Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stadsfullmäktige godkände detaljplanen för Borgå energis tomt – efter två omröstningar

Från 2020
Borgå energis hus
Bildtext Borgå Energis gamla huvudbyggnad är skyddad och kommer att bevaras, men hur höga hus byggs omkring? Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Stadsfullmäktige godkände detaljplanen för Borgå Energis tomt efter en lång debatt som också krävde två omröstningar – en om återremittering och en om förkastning.

- Jag är mycket lättad med den här långtradaren. Nu har den kommit i mål, säger stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP).

Jalonen kan inte låta bli att raljera lite över det något unika samarbetet mellan De gröna och Sannfinländarna, som stödde varandras förslag om att återremittera respektive förkasta planen.

Debatten gick tidvis het när stadsfullmäktige på onsdagen beslöt om detaljplaneändringen för Borgå Energis tomt i centrum.

Kritik mot beredningen framfördes av bland annat Mika Varpio (Grön), Nina Uski (Saml), Outi Lankia (C) och Juha Elo (obunden Sannf). Den samlade kritiken handlade om brister i beredningen som hade upplevts som direkt vilseledande.

Kritiken handlade främst om hur många våningar som skulle tillåtas enligt detaljplanen, men också dels om hur beredningen inte beaktat Borgå museums förhandsutlåtande om en begränsad våningshöjd.

- Jag förstår att en del av ledamöterna vill att man återremitterar och ser på höjden, säger Jalonen.

En man.
Bildtext Jaakko Jalonen är lättad över beslutet.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Jalonen förstår däremot inte att ledamöterna hänvisade till Borgå museums eller Museiverkets utlåtanden eftersom de redan är färdigt behandlade.

- Det blir liksom tårta på tårta.

Varpio och Lankia framhöll att det i en tidigare version av förslaget funnits en begränsning på fyra våningar, medan det aktuella förslaget tillåter fem våningar plus en vindsvåning.

Motförslag om återremittering

Mika Varpio (Grön) kom därför med ett motförslag om att detaljplanen skulle återremitteras till ny beredning med följande vägledning: ”Våningshöjden i byggnaderna bredvid Karlsborgsgatan ska sänkas och byggnadsmassan bör bättre anpassas till omkringliggande stadsstruktur.”

Stadsfullmäktige beslutade med rösterna 30–19 (2 tomma) att fortsätta behandlingen av ärendet.

Bild av hur det planerade kvarteret preliminärt ska se ut.
Bildtext Så här var det ursprungligen tänkt att husen skulle se ut, sett från korsningen Mannerheimgatan–Karlsborgsgatan. Enligt den senaste planen kan de bli högre än fyra våningar, vilket är en aspekt som kritikerna har lyft upp.
Bild: Pohjola Rakennus/Rudanko-Kankkunen

Jarmo Grönman (Saml) och Patrik Björkman (SFP) försvarade beredningen och talade för ett Borgå i förändring där våningshöjder inte ska få styra utvecklingen.

Tuuli Hirvilammi (Grön) betonade att den centrala frågan inte är om man vill ha en detaljplan eller inte, utan att man kan bygga estetiskt om man vill.

- På sätt och vis gör man vissa riktlinjer för arkitekturen i planen. Men vad den ena ser som fult är nätt för en annan. Förstås måste folk få ha sina åsikter, men man måste se till att det blir kvalitet som också gynnar Borgå stad, säger Jaakko Jalonen.

Förslag om att förkasta planen

Juha Elo (obunden Sannf), som tidigare stött Varpios förslag om att återremittera ärendet, kom med ett eget förslag om att hela detaljplanen skulle förkastas. Elos förslag förlorade med 34–15 och 2 nedlagda röster.

Omröstningen innebar samtidigt att stadsfullmäktige beslutade att godkänna detaljplanen för Borgå Energi i kvarteret 115, i enlighet med stadsstyrelsens beredning.

Genom detaljplaneändringen bildas tomterna 21, 22 och 23 samt gatuområde i kvarteret 115.

16 ledamöter lämnade följande protokollsanteckning: ”Den byggnadsmassa och höjd som detaljplanen möjliggör är orimligt stor i förhållande till närmiljön. Femvåningshus som vetter mot småhusområdet i norr och den skyddade kulturbyggnaden i söder (Borgå Energis hus) skapar en för stor kontrast på höjden och blir för dominerade element i stadsbilden”.

Jaakko Jalonen ser att man bra kan bygga på höjden vid kvarteren kring Borgå Energis tomt.

- Den är nästan bredvid Borgås största byggnad, alltså WSOY-huset. När man ser att där är flervåningshus och statens ämbetsverk runt om så ser jag det som stadens centrum.

För Jalonen utgör området en del av stadskärnan, där centrum går upp till Sibeliusbulevarden.

- Det går att ha högre hus än tre-fyra våningar. Sex till åtta våningar ser jag att skulle passa väldigt bra mellan Tolkisvägen och Sibeliusbulevarden, säger Jalonen.

Om detaljplanen vinner laga kraft om en månad kan tomten säljas och det blir möjligt att ansöka om bygglov. Om någon lämnar in besvär mot beslutet kan det ta upp till tre år innan planen möjligen genomgått domstolsbehandling.

Artikeln uppdaterades 17.12.2020 kl. 9.05. Bildtexten vid skissen på flervåningshusen specificerades.

Diskussion om artikeln