Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Aarnios underordnade Mikael Runeberg döms till villkorligt fängelse – härmed avslutas årtiondets mest uppmärksammade rättsfall

Från 2020
Korkeimman oikeuden sisäänkäynti Helsingin Kauppatorilla
Bildtext Högsta domstolen satte på onsdagen punkt för det omfattanden fallet där tidigare chefen för narkotikapolisen i Helsingfors, Jari Aarnio, dömdes för grovt narkotikabrott. Huvudbrottet handlade om smuggling av hasch till Finland.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Högsta domstolen skärper straffet för Jari Aarnios kollega ex-kriminalöverkonstapel Mikael Runeberg. Runeberg dömdes i hovrätten bara till böter men döms nu till fem månaders villkorligt fängelse. Domen sätter punkt för 2010-talets kanske mest uppmärksammade rättsfall där tidigare chefen för narkotikapolisen i Helsingfors, Aarnio, dömdes till ett långt fängelsestraff.

Runeberg döms för fem fall av brott mot tjänsteplikt och ett fall av brott mot tjänstehemlighet. Högsta domstolen gav sin dom på onsdagen.

En del av brotten mot tjänsteplikten har att göra med att Runeberg tillsammans med sin chef Jari Aarnio på felaktiga grunder sökt om tillstånd för teleövervakning från tingsrätten.

Syftet med de sökta teleövervaknings- och teleavlyssningstillstånden har inte varit att använda dem på ett lagligt sätt utan att testa en så kallad “anonymisator". Brotten har begåtts under nio månaders tid, skriver Högsta domstolen (HD).

Försökte vilseleda Centralkriminalpolisen

Tanken med anonymisatorn var att Aarnio, enligt hovrättens tidigare dom, med hjälp av den skulle vilseleda Centralkriminalpolisen som då utredde Aarnio och misstänkte honom för narkotikabrott. En viktig del av bevisen mot Aarnio handlade just om teleövervakning.

Högsta domstolen anser att det är klandervärt att Runeberg varit med och utnyttjat domstolen på det här sättet. Det här betyder att domstolen, vars uppgift är att ge rättsskydd, har använts som medel för lagstridiga syften, skriver HD.

Det är också enligt HD klandervärt att det handlar om hemliga tvångsmedel, där domstolen inte kan kontrollera om uppgifterna som de sökande ger stämmer.

Gjorde obefogade sökningar i register

De övriga tjänstebrotten som Runeberg döms för handlar om att han gjort obefogade sökningar i polisens register.

Sökningarna har inte att göra med Runebergs arbetsuppgifter utan det var fråga om snokande och att ta fram hemligstämplade uppgifter om brottsmisstankarna mot Aarnio som då utreddes av Centralkriminalpolisen, skriver HD.

Dessutom har han gjort sökningar på uppmaning av Aarnio om en persons sekretessbelagda uppgifter. Han har då känt till att det har varit olagligt och har därför försökt ge sken av att sökningarna har att göra med arbetsuppgifter.

Kravet på att avsättas förkastades

Runeberg dömdes i Helsingfors hovrätt enbart till 60 dagsböter och hovrätten förkastade också åklagarens krav på att han ska avsättas från sin tjänst som polis.

Helsingfors tingsrätt dömde honom till tre år och sex månaders ovillkorligt fängelse och dömde att han ska avsättas.

Runeberg avskedades från Helsingforspolisen 2019 och det beslutet har vunnit laga kraft.

Högsta domstolen dömde därför honom inte till att bli av med sin tjänst inom polisen eftersom Runeberg inte längre var verksam i den tjänst som han hade när brotten begicks.

Aarnios dom har vunnit laga kraft tidigare

Redan i december 2019 meddelade Högsta domstolen att Jari Aarnio inte beviljas besvärstillstånd och att hans dom i hovrätten på tio års fängelse därmed vunnit laga kraft.

Förutom Runeberg beviljades en av de andra åtalade, Seija Kortekallio-Lammi, också besvärstillstånd, men för hennes del ändrade HD inte på hovrättens dom. Hon dömdes i hovrätten till två års fängelse för narkotikabrott.

Det huvudsakliga brottet i hela härvan handlade om smugglande av hasch till Finland från Holland i tunnor.

Diskussion om artikeln