Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas får böta 200 000 euro i Arkea-affären - men staden sparade också på att övergå till Kaarea

Från 2020
Bilden tagen i Strömborska skolans matsal på bilden ser vi sallad.
Bildtext Arkea-affären blev en dyr affär för Pargas.
Bild: yle/Daniela Ilvonen

Pargas stad tvingas betala 200 000 euro i påföljdsavgift i den så kallade Arkea-affären. Högsta förvaltningsdomstolen (HDF) har förkastat stadens besvär gällande avgiften, som ålades av Marknadsdomstolen.

Domen gäller det avtal som staden slöt med Arkea år 2017 och som gällde kosthållet. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) ansåg att Pargas stad gjorde fel då man flyttade över sitt kosthåll till Arkea utan att konkurrensutsätta avtalet.

- Det är tråkigt att det gick så här. Men nu gäller det att se framåt och jobba vidare. Det säger Mikael Holmberg (SFP), ordförande för stadsstyrelsen.

"Det här var ett misstag, men det händer inte ofta"

Pargas stadsfullmäktige godkände i juni 2017 ett avtal om att Arkea från hösten skulle börja leverera maten bland annat till skolor, daghem, äldreboenden och bäddavdelningar. Beslutet om Arkea fattades då staden förberedde sig för social- och hälsovårdsreformen, då de nya landskapen inte längre skulle kunna köpa matservicen från kommunerna.

Orsaken till att avtalet var lagstridigt beror på att lagen ändrades i början av år 2017 och det var något som tjänstemännen som beredde ärendet hade missat.

- Det är alltid lätt att vara efterklok. Då saken presenterades för de förtroendevalda utgick vi ifrån att det här är möjligt att göra. Det här var ett misstag, men sådana misstag händer inte ofta, säger Holmberg.

Staden har senare korrigerat sitt misstag då Arkea ombildades till bolaget Kaarea där Pargas är delägare. Kaarea klassas som ett innehållsbolag, som staden kan köpa sina tjänster direkt från utan upphandling.

Porträtt på en man med svarta glasögon.
Bildtext Mikael Holmberg medger att Arkea-affären var ett misstag, men att misstag inte sker så ofta i staden.
Bild: Linus Hoffman/Yle

"Staden sparade också på att övergå till Kaarea"

Förutom påföljdsavgiften på 200 000 euro står staden även för rättegångskostnaderna och räknar man även med aktieköpet i det nybildade bolaget Kaarea stiger kostnaderna till drygt 300 000 euro.

Även om summan naturligtvis märks i stadens redan pressade ekonomi påpekar Holmberg att staden också vinner på det.

- Staden sparade 600 000 euro på att övergå till Kaarea. Så totalt sett har vi gjort en inbesparing i de kalkyler vi utgick från då vi gjorde upp det första avtalet, säger Holmberg.

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom ska avtalet som skrevs med Arkea upphävas inom sju månader efter att domen vunnit laga kraft. Det betyder att ett nytt avtal måste skrivas senast i juli 2021. Men någon officiell upphandling av kosthållstjänster behöver staden inte göra.

- Kosthållstjänsterna sköts ju redan av Kaarea, där staden är delägare. Då behövs ingen upphandling utan det räcker att skriva ett nytt kontrakt med dem, säger Pargas stadsjurist Monica Avellan.

Åbo Underrättelser var först ute med nyheten om domen.

Diskussion om artikeln