Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Spotify boostar låtar om artister går med på mindre ersättning – juristen: “Snudd på olagligt”

Från 2020
Uppdaterad 16.12.2020 10:54.
Ett rockband på scenen med publikhav i bakgrunden.
Bildtext Poets of the Fall som grundades 2003 har sedan starten publicerat sin musik via ett eget skivbolag. Gitarristen Olli Tukiainen tycker att Spotifys nya försök som innebär större stynlighet för artister som går med på lägre arvode är problematiskt.
Bild: (c)JANI SNELLMAN

Musiktjänsten Spotify testar nu ett nytt system som innebär att artisternas låtar kan få större synlighet och klättra högre på listorna – om de går med på lägre ersättning. Olli Tukiainen som är gitarrist i rockbandet Poets of the Fall ser flera risker med det här.

Spotify boostar låtar om artister går med på mindre ersättning – juristen: “snudd på olagligt” - Spela upp på Arenan

– Det största problemet är att om Spotify börjar spela mer musik på spellistor med minskad ersättning, minskar det också ersättningen för andra artister eftersom deras musik blir mindre spelad, säger Olli Tukiainen, gitarrist i rockbandet Poets of the Fall som har flera guld- och platinaskivor i bagaget.

Spotify introducerar nu ett sätt där artister och skivbolag själva kan påverka Spotifys personliga rekommendationer för lyssnaren, alltså musik som rekommenderas för dig utifrån det du tidigare lyssnat på.

Det här innebär att artister och skivbolag kan få synlighet och potentiellt flera lyssnare för låtarna – om de går med på ett lägre arvode per spelad låt. Hur mycket lägre arvoden det är frågan om är ännu oklart.

Till en början gäller försöket Spotifys autoplay- och radiolägen, men kan senare utvidgas till att gälla också andra delar av tjänsten med personliga rekommendationer, skriver Spotify.

“Finns inget alternativ”

Många artister har genom åren klagat på den ersättning som de får av Spotify. I samband med börsnoteringen 2018 kritiserade flera artister royaltynivåerna och hoppades att börsinträdet skulle leda till högre arvoden.

– Ersättningen borde generellt vara högre på Spotify, att nu sänka den är jättedåligt. Spotify är väldigt viktig för artisterna men det måste vara rättvist och ett sådant här system låter inte alls bra, säger Tukiainen om Spotifys nya försök.

En blond man med en gitarr.
Bildtext Olli Tukiainen är gitarrist i bandet Poets of the Fall.
Bild: Tiia Öhman

Spotify är idag världens största online-musiktjänst och andelen månatliga lyssnare har vuxit med nästan 30 procent på ett år. För många artister hör tjänsten till den viktigaste inkomstkällan.

– Det finns inget alternativ för artister. Man måste vara där och det är viktigt att arvodena blir rättvisa.

Poets of the Fall som grundades 2003 har sedan starten publicerat sin musik via ett eget skivbolag. Än så länge är möjligheterna för ett enskilt band väldigt små när det gäller att förhandla med en jätte som Spotify.

– Det är svårt för artister och musiker att ensamma förhandla med Spotify. Man måste samarbeta med skivbolag, Teosto och andra stora organisationer.

Det är ett stort problem om man bara kan komma med på listor om man betalar extra. Vi har ju en konkurrenslagstiftning och man kan fråga sig om de nu utnyttjar sin position på ett olagligt sätt

― Lottaliina Pokkinen, chef för juridiska ärenden på Finlands Musikerförbund.

Juristen ser flera problem

Lottaliina Pokkinen som är chef för juridiska ärenden på Finlands musikerförbund säger att Spotifys monopolställning, i synnerhet i Finland, gör situationen problematisk.

– Spotify har egentligen ingen konkurrens. De tänker förstås på hur de kan sköta sin business så bra som möjligt.

– Det är ett stort problem om man bara kan komma med på listor om man betalar extra. Vi har ju en konkurrenslagstiftning och man kan fråga sig om de nu utnyttjar sin position på ett olagligt sätt.

Utnyttjar Spotify den på ett olagligt sätt?

– Det kan vara att vi är på gränsen då det bara finns ett stort bolag och ingen egentlig konkurrens, om de hotar att nyttja positionen på ett olagligt sätt. Men jag skulle vilja veta mer om det innan jag dömer dem.

En stor fråga är enligt Pokkinen också transparensen. Hon säger att de nya EU-direktiven fastslår att frågor kring upphovsrätt och hur de ges vidare måste ske öppet och transparent sätt.

– Artisterna måste veta vad som har hänt med deras rättigheter och hur mycket de har ägt. Vi har inte ännu en lagstiftning kring det trots att vi har försökt i många år och yrkat på att artisterna måste få någon form av minimiersättning på ett mer rättvist sätt.

– Nu i och med de nya direktiven som ska implementeras i finsk lagstiftningen är det en jätteviktig fråga hur den här frågan om transparens ska lösas i lagstiftningen.

En leende kvinna med glasögon.
Bildtext Lottaliina Pokkinen är chef för juridiska ärenden på Finlands musikerförbund.
Bild: Tero Ahonen

De flesta artister representeras av ett skivbolag och Lottalinna Pokkinen ser det som problematiskt om till exempel Spotifys nya försök leder till att skivbolaget börjar skriva nya kontrakt med Spotify som artisterna inte vet om.

