Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bernt och Camilla Klockars vill granska Vasas beslut om distansundervisning

Från 2020
Mansperson står intill träshusfasad, blicken riktad in i kameran.
Bildtext Bernt Klockars har i det här fallet agerat som förälder, inte rektor. Arkivbild.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Föräldrarna Bernt och Camilla Klockars har bett Regionförvaltningsverket granska Vasas social- och hälsovårdsnämnds beslut att övergå till distansundervisning. De anser att risken är stor att beslutet innebär distansundervisning även under våren.

Bernt och Camilla Klockars har ett barn i årskurs 8, som påverkas av nämndens beslut att årskurserna 7-9 ska övergå till distansundervisning under årets sista skolvecka.

Beslutet togs efter att ett fall av covid-19 uppdagades i Variskan koulu.

Bernt Klockars är rektor på Vasa övningsskola och har sedan beslutet uttalat sig kritiskt och ansett att det är oproportionerligt att slopa närundervisningen i alla skolor på grund av ett fall i en skola.

"Risken stor för distansundervisning också på våren"

Han betonar dock att han och hans fru ber om den här granskningen i egenskap av föräldrar.

- Inget tyder på att pandemin avtar vid årsskiftet och om nämnden är konsekvent – ett coronafall i en skola stänger i förebyggande syfte alla skolor i samma stadium – är risken stor att eleverna mestadels kommer att undervisas på distans under vårterminen, skriver paret Klockars i sin motivering.

Detta sätt att agera avviker från praxis på andra orter i Finland, menar de.

- I en rättsstat ska myndigheter följa lag, förordning och anvisningar från högre myndigheter och besluten ska också tåla granskning. Vi vill att nämndens beslut granskas då det handlar om minderårigas skolgång och i sista hand medborgarnas tilltro till myndigheter, avslutar Camilla och Bernt Klockars.

"Ungdomar rör på sig"

Thomas Öhman (SFP) är ordförande för social- och hälsovårdsnämnden.

- Beslutet som fattades nu är helt skilt från beslut som fattas på våren. Vi har ingen aning om hur våren kommer att se ut, säger Öhman.

Det att nämnden gick in för att stänga årskurserna 7-9 och rekommendera stängning av privata och statliga dito (Vasa övningsskola är en statlig inrättning och således inte Vasa stads skola), har enligt Thomas Öhman att göra med att ungdomar är rörliga.

- Skulle man gå in och stänga en enda skola och på det sättet "jaga skyldiga", då är vi ute på sju famnars vatten. Det kan hända i vilken skola som helst, vi kan alla vara smittobärare.

Thomas Öhman.
Bildtext Thomas Öhman säger att det här beslutet är helt åtskilt från vårens beslut, ingen vet hur våren kommer att se ut.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Öhman och nämnden anser också att skadan är liten, eftersom det bara är frågan om en vecka.

"Ageras mer än funderas"

Öhman säger att det i efterhand kan visa sig, med fakta på hand, att man gjort felaktiga beslut under den pågående pandemin.

- I oktober när nämnden fattade beslut om att stänga och begränsa fick vi mycket kritik. Men efter någon vecka fick vi beröm från statsministerhåll för att Vasa hade fattat snabba beslut om begränsningar.

- Jag anser att det senaste beslutet är i linje med det vi gjort tidigare. Vi försöker vara beslutsamma. Det är inte riktigt läge att nu under pågående situation stanna upp och diskutera om vi nu gör det rätta här. Det ska ageras mer än funderas, avslutar Öhman.

Diskussion om artikeln