Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Har du hittat en mer klimatsmart livsstil 2020 eller släpper du loss igen då coronarestriktionerna lättar?

Från 2020
Kaffepanna över eld.
Bildtext Jakobstadsregionen ska få en ny klimatstrategi och koordinatorn Malin Lindholm hoppas invånarna är redo för en klimatsmartare livsstil också då coronarestriktionerna är över. Arkivbild.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

I Jakobstadsregionen ska klimatgärningarna nästa år bli fler och mer konkreta då regionen får en ny klimatstrategi. Projektkoordinator Malin Lindholm hoppas att coronaåret 2020 i någon mån gjort att invånarna vant sig vid att göra hållbara val.

Under året som gått har finländarna levt med närturism i stället för utlandsresor och de som jobbar hemifrån kanske har minskat på både bränsle- och klädinköp. Lindholm tror att en del av oss genast då restriktionerna lättar kommer att hålla fast vid mer hållbara val medan andra kommer att resa lite extra eller på andra sätt ta igen det som coronan satt stopp för.

– Jag tror det kommer vara både och. De som har hittat en hållbar livsstil kan fortsätta med det. Nu har tankarna kommit igång och det gör att man kanske vill ändra sin livsstil, och märker man att det är något man trivs med så vill man fortsätta med det. Är det en mer hållbar och klimatsmart livsstil är det toppen, säger Lindholm.

Kvinna som står intill fönster.
Bildtext Projektkoordinator Malin Lindholm tror att en del invånare har lärt sig göra hållbara val tack vare året med coronarestriktioner.
Bild: Sofia Zittra-Bärsund

Mer än att sortera sopor och släcka lampan

Sommaren 2019 frågade kommunerna i Jakobstadsregionen (Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby) sina invånare vad de tycker att kommunen ska göra för att minska koldioxidutsläppen och vad de själva gör eller kan tänka sig att göra för att minska utsläppen.

Antalet svar var inte så stort, drygt 300, men de som svarade ansåg till exempel att avfallshantering, att inte låta lampor lysa i onödan och att sänka inomhustemperaturen är viktiga klimatgärningar.

Enkäten var början på det jobb som ska utmynna i en ny klimatstrategi för Jakobstadsregionen. Lindholm hoppas att strategin ska innebära verkliga förändringar och inte bara hamna i skrivbordslådan.

– Tanken med den här strategin är att den blir något som faktiskt händer på riktigt och att de åtgärder vi kommer fram till faktiskt implementeras.

Arbetet är ännu i startgroparna, men klart är att åtgärderna ska gälla så gott som alla delar av livet. En handfull arbetsgrupper med undergrupper har tillsatts och det handlar om allt från vilka material som används i byggen och hur kommunens fastigheter värms upp till hur man genom planläggning kan främja annat än biltrafik.

Bilden tagen i Strömborska skolans matsal på bilden ser vi sallad.
Bildtext Kommunal upphandling och kosthåll är några av de ämnen som Jakobstadsregionen ska fundera på.
Bild: yle/Daniela Ilvonen

Åtgärder som passar landsbygden

Lindholm betonar att grupperna knappt kommit igång med sitt jobb ännu, men en viktig del kommer att vara hur kommunerna i regionen ska göra sina upphandlingar.

– Hur transporteras maten vi upphandlar, hur har den producerats, är den ekologisk och varifrån kommer den, säger Lindholm som exempel på vad det kan handla om.

Men exakt vad strategin kommer att innehålla vet ingen ännu.

– Grupperna ska fundera över åtgärder och vad som är möjligt och rimligt att göra i vår region. Vi utreder vad som kommer att fungera bäst för oss. Det som funkar i en storstad är kanske inte möjligt på landsbygden för vi har så olika förutsättningar.

Nya möjligheter finns bara invånarna vill

Enligt Lindholm gäller det uttryckligen att ta vara på de möjligheter som passar regionen. Till exempel visade enkäten bland invånarna sommaren 2019 att varken kollektivtrafik eller biogasbilar var ett realistiskt alternativ.

– Men nu ploppar biogasstationer upp så drivmedel blir något att fundera på. Jag tror på det här att "vill man så kan man". Och ju fler från näringslivet och invånare som vill få igenom de åtgärder vi tar fram i strategin, desto bättre kommer vi att lyckas.

– Alla kan dra sitt strå till stacken. Redan om en region aktivt gör klimatarbete kan vi visa exempel till andra liknande regioner. Om vi här kommer fram till en strategi som fungerar för en region med mycket landsbygd så är det något som andra kan ta modell av.

De olika grupperna består främst av tjänstemän. Planen är att också invånarna ska få ge sina åsikter innan kommunernas fullmäktige i höst väntas godkänna den nya klimatstrategin.

Grupperna är:

  • Jord- och skogsbruk och kosthåll
  • Energi och teknik – här ingår energi, trafik- och trafikplanering, markanvändning, planläggning och byggande
  • Bildning och fortbildning
  • Avfallshantering

Hållbar offentlig upphandling och cirkulär ekonomi har ingen egen grupp utan tanken är att det är teman som ska genomsyra alla grupper.

Diskussion om artikeln