Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sotarna har fullt upp när folk vistas mer på stugan - ju mer skorstenen används desto oftare måste den sotas

Från 2020
Sotare vid skorsten
Bildtext Det är inte alla som har en skorsten som sin arbetsplats, men för sotaren är det vardagsmat.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Coronaepidemin och möjligheten att jobba på distans håller sotarna i Västnyland fullt sysselsatta. Trots att marknaden avreglerades för ett par år sedan räcker jobben till för alla.

Sotare Marcus Tverin, som har ett företag med flera anställda i Raseborg, säger att man ser en klar ökning i mängden arbete.

Folk vistas allt längre tider i sina fritidsbostäder.

- Det är fler eldstäder som är i användning och fler skorstenar som tas i bruk, säger han.

Sotare i lyftkran
Bildtext Det är viktigt för brandsäkerheten att sota tillräckligt ofta och att hålla ventilationskanalerna rena.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Lika mycket tid i bilen som uppe på taket

Enligt Marcus Tverin har man sett en ökning på 15-20 procent och alla hans anställda har fullt upp.

Tidigare hade varje sotare sitt eget distrikt som hen skötte, men numera är marknaden avreglerad.

Kunden kan fritt välja vilken entreprenör man anlitar.

Marcus Tverins företag betjänar främst kunder på området mellan Sjundeå, gränsen till Bjärnå och Hangö.

En sotare
Bildtext Marcus Tverin skulle gärna se att fler ville bli sotare - det skulle underlätta då det är bråda tider.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Trots att man kunde tro att ökad konkurrens innebär mera jobb att värva kunder, säger Marcus Tverin att det är fullt upp.

Långa avstånd och ökat fritidsboende gör att kunderna ibland får vänta längre än förr.

- Ofta vill ju folk att vi skall komma genast, men väntetiderna har nog blivit längre. Vi spenderar betydligt mer av arbetstiden i bilen nu än tidigare.

För att skapa en vettig logistik som spar tid för sotaren och håller kostnaderna nere för kunden, så strävar företaget efter att samla fler fastigheter i samma område.

Inte bara sotning

Sotarens arbete omfattar också mer än regelrätt sotning.

Nu när allt fler flyttar ut på stugan är det till exempel viktigt att se till att skorstenar och eldstäder är i skick.

Sotare blandar murbruk
Bildtext En sotare får inte vara rädd för höjder och dessutom bör man vara praktiskt lagd. I jobbet ingår att mura och sanera både pipor och eldstäder.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Lika ofta som sotaren krafsar med borsten i pipan, får han ta mursleven i hand och lappa springor och glipor.

- Vårt jobb handlar mycket om renhållning av ventilationssystem.

Artikeln fortsätter efter ljudet.

Man får sota oftare än lagen kräver

I Hangö har sotare Georg Råberg inte en sett en dramatisk ökning behovet av sotningstjänster.

- Det är ganska jämnt, men däremot har coronaläget gjort att vi tillsammans med kunder som tillhör riskgruppen fått skapa nya lösningar.

Fastigheter som är avsedda för permanent boende skall sotas en gång per år. För fritidsbostäder gäller vart tredje år, eller enligt behov.

Georg Råberg påminner om att det med tanke på brandsäkerheten är bra att sota oftare, om man vistas mer sin fritidsbostad än tidigare.

Att sota tillräckligt ofta är viktigt för brandsäkerheten. Sot som samlas i rökkanaler kan lätt fatta eld vid höga temperaturer eller vid starka vinddrag.

På ditt regionala räddningsverks webbsidor kan du läsa mer om vad som är viktigt att beakta i fråga om brandsäkerhet.

Där finns också information om hur du bäst anlitar en sotare.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln