Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nästan 210 hektar skog kan fredas i Raseborg - skulle hindra 16 000 ton koldioxid från att frigöras under de följande 15 åren

Från 2020
Ett murket träd ligger i skogen, små svampar och lave på ytan. Solen skiner. Sommar och grönt i bakgrunden.
Bildtext Politikerna i Raseborg fredar gärna skogsområden. Arkivbild.
Bild: Yle / Pia Santonen

Raseborgs stad planerar att freda skogsområden på nästan 210 hektar. Miljö- och byggnadsnämnden vill inte freda allt som tjänstemännen föreslår.

Tekniska nämnden i Raseborg föreslår att Trollskogen i Ekenäs, Grytberget i Sköldargård, Hållsnäs i Svartå och Brobacka i Läpp på sammanlagt 164 hektar fredas.

Nämnden ville ha ett utlåtande av miljö- och byggnadsnämnden som på sitt möte (9.12) konstaterade att de här områdena passar bra som naturskyddsområden.

Omröstning om Västra Lillträsket

Miljö- och byggnadsnämnden skulle ta ställning till ytterligare fem områden som kunde fredas, men det blev omröstning om Västra Lillträsket på 13 hektar.

Sylva Heerman (SFP) föreslog att området Västra Lillträsket tas bort med motiveringen att det ligger invid en motorbana och att skogen delvis består av ung ekonomiskog.

Det blev omröstning om ärendet där Kukka-Maaria Luukkonen (SDP), Kaj Klinga (KD) och Esko Vuorinen (Grön) röstade för att Västra Lillträsket fredas. De som röstade på motförslaget var SFP:arna Sylva Heerman, Johan Berglund, Johanna Wasström och Mikael Nylund.

Karin Svahnström (SFP) och Rainer Timonen (SDP) deltog inte i mötet.

Fyra områden kunde fredas

Nämnden föreslår alltså att fyra områden kunde fredas:

  • Svartå bruk, 3,7 hektar, där det finns lundar med ädla lövträd
  • Västerby Långträsket, 18 hektar, som också är ett rekreationsområde i landskapsplanen
  • Klasesbergen, 8 hektar
  • Kajsasträsk, 16 hektar, rekreationsområde i landskapsplanen

De här områdena är 45,7 hektar tillsammans.

Nästan en halv miljon i ersättningar

Miljö- och byggnadsnämnden har räknat ut att alla nio områden kunde ge Raseborgs stad mellan 500 000 och 650 000 euro i ersättningar. Om Västra Lillträsket faller bort i slutändan så blir summan en aning mindre.

I föredragningslistan till nämndens möte konstateras att uppskattningsvis 16 000 ton koldioxid hindras från att frigöras under de följande 15 åren genom att skydda områdena, istället för att hugga dem.

Cirka 7 900 ton koldioxid skulle också bindas under samma tid. Det innebär att 24 500 ton koldioxid omvandlas till så kallat permanent kolförråd, det i sin tur motsvarar 215 raseborgares växthusgasutsläpp under motsvarande tid.

Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att Raseborgs stad anhåller om att områdena som fredas skyddas mot ersättning via det statliga Metsoprogrammet.

Diskussion om artikeln