Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad hoppas på privat hamnoperatör i Gammelboda i Ekenäs - muddring behövs i den nya hamnen

Från 2020
En strand med stenar och vass där en småbåtshamn ska byggas i Gammelboda.
Bildtext Raseborgs stad planerar en småbåtshamn i Gammelboda som man vill att en privat företagare köper och sköter.
Bild: Marica Hildén / Yle

Raseborgs stad fortsätter att planera en småbåtshamn i Gammelboda i Ekenäs för att kunna sälja området till en privat företagare.

Miljö- och byggnadsnämnden har inget emot planerna, men påminner om att muddringen måste ske försiktigt.

Raseborgs stad planerar en småbåtshamn för 100 båtar, med ramp och lyftplatta för sjösättning och upptagning av båtar vid den gamla stockflottningsplatsen på Parkudden i Gammelboda.

Tekniska nämnden ansåg i november 2019 att det inte blir något av projektet eftersom det är för dyrt att förverkliga i stadens regi: det skulle kosta mellan 1,2 och 1,4 miljoner euro.

Men staden fortsätter med planeringen och målet är att hitta en hamnoperatör som är intresserad av småbåtshamnen i Gammelboda.

Ansöker om vattenlov

Raseborgs stad ansöker om vattenlov för byggande av en småbåtshamn. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt sitt utlåtande om ansökan om vattenlov till Regionförvaltningsverket.

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar i sitt utlåtande bland annat att Båssafjärden lider av övergödning.

Muddring och båttrafik, speciellt på grunda leriga områden, bidrar till att näringsämnen som bundits i bottensedimentet kommer i omlopp och bidrar till övergödningen, skriver nämnden i sitt utlåtande.

Massorna ska placeras på land

Muddringsarbetena måste därför utföras på ett sådant sätt och under en sådan tidpunkt på året (1 september till 1 april) att de orsakar så liten skada som möjligt. Massorna bör placeras på land.

Behovet av muddring är cirka 3 000 kubikmeter för att uppnå ett djup på 2,8 meter intill kajen. Dessutom planerar staden att muddra 200 kubikmeter i farleden utanför på Båssafjärden.

Diskussion om artikeln