Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Planeringen av EU:s klimatlag går framåt – Finland vill att varje medlemsland får öronmärkta utsläppsmål

Från 2020
Miljöminister Krista Mikkonen (Gröna) i närbild i en studiomiljö. Hon är i närbild och ler snett mot kameran i en färggrann skjorta. Studioväggen är blå.
Bildtext Miljöminister Krista Mikkonen (Gröna) är nöjd med att målet för utsläppsminskningen blev 55 procent.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Miljöminister Krista Mikkonen (Gröna) ser EU-ledarnas beslut om skärpta klimatmål för år 2030 som ett steg i rätt riktning. I de fortsatta förhandlingarna finns möjligheten att höja ambitionen ytterligare.

Bryssel

Vid miljörådets möte i Bryssel igår enades ministrarna om allmänna riktlinjer för de fortsatta förhandlingarna om en europeisk klimatlag.

Riktlinjerna bygger på EU-ledarnas beslut från i förra veckan om att utsläppen ska minska med åtminstone 55 procent till 2030.

– Vi är nöjda med att målet för utsläppsminskningar blev minst 55 procent. Det var vad vi eftersträvade, säger miljöminister Krista Mikkonen (Gröna).

Samtidigt har kritiska röster höjts mot att målet är formulerat som ett nettomål vilket innebär att effekten av så kallade kolsänkor, som skogar och våtmarker, kan räknas till godo.

Enligt Mikkonen vill Finland att målet uppnås genom utsläppsminskningar, det vill säga utan beaktande av kolsänkor.

Vilket ansvar har ett enskilt land?

Hur EU:s klimatlag ska fungera i praktiken avgörs i fortsatta förhandlingar under de kommande månaderna.

Man ska bland annat slå fast vilket ansvar de enskilda medlemsländerna har för att EU:s gemensamma klimatmål uppnås.

Diskussionen försvåras av det faktum att många östeuropeiska länder fortfarande är beroende av fossila bränslen i sina energiproduktioner.

Enligt Mikkonen vore det bra om varje land fick egna mål för utsläppsminskningar.

– Man diskuterar fortfarande om olika länder borde få öronmärkta mål för utsläppsminskningar och hur dessa skulle fungera i praktiken.
Finland anser att man kunde gå in för landsspecifika målsättningar.

Kommer skogarna att beaktas?

I anslutning till klimatlagen måste man också se över reglerna för markanvändning och skogsbruk, vilket kan få effekter för Finland.

Men det är också många andra regler och lagar som måste ses över om klimatlagen ska bli verklighet, säger miljöministern.

– I själva verket måste många lagpaket ses över då målet för utsläppsminskningar och klimatneutralitet blir en del av klimatlagen.

Klimatlagen bereds vidare i samarbete mellan EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet.

Kritikerna anser att 55-procentsmålet inte räcker till. Hur besvarar du kritiken?

– Vetenskapssamfundet har varit tydligt med att 55 procent inte räcker till och att klimatmålen måste skärpas ytterligare. Därför är det viktigt att vi kommit överens om att minskningen ska vara minst 55 procent.

Mikkonen säger att det är viktigt att planera klimatmålen så att det är möjligt att skärpa dem ytterligare vid behov.

Klimatlagen bereds vidare i samarbete mellan EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet.

Parlamentet vill att utsläppen ska minska med 60 procent till 2030.

Diskussion om artikeln