Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ett år och tio månader ovillkorligt fängelsestraff för busschauffören i Kuopio-olyckan

Från 2020
Oycksbussen ligger på järnvägsspåret nedanför bro.
Bildtext Olycksplatsen 24 augusti 2018. Bussen föll ett tiotal meter ned på järnvägsspåret.
Bild: Lehtikuva

Norra Savolax tingsrätt har dömt chauffören i bussolyckan som krävde fyra människors liv i Kuopio till ett år och tio månaders ovillkorligt fängelsestraff.

Chauffören dömdes bland annat för fyra fall av grovt dödsvållande, för flera fall av vållande av personskada och för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Chauffören medgav dödsvållande, men bestred att brotten var grova.

Enligt tingsrätten bröt chauffören vid olyckstillfället mot de förpliktelser om bland annat noggrannhet och försiktighet för att undvika fara som trafiklagen förutsätter.

Han hade kört vårdslöst och flera av passagerarna hade uppgett att de var rädda under resan.

Mannen åläggs också att betala betydande skadestånd.

Fyra dog och 22 skadades i olyckan

En abonnerad buss med körmedlemmar från Kalix i Sverige körde av vägen i augusti 2018.

Olyckan skedde vid en avfart från motorvägen i Kuopio och bussen föll ett tiotal meter från en bro ner på järnvägsspåret.

Fyra personer omkom, och 22 skadades i olyckan. 17 av dem befann sig i bussen, medan fem befann sig i bilar som rammades av bussen innan den kraschade.

Två av de omkomna var svenska medborgare, en var finsk medborgare och en hade dubbelt medborgarskap.

Åklagaren hade yrkat på två års ovillkorligt fängelsestraff för chauffören. Mannen, född 1951, skadades också själv i olyckan.

Olycksutredningscentralens rapport våren 2019 konstaterade att chaufförens hälsotillstånd och dålig sikt bidrog till olyckan.

Åklagaren nöjd

Specalåklagare Heikki Ylisirniö är nöjd med tingsrättens utslag.

- Alla straffyrkanden godkändes och brottspåföljden motsvarar den vi lade fram, säger Ylisirniö.

Han säger att åklagaren inte har för avsikt att överklaga domen.

Försvaret tänker överklaga

Försvarsadvokat Lasse Vartiainen anser att tingsrättens dom är överraskande och att straffet på under två år kunde ha varit villkorligt.

- När hastigheten är det som gör brottet grovt, inte det att [chauffören] uppsåtligt bröt mot trafikreglerna är jag inte till alla delar enig med domstolens motiveringar och med att straffet är ovillkorligt, säger Vartiainen.

Försvaret tänker anmäla missnöje med domen.

Källa: Kanslidom, Yle Uutiset