Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

IS: I den här ordningen vaccineras finländarna - personal på intensivvårdsavdelningen först ut, sen resten av vårdpersonalen och över 80-åringar

Från 2020
Uppdaterad 22.12.2020 11:47.
En kvinna som jobbar inom vården får en dos av Pfizer-Biontechs coronavaccin i Florida den 14 december 2020.
Bildtext Också i USA har man börjat med att först vaccinera dem som arbetar inom vården.
Bild: AFP / Lehtikuva

Social- och hälsovårdsministeriet presenterar idag tisdag tillsammans med THL i vilken ordning finländarna vaccineras för covid-19. Enligt tidningen Iltasanomat får över 80-åringar vaccinet direkt då hälsovårdspersonalen är vaccinerad.

Iltasanomat ska ha fått tag på det förslag som den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor Krar har tagit fram.

Enligt tidningen finns elva ordningsklasser - dessutom har man nu definierat vilka sjukdomar som kan ses som riskfaktorer i samband med coronaviruset.

Det är sedan tidigare klart att de första som får vaccinet är hälsovårdspersonal på intensivvårdsavdelningen. Efter det vaccineras resten av den mest kritiska vårdpersonalen.

När det gäller resten av befolkningen får de allra äldsta vaccinet först.

- Det här motiverar vi med att vaccinet fungerar bra också för äldre. De äldre löper dessutom en större risk att bli mycket sjuka, därför börjar vi med dem, säger professor Ville Peltola som är ordförande för Krar.

Enligt Krar vaccineras finländarna i den här ordningen:

Det finns två olika riskgrupper

Expertgruppen delar in sjukdomar i två grupper - i den ena gruppen finns sjukdomar som gör att man har en väldigt stor risk att drabbas hårt av covid-19, i den andra gruppen finns sjukdomar som gör att man har en stor risk att drabbas hårt av covid-19.

De som lider av svåra kroniska njursjukdomar, som befinner sig i ett allvarligt immunsuppressivt tillstånd på grund av organtransplantation eller akut cancervård, personer som lider av kroniska lungsjukdomar som svårskött astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, samt personer som är sjuka i diabetes typ två tillhör grupp ett som har väldigt stor risk att drabbas hårt av coronavirus.

Personer som lider av kranskärlssjukdomar, sömnapné eller levercirros tillhör grupp två som har stor risk att drabbas hårt av coronavirus.

Den stora massan kan få vaccinet i mars

Det första partiet av coronavaccin anländer till Finland under julhelgen. Finland hoppas kunna inleda vaccineringarna den 27 december tillsammans med resten av EU-länderna.

Troligtvis inleds vaccineringarna först inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Vaccineringen av de äldre ser ut att inledas i februari.

I början av mars skulle de i riskgrupperna som ännu är i arbetslivet vaccineras. Man hoppas kunna börja vaccinera den stora massan ännu under mars månad.

Artikeln uppdaterades klockan 11.47. Meningen "Efter det vaccineras resten av personalen inom vården." har ändrats till "Efter det vaccineras resten av resten av den mest kritiska vårdpersonalen."

Diskussion om artikeln