– Alla de här avtalen påverkar artisternas arvoden och det är problematiskt om det inte sker på ett transparent sätt, om artisterna inte vet hurdana distribueringsavtal deras skivbolag har slutit.

För en självproducerande artist kan det nya försöket vara något positivt.

– Det är ju alltid jättesvårt att hitta folk som lyssnar på just dig och på det sättet är det intressant att Spotify säger att de kan hjälpa till.

Konkurrens- och konsumentverket: måste utredas först

På Konkurrens- och konsumentverket påpekar direktör Rainer Lindberg att lagen tillåter en ledande marknadsställning men förbjuder missbruk av den.

– Det väsentliga är att definiera om missbruket kan definieras. När det gäller till exempel prissättningen måste man först analysera om den är en del av så kalla normal affärsverksamhet eller om syftet är att snedvrida konkurrensen. Vi måste utreda detta innan vi kan ta ställning till om det finns något missbruk.

– Det viktigaste här att utreda om vad värdet av större synlighet är versus priserna Spotify debiterar för den, och allt det här kan analyseras efter att vi börjat utreda saken.

Kommer ni att gå vidare i frågan?
– Om vi får en formell begäran att reagera på den här frågan tar vi ställning till om vi går vidare. Som myndighet måste vi höra båda parter innan vi kan gå vidare i vår analys. Som myndighet kan vi också ta initiativ till en utredning men behöver höra alla parter först.

Svenska Yle bad Spotify om en kommentar kring det nya försöket, och kring att de eventuellt utnyttjar sin position på ett olagligt sätt. Så här svarar Spotify per mejl:

"Vi testar det här för att se till att det är en bra upplevelse för både lyssnare och artister. Till en början kommer vi att koncentrera oss på våra radio- och autoplaylägen, där vi vet att lyssnarna letar efter ny musik."

Spotify vill ta mer betalt
Bildtext Spotify är idag världens största online-musiktjänst.

Påtvingat eller frivilligt?

Jani Jalonen är direktör för kundrelationer på Tonsättarnas Upphovsrättsbyrå Teosto. Han poängterar liksom Pokkinen vikten av att Spotifys nya försök måste ske på ett transparent sätt och vara okej för alla parter. Han ser försöket som en fortsättning på skivbolagens marknadsföringssatsningar.

– Det är på sätt och vis ingen ny revolution utan ett nytt sätt att sätta fart på marknadsföringen av låtar och få synlighet för dem i tjänsten. Det är okej så länge som det okej för alla parter. Men alla parter borde också få en ärlig chans att framföra sina åsikter i frågan.

Jalonen poängterar också att det är viktigt att artisten är medveten om att den är betalande part.

Han ser också risker med systemet och befarar liksom Pokkinen att det kan leda till en kultur där den enda chansen för artisterna att synas på spellistorna är att betala för det.

– Är mekanismen faktiskt något man kan välja eller är den påtvingad? Det är förstås aldrig bra om den leder till en sorts pay and play-kultur där du måste betala eller gå med på mindre arvoden för att få din musik spelad på spellistor.

Låtskrivarna har hamnat i kläm, till exempel genom försöket med lägre arvoden. Jag oroar mig främst för vilka följder det får för låtskrivarna och om de alls kommer att kunna vara med och påverka. Det är ett frågetecken

― Jani Jalonen, direktör på Teosto

Oro också för låtskrivarnas del

Spotifys nya försök är en fråga mellan skivbolagen eller i vissa fall artisten och Spotify, men Jalonen oroar sig också för vad det kan få för effekter för låtskrivarna som Teosto representerar. Överlag har låtskrivarnas roll enligt honom försämrats i och med digitaliseringen och möjligheterna för dem att tjäna sitt levebröd på att göra musik.

– Låtskrivarna har hamnat i kläm, till exempel genom försöket med lägre arvoden. Jag oroar mig främst för vilka följder det får för låtskrivarna och om de alls kommer att kunna vara med och påverka. Det är ett frågetecken.

– Det återstå att se om den här typen av försök utvidgas och blir bestående fenomen. Jag följer med intresse med.

En man med glasögon.
Bildtext Jani Jalonen är direktör för kundrelationer på Tonsättarnas Upphovsrättsbyrå Teosto.
Bild: Teosto

Pengarna går till den mest lyssnade artisten

Lottalinna Pokkinen säger att Musikerförbundet överlag har förespråkat en användarcentrerad ersättningsmodell istället för den pro rata modell som Spotify nu har.

– Det betyder att om jag bara lyssnar på en eller två artister går mina pengar inte till de artisterna utan de som hörs mest, troligtvis artister som Beyonce eller Drake. Pengarna distribueras alltså i relation till den som har streamats mest.

Musikerförbundet gjorde 2018 en undersökning kring just de här modellerna.

– Resultatet visade att just artister som Poets of the Fall ganska säkert skulle få mer pengar om vi övergick till en användarcentrerad ersättningsmodell. Det vore också mer transparent för lyssnarna eftersom man då skulle att det jag lyssnar på verkligen betyder något för artisten jag lyssnar på.