Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Att bo i Östnyland känns tryggt enligt de flesta – men Borgåbor vill ha pli på trafiken och Lovisabor tycker Kapellparken är otäck

Från 2020
kapellparken i lovisa
Bildtext De allra flesta Lovisaborna som svarat på enkäten säger att de inte känner sig otrygga någonstans i det egna bostadsområdet. Vissa tycker ändå att Kapellparken är otäck. Överlag är parker platser som kan upplevas otrygga i mörkret. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Största delen av invånarna i Östnyland känner sig trygga i vardagen, men det finns också otäcka platser i både Lovisa, Sibbo och Borgå.

Det här enligt den gemensamma trygghetsenkäten för kommunerna i östra Nyland.

– Den allmänna trygghetskänslan har förblivit nästan oförändrad jämfört med år 2018, säger Maria Andersson, ordförande för trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland och Borgå.

86 procent av personerna som svarat på enkäten kände sig trygga eller ganska trygga. Senast enkäten gjordes, år 2018, var motsvarande siffra 88 procent.

Enkäten görs vartannat år.

I år innehöll enkäten en fråga om hur coronaepidemin påverkat trygghetskänslan. 21 procent av de som svarat tyckte att den har påverkat ganska mycket och 3 procent tyckte att den har påverkat särskilt mycket.

Mest kände personer i åldern 45–74 år att deras trygghetskänsla påverkats av viruset.

Trygghetsenkäten i östra Nyland

I toppen bland frågor som bekymrade östnylänningar var kriminell verksamhet, såsom användning av droger eller droghandel, förstöring av platser och klottring samt en allmän ökning av kriminalitet.

Olika sociala problem såsom marginalisering av människor, ökad arbetslöshet och trafikbeteende ger också orsak till bekymmer. Att bli smittad av coronaviruset bekymrade i någon mån.

Centrum samt mörka platser skrämmer

De mest efterlängtade åtgärderna mot ovannämnda olägenheter var bland annat ökad synlighet av polispatruller och mer missbrukar- och mentalvårdstjänster, mer öppna lokaler för unga och ett snabbt upputsande av klottrade eller förstörda platser.

En noggrannare övervakning av användning av berusningsmedel på offentliga platser önskades också.

De som svarade på enkäten kunde lyfta fram platser som känns otrygga.

I svaren nämndes bland annat kommunernas centrumområden, omgivningen runt köpcentrum, vissa förorter samt mörka och dunkla gränder eller parker.

En polis sitter i en polisbil och tittar ut genom ett öppet fönster. Han ler och håller i en bukett gula rosor.
Bildtext Östnylänningarna önskar mer närvaro av polisen. Att få blommor skulle antagligen vara en bonus. Arkivbild.
Bild: Timo Nykyri/ Yle

32 procent av de som svarat på enkäten hade under de två senaste åren ringt till nödnumret 112 och 26 procent hade varit i kontakt med räddningsverket på grund av en olycka, ett olycksfall eller ett sjukdomsanfall. 19 procent hade varit i kontakt med polisen i ett brottsmål.

– Respondenterna kritiserade bland annat tillgången på svenskspråkig service i krissituationer. De aktuella myndigheterna behandlar responsen på dessa, säger Santeri Pohjolainen som är sekreterare för trygghetsgruppen i östra Nyland.

År 2018 svarade 721 personer på enkäten, i år fick man in hela 1 844 svar.

Sibbobor tycker polisen tar för lång tid på sig

Nästan en tredjedel av svaren på enkäten kom från Sibbo. Av de 555 Sibbobor som svarade på enkäten var 342 skolelever under 15 år.

Resultaten i Sibbo, Borgå och Lovisa var i huvudsak mycket liknande som svaren gällande hela regionen.

I Sibbo upplevs enligt enkäten centrumområdena och de nya höghuskvarteren i Nickby och Söderkulla som speciellt otrygga under kvällar och nätter.

Också mörka skogar, livligt trafikerade vägar, avlägsna och obelysta platser och ödehus känns otrygga.

En citykanin står och övervakar rondellen i Nickby.
Bildtext Kommuncentren upplevs ofta som otrygga, så också i Nickby. Arkivbild.
Bild: Yle/ Lone Widestam

Brottslighet och våld stör sinnesfriden. Likaså oroar nedskräpningen i naturen samt hur ungdomar mår och beter sig.

Endast ett fåtal personer har haft kontakt med polisen, räddningsverket eller nödcentralen under de två senaste åren.

I enkätsvaren från Sibbo kritiseras polisen för att anlända alltför sent till platsen i nödsituationer.

Sibboborna önskar bland annat att övervakningen utökas på allmänna platser, att polisen oftare är närvarande, att fordonen kör försiktigare, att vägarnas skick och vägbelysningen förbättras samt att vägarna repareras och gång- och cykelvägar byggs.

Borgåbor önskar pli på trafiken

Borgåbornas andel av alla som svarade var 31 procent, vilket betyder att det kom in 566 svar.

Det är ungefär samma saker som bekymrar Borgåbor och andra östnylänningar, men trafikbeteendet betonades lite mer. I Borgå önskade man också mer trafikövervakning i lite större utsträckning än på andra håll.

Platser som känns otrygga är bland annat omgivningen kring köpcentrum, mörka och dunkla gränder och parker samt smala vägrenar eller avsaknaden av gång- och cykelvägar.

Vy över Borgå torg i skymningen.
Bildtext Trafiken väckte känslor i alla kommuner, men särskilt i Borgå. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I Borgå ges enkätresultaten till stadsstyrelsen för kännedom och de behandlas separat inom sektorerna. Om kommande åtgärder informeras i samband med utvecklingsarbetet.

– Trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland har gått i genom enkätens resultat och varje kommun behandlar sina egna kommunvisa resultat i sina egna trygghetsgrupper och ger ut sina resultat, säger Maria Andersson.

Droger oroar i Lovisa

I år svarade fler Lovisabor på enkäten än tidigare. De 377 Lovisaborna utgör 20 procent av alla östnylänningar som svarade.

Den största delen av de som svarat var i åldern 45–64 och bor i Lovisa centrum eller i Forsby.

72 procent av Lovisaborna som svarat tycker att det inte alls finns sådana platser som väcker en känsla av otrygghet i det egna bostadsområdet eller i den egna bostadskommunen.

Av de platser som väcker en känsla av otrygghet lyftes Kapellparken fram oftast.

Som otrygga platser listade de som svarat även bland annat mörka och dunkla gator och platser som saknar ordentlig belysning. Också vägar där man kör för fort och vägar som saknar gång- och cykelväg känns otrygga.

Lovisaborna var mest bekymrade över användningen av droger eller droghandel och näst mest bekymrade över en ökning av arbetslöshet.

Marknadsbesökare
Bildtext De flesta som svarat på enkäten känner sig trygga i Östnyland. Så här trevligt såg det ut på Lovisa höstmarknad tidigare i år. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Att bli smittad av coronaviruset bekymrade ganska eller särskilt mycket endast 20 procent av de som svarat på enkäten. 46 procent var i någon mån bekymrade över att bli smittade.

De flesta förbättringsförslagen handlade om ökad synlighet av polispatruller och fler missbrukar- och mentalvårdstjänster samt fler öppna lokaler för unga.

I Lovisa delges enkätresultaten till stadens ledningsgrupp och stadsstyrelsen och de behandlas separat inom sektorerna. Om kommande åtgärder informeras i samband med utvecklingsarbetet.

Artikeln baserar sig på pressmeddelanden från Lovisa, Borgå och Sibbo.

Diskussion om artikeln