Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Folk dumpade skräp på Nina Nieminens mark i Mjölbolsta – nu måste hon städa bort det

Från 2020
Uppdaterad 22.12.2020 10:18.
En man städar upp skräp vid en stor container.
Bildtext Den 8.12 städades 3,5 ton skräp bort från det gamla sandtaget Mjölbolsta.
Bild: privat

Nina Nieminen har varit tvungen att städa bort 3,5 ton skräp, som andra dumpat på hennes mark i Mjölbolsta. Fastighetsägaren har ansvar för att förhindra att folk skräpar ned, men kan samtidigt inte hindra folk att utnyttja sin allemansrätt.

Det var på sommaren som Nina Nieminen i Loimaa fick e-post från Raseborgs miljöbyrå. Brevet handlade om de närmare sex hektar mark som hennes familjeföretag äger i Mjölbolsta.

Vi kunde inte tro att det var sant. Vår första reaktion var att det inte var vårt fel

Nina Nieminen, fastighetsägare

Fastigheten i Mjölbolsta består av ett gammalt sandtag som hennes pappa köpte år 2006. I dag odlas där ekonomiskog och ingen från familjeföretaget har besökt området på runt tio år.

Men nu kom en uppmaning från miljöbyrån att städa upp området eftersom där hade samlats skräp under en längre tid.

Om det inte blev städat före årets slut skulle fastighetsägaren vara tvungen att betala 3 000 euro i böter.

– Vi kunde inte tro att det var sant. Vår första reaktion var att det inte var vårt fel och att det inte var vi som hade skräpat ner, säger Nina Nieminen.

Nina Nieminens mark i Mjölbolsta blev en avfallstipp - nu måste hon städa bort skräp som andra kastat i naturen

5:11

På området fanns bland annat ett stort kylskåp, sönderslagen elektronik, fåtöljer och en glasfiberbåt. Någon hade också släpat djurkroppar till platsen.

En man med en gammal fåtölj vid en stor skräpcontainer.
Bildtext Folk hade bland annat dumpat fåtöljer och kylskåp på området i Mjölbolsta.
Bild: privat

Avfallet var utspritt på ett större område och hade antagligen förts dit av flera olika människor under en längre tid, säger miljöinspektör Monica Österblad på Raseborgs miljöbyrå.

– Det är ett väldigt dåligt valt ställe i och med att det är ett gammalt sandtag med känslig mark, där kemikalierna från kylskåp och elektronik far rakt ner i Mjölbolstas dricksvatten.

Det gamla sandtaget ligger invid riksväg 25, men det syns inte från vägen. Därför har det varit rätt enkelt att slänga dit skräpet. Men Monica Österblad förundras ändå över varför folk gör så.

– Man får ju föra kylskåp och elektronik gratis till återvinning. Varför ska man göra sig besväret att dumpa det i skogen?

3,5 ton avfall städades bort - men det räckte inte

Nina Nieminens familjeföretag spärrade på sommaren av vägarna till det gamla sandtaget. De polisanmälde nedskräpningen och lät installera viltkameror för att försöka ta reda på vem som dumpade skräpet.

– Det visade sig att det rörde sig en hel del människor i området. Folk körde moped och sköt med luftgevär på dunkar. En av kamerorna blev också stulen, säger Nina Nieminen.

Skräp slängt i en skog.
Bildtext Området har i flera års tid använts som avstjälpningsplats.
Bild: Raseborgs stad

Polisen kunde identifiera en del av personerna, bland annat tack vare registerplåtar som registrerades av viltkamerorna. Men i november meddelade man från polisen att det inte fanns resurser att undersöka saken vidare.

Miljöbyrån avslog också Nina Nieminens och familjeföretagets ansökan om att skjuta upp tidsfristen för när området måste vara uppstädat.

– Vi städade bort 3 500 kilogram avfall och skickade bilder och kvitton till miljöbyrån. Men tydligen städade vi inte tillräckligt bra, så vi fick en uppmaning att städa bättre med vite på 1 000 euro. Vi fick tid till april att göra det.

Räkningen för att städa upp, för granskningen av området och för att ärendet har behandlats i miljönämnden har hittills landat på mellan två- och tretusen euro.

Fastighetsägaren ansvarar för att övervaka sin mark

Enligt lagen är det i första hand nedskräparen som ansvarar för att städa upp det skräp som hen dumpat. I andra hand är det fastighetsägaren och i tredje hand kommunen som ansvarar för att städa upp.

I Mjölbolsta var det omöjligt att avgöra vilka personer som under årens lopp hade lämnat skräpet i det gamla sandtaget. Det innebar att ansvaret för att städa upp föll på fastighetsägaren.

– Om det går att förhindra nedskräpning till exempel genom att spärra av området med bommar, så anses det att fastighetsägaren är skyldig att se till att det hålls i skick, säger Monica Österblad på miljöbyrån i Raseborg.

Det verkar vara en naturlag att där det har dumpats skräp, dit kommer det mera

Monica Österblad, miljöinspektör

Man har kunnat köra till det gamla sandtaget längs två småvägar. De borde alltså ha spärrats av för att förhindra att folk skulle dumpa skräp i området.

Monica Österblad säger också att fastighetsägare borde kontrollera hur de områden de äger ser ut. I det här fallet hade ägarna inte besökt området på tio år.

– Om det börjar dumpas, så ska man försöka får bort skräpet så fort som möjligt. Det verkar vara en naturlag att där det har dumpats skräp, dit kommer det mera.

Man kan inte förbjuda folk att röra sig i skogen

Nina Nieminen förstår å ena sidan lagen och myndigheternas agerande. Å andra sidan känner hon hopplöshet inför en situation som hon upplever att hon har svårt att påverka.

Därför har hon skrivit på sociala medier och uppmanat folk att låta bli att överhuvudtaget röra sig i det gamla sandtaget.

– Alla rör sig säkert inte i området med syfte att förstöra, men vi kan inte veta vilka avsikter var och en har. Vi har inte några andra möjligheter än att önska att ingen rör sig i området längre, säger hon.

Skräp slängt i en skog.
Bildtext Räkningen för att städa upp har hittills landat på ett par tusen euro.
Bild: Raseborgs stad

På miljöbyrån i Raseborg har miljöinspektör Monica Österblad förståelse för fastighetsägarens frustration. Men hon understryker ändå ägarens ansvar att övervaka sin fastighet.

Hon påpekar också att man inte kan förbjuda folk att röra sig till fots i området, eftersom det inte handlar om en gårdsplan.

– Allemansrätten tillåter ju folk att gå där och plocka svamp och bär. Däremot är det definitivt förbjudet att köra rally där, men det är det polisen som ska övervaka.

Men om folk skräpar ner trots att fastighetsägaren har gjort åtgärder för att hindra nedskräpning, vad händer då?

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av avfallslagen finns riktlinjer för hur man ska tolka lagen.

Där står bland annat att det kan vara oskäligt för en privatperson att städa upp ett område om hen med rimliga åtgärder inte har kunnat förebygga nedskräpningen.

Men ansvarsfrågan är inte helt enkelt att besvara, konstaterar Monica Österblad.

– Det är väl dessvärre det klassiska ”det ser man från fall till fall”, för så är det ju, det är så många faktorer som påverkar.

Diskussion om artikeln