Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pandemin orsakade långa vårdköer i östra Nyland - ny coronaavdelning i Borgå klar för patienter

Från 2020
Ett tomt väntrum i ett sjukhus.
Bildtext Personalbrist har lett till att många fått vänta på läkarbesöket.
Bild: YLE / Leo Gammals

Den senaste FinSote-enkäten visar att coronapandemin bland annat förde med sig uppskjutna läkartider och ensamhet. I synnerhet i östra Nyland är vårdköerna fortfarande långa.

FinSote-enkäten görs av Institutet för hälsa och välfärd. Resultaten har samlats under hösten och visar att effekterna av coronaepidemin varierar tydligt runt om i Finland.

I Östnyland har vart tredje vårdbesök hos läkare eller sjukskötare inte förverkligats som planerat sedan början av mars 2020.

Motsvarande antal i hela landet är 22 procent. Det gäller personer från 55 år och uppåt.

- I Borgå är vi mycket medvetna om situationen och det finns flera orsaker till att regionen sticker ut i enkäten, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Under våren ansvarade staden som mest över mobila enheter, provtagning, en coronaavdelning och en infektionspoliklinik som fortfarande är öppen.

Medelålders kvinna poserar i en gränd med äldre trähus.
Bildtext Borgå har haft ett stort ansvar för vården under pandemin, säger Ann-Sofie Silvennoinen.
Bild: Pressbild / Studio Lindell

- Eftersom vi måste flytta på personal för att kunna upprätthålla coronatjänsterna så växte köerna egentligen inom hela Borgå social- och hälsovårdssektor.

Den regionala coronaavdelningen upprätthölls enbart med Borgås personals insatser.

- Vi hade ansvar för att upprätthålla hela treskiftsavdelningen för hela östra Nyland. Det gjorde att våra vårdköer har vuxit och inte enbart för dem som är över 55 utan också på andra områden.

Den regionala coronaavdelningen stängdes till sommaren, HUSlab tog över laboratorieverksamheten och vissa funktioner lades ner.

- Vi har börjat reda ut vår kösituation och rapporterat till social- och hälsovårdsnämnden. Vi håller nämnden uppdaterad varannan månad, nästa gång i januari, säger Silvennoinen.

Munhälsovården drabbades i alla regioner

I FinSote-enkäten ligger östra Nyland på tredje plats när det gäller besök till munhälsovården som inte genomförts enligt planen.

- Vi hade personalen flyttad så den verksamheten där var också nertrappad, säger Silvennoinen.

Laserborr.
Bildtext Munhälsovården drabbades också av pandemin.
Bild: Anne Mattsson

Under hösten har Borgå stad gjort upphandlingar på olika områden för att kunna förkorta köerna. Resultatet börjar redan synas inom munhälsovården, den preventiva vården och skolhälsovården.

Motsvarande erfarenheter i Sibbo

Även i Sibbo har man upplevt att pandemin inneburit att läkarbesök har fått flyttas fram.

- Jo, under tiden mars-maj var vi tvungna att skjuta upp en stor del planerade kontrollbesök gällande långtidssjukdomar, som diabetes och hjärtsjukdom, säger servicedirektör och chefsläkare Anders Mickos.

Det var fråga om rutinmässiga uppföljningsbesök som görs med långa mellanrum och som man i allmänhet tryggt kan skjuta upp några månader.

chefläkare anders mickos
Bildtext Chefsläkare Anders Mickos vet att många besök flyttats fram också i Sibbo. Arkivbild.
Bild: Yle

En del besök kunde ersättas av telefonsamtal, vilket minskade andelen uppskjutna besök. I de fall klienten behövt mera brådskande bedömning har sådan kunnat ordnas.

- I juni kunde mottagningen sedan börja boka sådana här kontrollbesök igen, men på grund av sommarsemestrarna genomfördes en del av dem först i augusti-september. Det i sin tur har lett till att också en del av de till hösten planerade kontrollbesöken blivit uppskjutna i motsvarande mån, säger Mickos.

Däremot har man inte varit tvungna att skjuta upp bokade mottagningstider för bedömning av nya sjukdomssymptom.

Faktorer som också påverkat vårdköerna i Sibbo är en del kortare och längre sjukledigheter samt tillfälliga karantänsituationer då någon blivit exponerad för coronasmitta.

Har personalstyrkan räckt till att hålla vårdkön så kort som möjligt?

