Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Distansmöten i kommunen delar åsikterna – mera flexibilitet men sämre dynamik

Från 2020
Etätyö videoneuvottelu Google meetsillä
Bildtext Videomöten blir vanligare i det kommunala beslutsfattandet.
Bild: Kare Lehtonen / Yle

När coronapandemin började i våras stoppades först en hel del kommunala möten. Men småningom kom beslutsfattandet igång igen och många förtroendevalda - och tjänstemän - fick lära sig använda olika videokonferensverktyg. Nu har hybrid, eller distansmöten, blivit vardag också i det kommunala.

Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med att hålla möten på distans. I det läge som råder nu är det inte tillrådligt att samlas fler än tio personer och då helst med iakttagande av säkerhetsavstånd.

Tomas Häyry
Bildtext Tomas Häyry saknar de fysiska mötena.
Bild: Yle/Anna Ruda

I Vasa höll stadsfullmäktige sitt decembermöte med behandling av nästa års budget helt på distans.

Tekniskt fungerade mötet förhållandevis problemfritt. Men stadsdirektör Tomas Häyry saknade ändå dynamiken som ett fysiskt möte medför.

- Mycket är det frågan om samverkan mellan människor, prat i pauserna och vid sidan om. Det optimala vore nog ändå att kunna ha fysiska möten.

Hans åsikter delas inte av gröna fullmäktigeledamoten Ivanka Capova.

- Jag tycker det funkar bra, mötena är snabbare på Teams. Kanske det tar tid då man går till och från podiet, säger Capova.

Kvinna framför granar
Bildtext Ivanka Capova (Grön) ser stora fördelar ,med distansmöten.
Bild: Yle/Filip Stén

Capoya är nöjd med hur tekniken har fungerat och lyfter också fram familjeaspekten.

- Det är betydligt lättare att kombinera politik och familj på det här sättet, säger hon.

Hybridmöten i Korsholm

I Korsholm har man i huvudsak gått in för så kallade hybridmöten, men bildningsnämnden har hållit sina möten på distans.

- Vi gick över till distansmöten redan i våras, säger Johanna Nyman (SFP) som är ordförande i bildningsnämnden i Korsholm.

Till en början befann hon sig som ordförande i samma utrymme som den föredragande på mötet. Men därefter har man frångått också den praxisen.

Korsholms ämbetshus i Smedsby.
Bildtext För tillfället hålls det inga fullmäktigemöten i ämbetshuset i Korsholm.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

- Nu är vi helt på distans. Det funkar riktigt bra, säger Nyman.

En puff framåt tekniskt

Till exempel kommunfullmäktige har i Korsholm mötts i form av hybridmöten, där en del ledamöter befinner sig i ett fysiskt möte och en del är med på distans.

- Det är rätt trögt, säger Nyman.

- Det har varit en del tekniska problem med långsamma uppkopplingar och i Korsholmssalen har det varit en del strul med ljudet, säger Nyman.

Men tekniken kan också överraska positivt.

- Kommunerna har nog fått en verklig puff framåt vad gäller tekniken på grund av det här läget, säger Malax kommundirektör Jenny Malmsten.

I Malax har man gått in för i huvudsak hybridmöten. Alltså där man har deltagare både på plats och på distans.

- Jag tror att hybrid- och distansmötena är här för att stanna, det innebär mycket mera flexibilitet för de förtroendevalda, säger Malmsten.

Jenny Malmsten, kommundirektör i Malax.
Bildtext Malax kommundirektör Jenny Malmsten tror att hybridmöten blir vanliga också framöver.

Dynamiken kan i någon mån vara sämre på hybridmöten, tycker Malmsten.

- Det är bättre om man har så att säga rena möten, alltså antingen så att alla är på distans eller att alla är fysiskt närvarande. Då blir diskussionen mer på lika villkor, men sammantaget är det ändå en väldigt liten problematik.

I viss mån delar hon Ivanka Capovas åsikt att mötena kanske blir mer effektiva:

- Då vi började med möten på distans tyckte många att det blev mindre diskussion, säger Malmsten.