Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland högt på lista över utmattade föräldrar: "Den oskrivna regeln är att man måste klara sig själv", säger småbarnsmamma

Från 2020
En baby, fotad bakifrån, sitter i famnen på sin mamma och ser mot en annan mamma med baby längre bort.
Bildtext Är svårigheten att orka som förälder ett tabu vi inte kan tala om, undrar småbarnsmamman Mia, som svarade på Svenska Yles upprop bland föräldrar. Bilden är en arkivbild.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Ensamheten är tung att bära, den tar så stor plats, säger småbarnsmamman "Mia", som svarade på Svenska Yles upprop i sociala medier. Föräldrar i Finland hör till de mest utmattade i världen, visar ny internationell undersökning, där Jyväskylä universitet deltar.

Utmattade föräldrar - Finland en av tio i topp i ny undersökning

2:44

Mia ger utmattningen bland föräldrar ett ansikte, Finland högt på lista över utsatta föräldrar

6:45

Mia väntar sitt andra barn och flyttade hem med sin utlandsfödda man och i dag treåriga son. Mia får vara anonym för att skydda sig själv och sin familj.

- Min man har förlorat två jobb under det här året på grund av coronan, de ekonomiska bekymren är tunga att bära. Jag känner mig ensam, ångestfull och deprimerad, berättar Mia.

Hon hör till de lyckligt lottade som har fått hjälp. Terapin tar henne vidare, steg för steg.

Skamligt att inte orka i Finland

"Mia", småbarnsförälder som får vara anonym
 Närbild av en kvinnas ögon. Kvinnan kan inte identifieras från bilden trots att hon tittar på kameran på grund av den strikta beskärningen av bilden. Det starka ljuset från vänster skapar en disig atmosfär i bilden.
Bildtext Mia säger att det är svårt att komma tillbaka in i det finländska samhället efter en lång tid utomlands. Koderna är svåra.
Bild: Henri Salonen

- Men det känns som om det är en skam att inte orka i Finland. Jag klarar inte av blicken, som följer om jag berättar hur jag mår. Vi förutsätts vara starka och klara av allt här. Det känns som om det är skamligt att tala om att man inte orkar.

Utmattning i högpresterande västländer är vanligt bland föräldrar. Av 42 länder kommer Finland sjua, Sverige klarar sig betydligt bättre och kommer på 21:a plats. Forskare bedömer att det kan bero på att riksvenska föräldrar erbjuds större möjlighet att arbeta deltid. Pappor tar också mer ut föräldraledigt i Sverige än i Finland.

 En gravid kvinna står på en grusväg i ett utomhusområde på natten. Kvinnans mörka profil tas från ficklampan som kommer bakom bilden. Den unga kvinnan kan inte identifieras på bilden.
Bildtext Andra barnet föds snart. Oron för framtiden är stor.
Bild: Henri Salonen

Gemenskap skyddar familjer

Mest utmattade föräldrar finns i Polen, Belgien, USA och Kanada - minst utmattning förekommer i Asien med Thailand som bästa land. De sociala nätverken runt familjerna är täta, föräldrar lämnas inte ensamma och det skyddar dem och barnen.

- Individualismen stöder inte dagens föräldrar. Ensam är inte stark, säger forskaren Matilda Sorkkila vid Jyväskylä universitet, en av dem bakom undersökningen International Investigation of Parental Burnout (IIPB) Consortium, Parental Burnout around the Globe: A 42-country study. Sorkkila leder Finlands andel i forskningen tillsammans med professor Kaisa Aunola.

Matilda Sorkkila är docent vid Jyväskylä universitet.
Bildtext Matilda Sorkkila är docent och forskare vid Jyväskylä universitet.
Bild: Petteri Kivimäki/JY

Föräldraskap - en prestation

Sorkkila betonar att de glesa nätverken runt dagens familjer bidrar till ensamheten, utmattningen, tröttheten.

- Föräldraskapet blir en prestation, det också, som mycket annat, säger hon. Föräldrar jämför sig också med varandra. Prestationsinriktningen i arbetslivet har spillt över på föräldraskap.

Sorkkila framhåller också att hjälp inte finns att få i familjernas absoluta närmiljö i dag. De förutsätts klara sig själva.

- Mor- eller farföräldrarna bor kanske längre bort och är inte tillgängliga i vardagen. Tröskeln att be om utomstående hjälp är hög och fattiga familjer kanske inte har råd att köpa tjänster hem.

 Ett spridningsdiagram som visar hur utmattade föräldrar är i olika länder och hur utmattning korrelerar med samhällets individualism.
Bildtext Resultatet av den senaste undersökningen kring föräldraskap vid Jyväskylä universitet.
Bild: Miranda Uthardt

Småbarnsmamman Mia instämmer.

- Vi kommer utifrån efter en lång tid utomlands. Det har varit svårt att komma in i Finland och skapa nätverk här. Det känns som att vi inte riktigt förstår vilka koder som gäller, säger hon.

Coronatiden har dessutom fördjupat krisen inom familjen. Arbetslösheten tär på krafterna men familjen välkomnar en ny familjemedlem och är glada och tacksamma över barnen. De ger styrka att orka vidare.

- Jag har fått hjälp i terapi och det blir småningom bättre, fortsätter Mia. Finland är ju ett fantastiskt land på många sätt: rådgivning, dagis, mammaledighet, hemvårdsstöd. Därför ville vi komma hem.

Vågar jag be om hjälp igen ...

Mia, småbarnsförälder

Men hon jämför familjesamhörigheten i Sydeuropa med den i Finland.

- Mor- och farföräldrarna är mer distanta här, hjälpen är inte självklar på samma sätt. Det finns en större distans mellan generationerna. Därför tänker jag: vågar jag be om hjälp igen ...

Jag vill inte få den där blicken i andras ögon

Mia, småbarnsmamma

Mia berättar också att hon saknar mer acceptans för de föräldrar som har svårt att orka i sitt föräldraskap.

- Jag vill inte ha den där blicken av att "du borde orka bättre, hur känns det nu så där tungt". I stället borde vi kunna prata öppet om att orken för småbarnsföräldrar ibland tryter - och hur vi kunde hjälpa varann.

- Om vi inte är så stränga med oss själva kanske vi också accepterar de här problemen hos andra.

Påverkar lusten att skaffa barn

I den finska delen av undersökningen blev det tydligt att utmattade och trötta föräldrar inte vill ha fler barn.

- Lusten att skaffa barn eller nativiteten minskar. För dem som har barn och är utmattade ökar dessutom risken för våld i hemmet.

Sorkkila säger att det är viktigt att lyfta fram föräldrars mående mer i samhället. Det minskar på skamkänslor och stigma kring utmattning och psykisk ohälsa inom familjen.

- Vi behöver ge plats för ett föräldraskap med färre krav och förväntningar. Föräldrar känner mycket press utifrån i dag, säger Sorkkila vidare.

Dagens föräldrar behöver också förhålla sig till många etiska och moraliska resonemang gällande sitt föräldraskap - i stället för att få det stöd och den uppmuntran de behöver för att orka.

Utmattade föräldrar - Finland en av tio i topp i ny undersökning

2:44

Diskussion om artikeln