Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rektorer i Raseborg slår larm om utbrett illamående bland skolelever

Från 2020
Skolelever går i kö med säkerhetsavstånd mellan varandra. De kastar långa skuggor mot asfalten.
Bildtext Coronapandemin kan ha försämrat välbefinnandet bland eleverna tror rektorerna i Raseborg.
Bild: Silja Viitala / Yle

"Vi är oroade över elevernas välmående och skolgång."
Det skriver tio rektorer vid de svenskpråkiga grundskolorna i Raseborg i en skrivelse till stadens bildningsnämnd.

Rektorerna påtalar problem som hög frånvaro, likgiltighet för studier och bristande respekt för klasskamrater och personal. En del av problemen har förstärkts i samband med coronaepidemin.

- Det finns en rädsla i samhället och många unga vet inte hur de ska hantera det. En del sluter sig och andra blir rastlösa och det uppstår en oro i klasserna, säger tf rektor Maria Hatt-Hällfors vid Karis svenska högstadium.

Fasad och ingång till Karis svenska högstadium och Karis-Billnäs gymnasium.
Bildtext Det finns en oro mer eller mindre i alla skolor numera, upplever rektorerna i Raseborg.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Också Ekenäs högstadieskolas rektor Bob Karlsson är orolig över utvecklingen där en växande skara elever vantrivs i skolan och beter sig respektlöst mot sin omgivning. Karlsson uppger att lärarkåren börjar känna sig handfallen inför den krävande situationen.

Frågan är vilka åtgärder som står till buds. Special- och resursklasser behövs mer än någonsin men kostar pengar. Rektorerna hoppas att staden ser över sin resursfördelning med tanke på detta

- Det vi behöver är lämpligare former för undervisning för de elever som behöver det. Många elever kan fungera mycket bättre i mindre grupper. Ett första steg är kanske att utöka undervisningen i små grupper.

Bob Karlsson
Bildtext Rektor Bob Karlsson ser ett växande behov av specialundervisning av olika slag.
Bild: Yle/Maria Wasström

- I dagens läge är resursklasserna ganska få och de är alla i Ekenäs. Meningen är inte att flytta dem från Ekenäs till Karis utan att få mer resurser, säger Hatt-Hällfors.

Det här föreslår rektorerna:

Sammanfattat föreslår de tio svenskspråkiga rektorerna i Raseborg följande:
• En genomgång av de totala resurserna kring elever med krävande särskilt stöd som grund för fortsatt struktur och organisering av arbetet.
• Ett intensifierat samarbete med social- och hälsovårdssektorn, vårdutbildad personal med skolor som anvisad arbetsplats, åtminstone periodvis.
• En struktur inom elevvården som är hållbar, med psykologer och kuratorer tillhandahålls på våra skolor. Arbetssätt och resurser inom den befintliga elevvårdspersonalen bör ses över.
• En analys av vårdgarantin på psykiatriska mottagningarna på svenska.
• Att den mångprofessionella arbetsgruppen som tillsattes våren 2019 (VIP-gruppen) får fortsätta sitt arbete.

.

Alla ska få den hjälp de behöver

Rektorerna är oroade över att barn och ungas rätt till vård i dag inte tillgodoses på grund av bristande resurser. De påminner också om att rätten till en trygg skolvardag måste kunna garanteras.

- Det är inte frågan om ett specifikt Raseborgsproblem, säger tf rektor Maria Hatt-Hällfors, men tillägger att det krävs mer - och kanske omfördelade - resurser för att kunna hjälpa alla elever så bra som möjligt.

Diskussion om artikeln