Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen vill ändra Yle-lagen: Webbinnehåll ska kopplas till ljud och rörlig bild i högre utsträckning - gäller också Svenska Yle

Från 2020
Uppdaterad 17.12.2020 15:07.
Johanna Törn-Mangs står framför en svart vägg med vit Svenska Yle-logga på.
Bildtext - Vi är redo, vi bara ökar förändringstakten säger Johanna Törn-Mangs, direktör för Svenska Yle.
Bild: Yle/Sarah Lönnqvist

Regeringen har kommit med sitt förslag till en ändring av lagen om Rundradion. Det webbinnehåll i textform som Rundradion publicerar ska i högre grad vara kopplat till det innehåll som innehåller ljud eller rörlig bild.

Regeringen gav förslaget till riksdagen i dag.

Avsikten är att precisera Rundradions roll som mediehus när det gäller allmännyttig verksamhet och samtidigt att se till att bestämmelserna om bolaget överensstämmer med EU:s regler om statligt stöd.

De föreslagna bestämmelserna begränsar det innehåll som Rundradion publicerar i textform och stöder i stället publiceringen av innehåll med rörliga bilder eller ljud.

Det förtydligar också Rundradions roll på mediefältet med tanke på de kommersiella medierna.

Samtidigt vill man göra det möjligt för Rundradion att också i fortsättningen producera textinnehåll som en del av den allmännyttiga rundradioverksamheten.

Regeringen listar de undantag då Rundradion kan publicera innehåll utan att innehållet hänför sig till någon publikation med rörlig bild eller ljud.

Undantagen är:

  • Korta innehåll i textform som Rundradion publicerar på basis av samarbete med Finska Notisbyrån (STT) eller någon annan nationell nyhetsbyrå.
  • Kort nyhetsinnehåll i samband med snabba nyhetshändelser.
  • Myndighetsinformation som förmedlats enligt lag.
  • Innehåll i textform i fråga om nyheter på samiska och romani. Det samma gäller nyhetsinnehåll i textform för andra minoritetsspråkiga grupper i Finland.
  • Innehåll i textform som hänför sig till kultur och lärande.

Förslaget har beretts parlamentariskt, såsom man enligt vedertagen praxis gör i fråga om ärenden som gäller Rundradion.

I tidigare förslag fanns ett undantag för det regionala innehållet på svenska, men den skrivningen finns inte längre med säger Olli-Pekka Rantala, avdelningschef vid Trafik- och kommunikationsministeriet.

- Samma bestämmelser gäller för de båda nationalspråken, endast minoritetsspråken nämns i listan över undantag enligt vilken innehåll i textform är gångbart, säger Rantala till Svenska Yle.

"Nu ökar vi förändringstakten, vi är redo"

Johanna Törn-Mangs, direktör för Svenska Yle, säger att visst kommer de nya bestämmelserna att påverka - men Yle är redo för det och har redan jobbat en längre tid med sitt audiovisuella innehåll.

- Vi har redan nu minskat mängden webbtexter. Nu handlar det mera om att vi ökar förändringstakten och satsar på att förnya vårt audiovisuella innehåll på webben ytterligare, säger Törn-Mangs.

I regeringens förslag sägs det klart och tydligt att Yle också i fortsättningen kan publicera innehåll i textform enbart på webben, till exempel i snabba nyhetssituationer.

- Det är bra, säger Törn-Mangs. Det innebär också att finsk- och svenskspråkig public service behandlas lika, samma villkor gäller för bägge språken.

Att det regionala innehållet också ska vara kopplat till audio- och videoproduktion är inget nytt. På Svenska Yles regionredaktioner görs artiklarna på webben så gott som alltid i samband med att man gör ett inslag för radio eller tv.

- Regionerna har redan nu en stark koppling till audio och video på webben, säger Törn-Mangs.

Bild på Medieförbundets VD Jukka Holmberg
Bildtext - Det är bra och det är nödvändigt för att följa EU:s bestämmelser om statligt stöd. Men i förslaget finns ännu betydande undantag, säger Medieförbundets vd Jukka Holmberg.
Bild: Medieförbundet/Noora Lehtovuori

Medieförbundet hoppas på hårdare begränsningar

Jukka Holmberg, vd för Medieförbundet, är inte odelat positiv till förslaget.

- Det är något bättre än det utkast som vi såg på sommaren. Men där finns fortfarande omfattande undantag som går emot grundprincipen, alltså att Yles textinnehåll ska kunna kopplas till tv- och radioprogram.

Holmberg hoppas på att undantagen begränsas eller tas bort under riksdagens behandling, så att de klart följer EU:s krav.
Undantagen, såsom snabba nyheter, kultur och utbildning, är så breda ämnen.

Holmberg är däremot nöjd över att det undantaget om att Yles svenskspråkiga redaktioner skulle få skriva innehåll på webben utan koppling till ljud och rörlig bild inte längre finns med.

- Det som är bra att svensk- och finskspråkiga nyheter behandlas likadant i det nya förslaget. Det svenska området diskrimineras inte längre.

Hur påverkas den finländska mediekulturen av förslaget?

- Det blir mera mångsidigt. Om Yle handlar enligt EU:s krav kommer det inte att ta livsrum av andra medier. Mångsidighet och yttrandefrihet vinner.

Regeringens förslag blir föremål för en remissdebatt i plenum.

Efter debatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet som skriver ihop ett betänkande. Sedan fortsätter behandlingen ärendet på nytt i plenum.

Källor: Pressmeddelande, bakgrundsintervjuer