- Nej, tyvärr har kön till icke-brådskande mottagningsbesök nog förlängts under coronaepidemin. Dels har vi varit tvungna att öka personalresurserna på den brådskande mottagningen på grund av ett ökat behov av brådskande tider, och dels har coronaepidemin inneburit en hel del nya arbetsuppgifter för personalen, säger Mickos.

En tom korridor i en hälsocentral. I taker finns en skylt där det står väntrum.
Bildtext På många avdelningar fick personal andra uppgifter under våren.
Bild: Yle / Mira Bäck

I Sibbo har man också försökt rekrytera extra sjukskötare, men utan större framgång.

- Hela Nyland verkar just nu lida brist på skötare. Brådskande fall har vi hela tiden kunnat sköta samma dag och också nya halvbrådskande problem har vi klarat av att sköta inom 1-2 veckor.

Däremot har de som behövt en läkartid för nya icke-brådskande problem under hösten fått vänta cirka en halv månad. Till icke-brådskande skötarmottagning har väntetiden varit ungefär en vecka.

Över en månads väntetid för icke-brådskande vård i Sibbo

Chefsläkare Anders Mickos säger att kön till icke-brådskande läkartider är fortfarande kring en och en halv månad, men har förkortats en aning de senaste veckorna trots kommande helger.

Till icke-brådskande sköterskemottagning i Sibbo är väntetiden kring en vecka. Skötaren kan också vid behov konsultera en läkare, och då få en läkarbedömning, trots att tiden är bokad som sjuksköterskemottagning.

Lovisa har haft bra med läkartider på hösten

I Lovisa flyttades också tider till mottagningar fram under våren, men det har inte behövts under hösten, säger ledande läkare Marika Ylärakkola.

- Vi har haft bra med läkartider och man kommer till mottagningen på mellan en och tre veckor.

Kvinna står och ler vid en ljusblå stenvägg.
Bildtext Pandemin har inte lett till långa vårdköer i Lovisa, säger Marika Ylärakkola.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Ylärakkola säger att läget varit bättre i Lovisa än att bara var tredje klient skulle ha fått sin tid flyttad.

Den andra vågen av coronasmitta som kom i augusti-september har inte orsakat störningar i mottagningarna till läkare eller sköterskor.

Två nya läkare i Borgå ska förkorta köerna

Den som i dag beställer en tid till en icke-brådskande mottagning i Borgå får vänta till omkring den 11 januari, alltså veckorna 2 eller 3.

- Det här gäller både för läkar- och sköterskemottagningar. Vi får också nya två läkare från början av året för att kunna korta ner köerna, säger Ann-Sofie Silvennoinen.

Avdelningen för coronapatienter öppnar igen

På måndag den 21 december kan Borgå stads social- och hälsovårdssektor ta emot coronapatienter till bäddavdelningen i anslutning till avdelning 3 i Näse rehabiliteringscenter.

"Patienter kan tas in enskilt genast och antalet platser kan höjas till tio eller mer om det är nödvändigt", säger chefsläkare Kati Liukko i stadens pressmeddelande.

Övriga patienter på avdelningen flyttas vid behov till avdelningarna 1 och 2, Wilhelmina som erbjuder kortvård eller till andra rehabiliteringsavdelningar i östra Nylands kommuner.

- Det här innebär att personalen vid den preventiva vården, närstående- och intervallvården samt skolhälsovården inte flyttar internt. Där är köerna till läkar- eller skötarbesök också långa, säger Ann-Sofie Silvennoinen.

Skylt för pandemiavdelningen vid Näse hälsovårdscentral i Borgå
Bildtext En coronaavdelning öppnar i Näse på måndag.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

På avdelning 3 vårdas också andra patienter, men coronapatienterna vårdas helt separat från andra patienter.

"Vi vet mer om smittspridning än i våras och sjukhusen har mer erfarenhet av vård av coronapatienter på vårdavdelningar", säger Kati Liukko i pressmeddelandet.

Coronapatienterna placeras i enkelrum med egna toaletter. Patienterna kan då isoleras för att förhindra smittspridning. Patienterna har också egna vårdare som inte vårdar andra patienter samtidigt.

På coronaavdelningen kan det utöver personer som bor i Borgå placeras coronapatienter från andra kommuner i östra Nyland. Alla patienter kommer till avdelningen med läkarremiss.

Diskussion om artikeln