Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Målen, kraven och förväntningarna är klara - nu kan Ingå kommun se sig om efter en byggare för Kyrkfjärdens skola igen

Från 2020
Uppdaterad 23.12.2020 11:45.
gul skolbyggnad.
Bildtext De svenskspråkiga eleverna i årskkurserna 1-6 i Kyrkfjärdens skola ska få en nya skolbyggnad.
Bild: Marica Hildén / Yle

Nu är det klart vad Ingå kommun har för förväntningar och krav på den entreprenör som vill ta sig an skolbygget i Ingå centrum. Skolhuset byggs i massivträ och får en träfasad.

Ingåstyrelsen godkände i går principerna för hur kommunen utför upphandlingen.

Entreprenören ska bland annat ha erfarenhet av skolprojekt och uppfylla kommunens ekonomiska, tekniska och kvalitativa krav.

Nästa steg för kommunen är nu att be om anbud av entreprenörer som vill bygga skolan.

Ingå kommun räknar med att kunna sluta ett entreprenadavtal i mars 2021. Då kunde byggarbetena inledas i juni 2021 och skolbyggnaden vara inflyttningsklar i oktober 2022.

Skolbyggnad i två plan i massivträ

Enligt planen blir skolans bruttoareal runt 3 000 kvadratmeter.

Det nya skolhuset byggs i massivträ och får i huvudsak en träfasad. Skolan byggs i två plan med två åsar.

Skolhuset ska byggas för 180 elever. Byggnaden ska ha sju klassrum plus övriga rum som bland annat matsal, kök, personalrum, allaktivitetslokal och gymnastiksal.

I konstruktionerna och materialen ska alla konstruktionslager och allt byggmaterial i huvudsak vara M1-klassificerade. Det betyder att byggmaterialet som används ska bidrar till så lite utsläpp som möjligt.

Investeringskostnaden för projektet uppskattas vara 9,2 miljoner euro.

Fortsatt planering och byggarbete

Kommunen har hittills i samarbete med en arkitektbyrå arbetat fram planer för skolbyggnaden och för trafik- och gårdsarrangemangen.

Tanken är att skolprojektet nu slutförs av en huvudentreprenör som svarar för den slutliga planeringen och för byggandet.

Den fortsatta planeringen ska utgå från de planer kommunen har arbetat fram och ska ske i samarbete med en arbetsgrupp som består av kommunens bildningschef, tekniska chefen och samhällstekniska direktören.

Entreprenaden omfattar byggandet av själva skolbyggnaden men också gårds- och trafikområden runt byggnaden.

Entreprenören ska ha referenser för minst två offentliga byggnadsprojekt som har slutförs eller pågår just nu. Åtminstone ett av projekten ska vara en skolbyggnad inom den grundläggande utbildningen eller inom småbarnspedagogiken.

Tidigare problem med att hitta byggare

Ingå har tidigare tampats med problem att få byggföretag till skolbygget.

I början av februari i år tvingades kommunen avbryta upphandlingen eftersom två anmälda entreprenörer drog sig ur projektet.

Diskussion om artikeln