Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå håller fast vid sitt beslut att godkänna planen för Pickala-Marsudden

Från 2020
En vy över de tomter som planeras i Pickala-Marsudden med tomt nästan ner till vattnet.
Bildtext Sjundeå kommun vill locka nya invånare bland anant genom att erbjuda havsnära boende. Här, ganska nära vatten, planeras tomter
Bild: Marica Hildén / Yle

Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden som godkändes av Sjundeå kommunfullmäktige i slutet av maj, har lett till totalt åtta besvär. Nu yrkar kommunen att förvaltningsdomstolen ska förkasta dem alla.

De åtta besvären, som kommunen vill att ska förkastas, har lämnats in av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Ingå-Sjundeå miljöförening, Pickala enskilda väglag och ytterligare fem privata aktörer.

Besvären handlar bland annat om hur fågellivet och naturen påverkas av den planerade bebyggelsen och oro över att all trafik leds in genom Pickala by och Marsudden och över en ny bro som ska byggas över Pickala å till Störsvik.

Ett argument som lyfts fram i flera av besvären är också att den nya delgeneralplanen strider mot landskapsplanen, där det bland annat står att bebyggelse ska koncentreras till Sjundeå centrum.

Enskilda markägare har också oroat sig över att värdet på deras tomter minskar när området byggs ut.

Sjundeå poängterar att gröna värden har beaktats

De närmaste åren hoppas Sjundeå på 150 nya invånare till Pickala-Marsudden.

Kommunen har också inlett marknadsföringen av ett havsnära boende med småhusområden, men också områden med flervåningshus.

I den nya delgeneralplanen nämns 900 nya invånare men kommunen har tänkt att siffran ska landa på mellan 600 och 800.

Det område som omfattas av delgeneralplanen är cirka 430 hektar stort.

Bebyggelsen i området ska ändå vara tillräckligt tät för att man ska kunna bygga ut nödvändiga trafikförbindelser och kommunalteknik.

Kommunen har också tänkt på områdets betydelsefulla natur- och landskapsarv samt värdena i den byggda kulturmiljön när man planerat ny infrastruktur, skriver Sjundeå kommun i sitt svar till förvaltningsdomstolen.

Sjundeå kommun skriver i sitt utlåtande att NTM-centralen håller med kommunen om att den nya vägförbindelsen och bron över Pickala å inte orsakar några betydande negativa konsekvenser för de arter och naturtyper som utgör grunden för skyddet av Naturaområdet.

Planen skapar överlag förutsättningar att stärka det ekologiska nätet för naturens mångfald och rekreationsanvändningen i området, skriver Sjundeå kommun som svar på de besvär som lämnats in om planen för Pickala-Marsudden.

Kommunstyrelsemedlemmar av olika åsikt

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens möte på måndagen (14.12) och beslutet att hålla fast vid delgeneralplanen för Pickala-Marsudden godkändes med rösterna 6-3.

Socialdemokraterna Arja Alho och Kristian Parviainen samt De grönas Reijo Korhonen anser att besvären mot delgeneralplanen är så pass allvarliga att planen inte kan godkännas.

Alho, Parviainen och Korhonen anmälde avvikande åsikt till protokollet.

Målet för Sjundeå kommun är att ha 2 700 nya invånare fram till 2040.

Diskussion om artikeln