Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lokala företagare vill utveckla Hangöby hamn men planeringen släpar efter

Från 2020
Företagare vid sin bastuflotte i Hangöby hamn.
Bildtext Jessica Holmberg är en av de lokala företagare som önskar utveckla Hangöby hamn.
Bild: Ilse Klockars

Företagarna vill gärna utveckla Hangöby hamn samtidigt som det saknas övergripande utvecklingsplaner. Stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm skulle även gärna se snabbare planeringsprocesser i staden.

Företagare Oscar Cavonius driver gästhamnen i Hangöby hamn. Han skulle gärna redan i sommar utöka antalet gästplatser genom att i andra hand hyra ut Hangöbornas säsongsplatser när de står oanvända.

bastuflotte vid brygga
Bildtext Gästbryggan vid Hangöby hamn kunde på sikt få plats för femtio gästplatser.
Bild: Ilse Klockars

I hamnen finns en gästbåtsbrygga med 20 platser och cirka 540 säsongsplatser för fritidsbåtar, samt en fiskehamn.

- Samtidigt som efterfrågan på gästplatser är som störst, då finns det som mest lediga säsongsplatser, eftersom Hangöborna är ute i skärgården. Det känns lite konstigt att säga till kunder att hamnen är full när det finns femtio lediga platser vid bryggorna, konstaterar Oscar Cavonius.

person framför servicehus i hamn
Bildtext Oscar Cavonius kommer att driva gästhamnen i Hangöby under de kommande fyra åren.
Bild: Ilse Klockars

Oscar Cavonius har tidigare verkat som hamnkapten i Östra hamnen. Han har nu ingått ett fyraårigt avtal med Hangö stad om att sköta gästhamnen på norra sidan av udden.

Redan den gångna sommaren investerade Cavonius i ett digitalt bokningsverktyg samt en ny webbsida (på finska) för Hangöby hamn. Han hoppas att på sikt kunna lyfta hamnen rejält.

- Drömscenariot är 50 gästplatser, en ny, bättre brygga, samt ökat vattendjup och en bastu. Och att Hangöby hamn är känd som en jättebra hamn med bra service; ett idylliskt och lugnt alternativ till Östra hamnen, visionerar Cavonius.

Bastuflotte för vinterbad i fiskehamnen

Vid gästbryggan i Hangöby hamn ligger företagare Jessica Holmbergs bastuflotte. Tekniska nämnden i Hangö har beviljat tillstånd att flytta bastuflotten till fiskehamnen, där bastun även kunde vara i användning vintertid.

På grund av en komplicerad tillståndsprocess har Jessica Holmberg dock valt att skjuta upp bastubadandet till nästa vinter.

Fiskehamnen i Hangöby
Bildtext Bastuflotten får vintertid placeras vid bojarna i fiskehamnen.
Bild: Ilse Klockars

- På sensommaren fick jag många förfrågningar om hur det blir med bastun på vintern. Då föddes tanken om att kunna bada och doppa sig även på vintern.

- För det första skulle det vara riktigt roligt och därtill skulle det kanske ge lite inkomst också. Det vore roligt att alla Hangöbor som frågat efter möjligheten skulle få bada bastu, i stället för att bastuflotten står oanvänd vintertid, säger Jessica Holmberg.

Fiskehamn endast för sommarbruk?

I fiskehamnen i Hangöby hamn har fiskaren Anders Malén sedan januari i år en fiskebod. Avsikten har varit att satsa på förädling och försäljning av fisk året om.

Köerna har ringlat långa till Anders fiskebod ända till slutet av november, då staden stängde av sommarvattnet inför vintern.

- Planen inför vintern var att jag skulle sälja fisk inför julen, men det blev inte riktigt så.

Fiskare vid sin fiskebod i Hangöby hamn
Bildtext Anders Malén hoppas på att i framtiden kunna förädla fisk året om.
Bild: Ilse Klockars

- Det är ju A och O när man håller på med fisk att man har rinnande vatten, annars kan man inte hålla på med den här verksamheten.

- Om man sätter på vattnet första april och stänger av det i slutet av oktober, då blir det en säsong på sju månader. Det är inte lönsamt fiske det, konstaterar Anders Malén.

Planeringen släpar efter

Fiskehamnen i Hangöby hamn är byggd för drygt tio år sedan som ett EU-finansierat projekt.

Inte heller stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm (SFP) kan svara på frågan om hamnen enbart är avsedd för fiske sommartid.

- I samband med bygget av fiskehamnen byggdes även fiskehanteringshallen en bit därifrån. Kanske det var meningen att fisken skulle hanteras där, jag vet faktiskt inte.

plats för fiskförädling
Bildtext Den nyrenoverade fiskeboden saknar rinnande vatten under vintermånaderna.
Bild: Ilse Klockars

- Jag förstår bra att det behövs vatten för att hantera fisk och erbjuda färsk fisk från bryggan. Det är ju lite konstigt att det inte har behövts på tio år, förundrar sig Torbjörn Ekholm.

Ekholm konstaterar en markanvändningsplan för Hangöby hamn varit aktuell under de senaste tio åren men att planeringsarbetet släpar efter. Det samma gäller för Östra hamnens del.

- En plan betyder ju att alla som berörs kan komma till tals och lägga fram idéer för utvecklingen av området, betonar Torbjörn Ekholm.