbod" - upprepar sig?

Demonstrerande jordbrukare i Haryana, Indien 14.12.2020
Bildtext Demonstrerande jordbrukare i Haryana 14.12.2020. Polisen har försökt hindra tusentals jordbrukare från delstaterna Haryana, Punjab och Uttar Pradesh att ansluta sig till protesterna.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Experimentell teknologi tillämpades

Missnöjet och de krafter som ligger bakom protesterna kan också kopplas till händelser som är förankrade i landets historia.

År 1966 – mindre än 20 år efter att Indien blivit självständigt – stod landet inför en hungerkatastrof. Då infördes en ny experimentell teknologi i vissa nyckelstater – ett program som kallades för 'den gröna revolutionen'.

Programmet hade varit framgångsrikt i andra delar av världen. Det handlade om modifierat utsäde, kemikalier och konstbevattning och Indien ville gärna satsa på allt detta.

Den gröna revolutionen blev ett jordbruksexperiment som testades på fälten i Punjab.

Trots att den gröna revolutionen på kort sikt gav Indien större skördar och sålunda dämpade risken för nationell hungersnöd, blev långtidseffekterna negativa för både ekonomin, miljön och invånarnas hälsa.

Demonstrerande jordbrukare i Haryana, Indien 14.12.2020
Bildtext Jordbrukarprotest i Indien 14.12.2020.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Olönsamt för redan skuldsatta jordbrukare

De nya lagarna garanterar inte jordbrukarna något minimipris för skördarna.

Marknaden har inte tidigare heller varit lönsam för odlarna.
Kostnaderna för produktionen överskrider det pris de får för sina produkter.

Enligt en ny rapport från jordbruksuniversitetet i Punjab är åtta av tio jordbrukare i Punjab skuldsatta. Medelskulden för en jordbrukare är ungefär fyra gånger så stor som årsinkomsten i medeltal.

Dessutom skyddar inte regeringen odlarna från multinationella bolag. De internationella jordbruksjättarnas verksamhet har varit avreglerad sedan 1988 och stora imperier har byggts upp under flera decennier med stöd från Världsbanken.

Jordbrukarna befarar det värsta då storbolagen börjar förhandla

Enligt Indiens premiärminister Narendra Modi är det meningen att jordbrukarna ska gagnas av reformen.

Regeringen lovar att jordbrukarnas inkomster ska fördubblas i och med att jordbruksekonomin öppnas för privata investerare. De som arbetar på mindre jordbruk – det vill säga 85 procent av jordbruken – befarar dock att de förlorar i konkurrensen.

Avlägsnandet av garanterade minimipriser för spannmål betyder att storbolagen förhandlar individuellt med jordbrukarna och kan pressa dem.

Samtidigt som bolagen kan öka utbudet på marknaden, kämpar de små jordbruken med att få ekonomin att gå ihop och konkurrera med andra. Många tvingas att ytterligare öka sin skuldsättning.

Män i oxdragna kärror i New Delhi 15.12.2020
Bildtext Män i oxdragna kärror i New Delhi 15.12.2020.
Bild: AFP / Lehtikuva

Självmorden ökar

Den dystra ekonomiska utsikterna har fått psykologiska följder i samhället. I en del regioner i Punjab har självmordsfrekvensen ökat kraftigt, och helt tydligt ännu mera sedan Modi gav besked om de nya reformerna.

Det här gäller inte enbart Punjab. Självmord är vanliga bland jordbrukare i hela Indien.

Hälsan och miljön lider

Den gröna teknologin misstänks stå bakom en klar uppgång i antalet fall av cancer – till stor del på grund av att stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel sipprar ned i jorden och vattnet.

Också miljön lider. Den indiska regeringen avleder vatten till andra delstater som inte är inriktade på jordbruk. vilket står i strid med internationell lag.

Data har pekat på att grundvattnet i Punjab är på väg att sina, och att en stor del av jorden är så utarmad att den snart är obrukbar.

Jordbrukssektorn borde förnyas

Ekonomiska analytiker har länge konstaterat att Indien bör förnya sin jordbrukssektor. De flesta indiska jordbrukare har små odlingsområden till sitt förfogande och har inte råd att satsa på mekanisering.

Mångas uppmärksamhet har varit riktad mot coronaviruset, och jordbruksreformen godkändes i snabb takt av parlamentet utan särskilt mycket konsultation eller debatt – något som har bidragit till ilskan bland indierna, bedömer Foreign Policy.

De indiska jordbrukarna kräver att landets ledning börjar lägga värde på sina egna medborgare och värdesätter dem högre än potentiella nationella, ekonomiska fördelar.

Premiärminister Modi har brukat komma undan

Premiärminister Modi har också tidigare kommit undan med andra stora och djärva beslut som inte förankrats i demokratiska processer.

I februari beslöt han att landet snabbt skulle stängas – en av de striktaste nedstängningarna i världen – vilket ledde till att miljontals migrantarbetare inte hade något annat alternativ än att vandra till fots från storstäderna till sina hembyar långt borta.

Inget av Modis kontroversiella drag har skadat hans rykte särskilt mycket. Folket har verkat acceptera hans starka beslutsamhet.

Frågan är om jordbrukarnas läge nu innebär en mer allvarlig utmaning för Modi.

Källor: CNN, The Washington Post, The Guardian, Foreign Policy

Diskussion om artikeln