Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Hög chef sade upp sig vid Kårkulla – ingen ersättare söks: "Jag är inte överraskad, hon fick säkert nog", säger nämndordförande

Från 2020
Kårkullas nya boende på Nygränd i Närpes.
Bildtext Det blåser rejält inom Kårkulla samkommun just nu. Samkommunen erbjuder boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning i hela Svenskfinland.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Kårkulla saknar nu en regionchef för huvudstadsregionen efter att den tidigare slutade i november. Ingen ska heller väljas till posten, utan uppgiften delas mellan regioncheferna för Östra och Västra Nyland. De har redan händerna fulla, säger Roger Weintraub, ordförande för den regionala nämnden i Nyland, som motsätter sig upplägget.

- Jag är inte överraskad. Hon fick säkert nog. Det finns många ekonomiska krav och det är en svår post, säger Roger Weintraub angående regionchefens avsked.

Weintraub sitter också i Kårkullas styrelse och är en av dem som inte har förtroende för samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt.

Styrelsen röstade i november för ett misstroende med rösterna 6-5. På onsdagen den 16 december möts Kårkullas fullmäktige och tar då ställning till om man har förtroende för Ulfstedt.

Kårkulla samkommuns uppgift är att erbjuda service och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning på svenska i hela landet.

Svenska Yle har försökt få tag på den tidigare regionchefen i Mellersta Nyland, Ingela Lindholm, men har inte lyckats. Det är oklart om hennes avsked har ett samband med förtroendekrisen.

Personalen skickade brev till fullmäktige

Klart är ändå att det blåser inom Kårkulla och det finns en stor oenighet. Det vittnar också ett brev från personalen till fullmäktige om. Brevet har bland annat undertecknats av personal inom regionförvaltningen och enhetschefer.

Där står bland annat "Vi ser påtagliga brister i förvaltningsförfarandet och en avsaknad av tillräckliga processbeskrivningar gällande förändringsprocesser. Ledningens beslut går ofta inte att härleda eller relatera till och dessutom har inte väsentliga bakgrundsfaktorer beskrivits eller beaktats i beredningen".

Regionala nämnden i Nyland kritisk till upplägget

Ingela Lindholm anhöll om avsked i november och ärendet behandlades av Kårkullas styrelse den 26 november. På samma möte beslöts att ingen ersättare ska väljas.

I en skrivelse till Kårkullas styrelse riktar den regionala nämnden i Nyland kritik mot upplägget att inte utse en ersättare.

"Nämnden godkänner inte denna delning utan lönekompensation, är även fundersamma över den arbetsmängd som tillkommer … Det är inkonsekvent att leda verksamheten om regionen splittras upp i mellersta Nyland i nuläget", står det i skrivelsen.

Otto Domars är regionschef för Kårkulla i Österbotten
Bildtext Verksamhetschef Otto Domars.
Bild: Yle/Malin Hulkki

"De andra regioncheferna har redan händerna fulla med arbete"

- Regionchefens arbete kommer att fördelas mellan regioncheferna för Östra och Västra Nyland, men de har redan händerna fulla med arbete, säger Roger Weintraub, ordförande för den regionala nämnden i Nyland och styrelseledamot i Kårkulla.

Han motsatte sig inte upplägget i styrelsen eftersom han upplevde att han var ensam om sin åsikt. Styrelsen beslöt enhälligt att inte lediganslå posten som regionchef och ska efter årsskiftet göra en utvärdering.

I beredningen till styrelsen framgår att två regionchefer sköter samma helhet i Österbotten som tre regionchefer har skött i Nyland

Kårkullas verksamhetschef Otto Domars säger att det finns flera orsaker till att inte välja en ny regionchef för huvudstadsregionen, men att den största orsaken är ekonomisk.

- Det ekonomiska läget är ansträngt, precis som för många andra. När regionchefen i Mellersta Nyland sade upp sig funderade vi på om tjänsten ska lediganslås eller inte. I beredningen till styrelsen framgår att två regionchefer sköter samma helhet i Österbotten som tre regionchefer har skött i Nyland, säger Domars.

"Det är klart att arbetsuppgifterna ökar"

Domars påtalar att det nuvarande upplägget där regioncheferna i Östra och Västra Nyland sköter huvudstadsregionen gäller till den sista januari 2021. Därefter görs en utvärdering och frågan behandlas i styrelsen.

- Det är klart att arbetsuppgifterna ökar. Det är inte fråga om annat. Men jag vill lyfta fram att det administrativa ansvaret för de regionala omsorgsbyråerna kommer att försvinna från regionchefernas bord från och med årsskiftet, säger Domars.

Men hur tror du det kommer att gå?

- Förhoppningsvis går det bra. Men jag kan inte veta. För att det ska fungera måste vi tänka om hur vi lägger upp vårt arbete och vilka områden vi satsar på. Men vi vet inte hur styrelsen beslutar i februari när ärendet kommer upp på nytt.

Diskussion om artikeln