Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa stämmer Skanska för uteblivna renoveringar i Harjurinteen koulu – staden kräver 2,2 miljoner euro

Från 2020
Harjurinteen koulu just före ett oväder i maj.
Bildtext Lovisa stämmer Skanska efter alla rundor kring Harjurinteen koulu. Arkivbild.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Lovisa stad stämmer byggbolaget Skanska för uteblivna renoveringar i Harjurinteen koulu. Staden begär en ersättning på cirka 2,2 miljoner euro. Tingsrätten antas inleda behandlingen av målet under våren.

Hösten 2017 upptäcktes problem med inomhusluften i Harjurinteen koulu i Lovisa. Byggbolaget Skanska ombads då renovera den nyare delen av skolan som bolaget byggde 2014.

Efter några år av förhandlingsrundor med staden står byggbolaget fortfarande fast vid att det inte har för avsikt att renovera byggnaden.

För Lovisa fanns det till sist bara en utväg, att inleda en rättprocess. Staden har nu lämnat in en stämningsansökan mot byggbolaget Skanska till tingsrätten.

- Vi har gjort alla uträkningar om vad det har kostat. Vi har fört den här processen länge, där vi har gått genom vad som har gjorts, vad som borde ha gjorts enligt dem, vilka deras fel har varit och vad som ännu måste göras, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Staden kom till sist fram till en slutsats, en summa och en betalningstid som löpte ut i november 2020.

- Därmed för vi det vidare som en stämning till tingsrätten. Det är de medvetna om och är man optimistisk kan man ännu hoppas på att vi i den processen hittar varandra i någon sorts kompromiss och förlikning innan domstolen avgör, säger Oker-Blom.

För att en förlikning eventuellt ska lyckas bör summan vara i närheten av de omkring 2,2 miljoner euro som Lovisa stad begär.

- Vi anser att vi blivit så pass gravt missbehandlade i det här och tycker att där har gjorts så många allvarliga misstag.

Takraset inte med till rätten

I november 2018 rasade delar av innertaket in i Harjurinteen koulus matsal. Utredningen visade att många fel hade begåtts i byggskedet.

Skanska tog på sig ansvaret och reparerade hastigt skadorna. Därför är den händelsen inte en del av den aktuella konflikten som nu lett till en stämningsansökan.

- Nu talar vi specifikt om inneluftsproblematiken och den fukt som lämnats kvar i konstruktionerna på grund av allvarlig oförsiktighet och fel i byggskedet. Och summan är ungefär 2,2 miljoner euro, säger Oker-Blom.

Om byggbolaget inte tar kontakt, antar stadsdirektören att följande steg är en kallelse till ett inledande möte innan tingsrätten börjar behandla ärendet.

- Jag skulle vara ganska överraskad om Skanska nu skulle krypa till korset, men jag är lite pessimistisk på den punkten. Jag tror att den som tar kontakt är tingsrätten och det sker kanske här på våren.

Diskussion om artikeln