Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Forskare vid Helsingfors universitet kan ha hittat en helt ny däggdjursart, en träddasse som sjunger om nätterna – lyssna på hur djuret låter!

Från 2020
Uppdaterad 22.12.2020 22:12.
En ny art av träddasse på en gren.
Bildtext Forskaren Hanna Rosti lyckades fotografera vad man tror är en ny art av träddassar i Kenya.
Bild: Hanna Rosti

Tidigare har två träddassarter hittats: sydlig träddasse och västlig träddasse. Forskare vid Helsingfors universitet kan nu ha hittat en ny däggdjursart som hör till släktet träddassar. Fyndet gjordes vid Taitabergen i Kenya, skriver Yle Uutiset.

Forskarnas fynd framkom i en undersökning som utreder hurdana läten nattaktiva däggdjur som bor i Taitabergen har. De första reusultaten publicerades i mitten av december i år i den vetenskapliga tidskriften Diversity.

Man vet endast lite om träddassarnas diversitet och ekologi, eftersom djuren endast rör sig på natten på trädtopparna i Afrikas tropiska skogar.

Djuren liknar stora marsvin och arten är en avlägsen släkting till elefanten.

Taita-träddassen har ett speciellt lockrop

Tidigare har två träddassearter hittats – sydlig träddasse och västlig träddasse. Den eventuella tredje arten har ännu inte namngetts för att identifieringen av en ny art är en lång process.

En träddasse på en trädgren som fotats med blixt i mörkret så att djurets ögon blivit röda.
Bildtext Träddassen rör sig endast nattetid och det är därför svårt att studera den.
Bild: Hanna Rosti

– Taita-träddassens lockrop skiljer sig exceptionellt mycket från andra arter. Forskarna är eniga i att det kan röra sig om en helt egen ny art, säger Hanna Rosti som studerat träddassar vid Taitabergen.

Redan tidigare har man vetat att träddassar kan producera ljud och läten med en ljudstyrka på nästan 100 decibel, men nu har forskarna lyckats spela in nya läten. Dessutom kom det fram att träddassarna i Taita sjunger.

Lyssna på hur djuret låter:

Träddassens sång kan ta upp till över 12 minuter och den innehåller olika läten som upprepas och kombineras på olika sätt.

– Sjungande djur är sannolikt hanar som lockar till sig honor som är redo att para sig, säger Rosti.

Fotografier på djuret är sällsynta

Rosti följde med nattaktiva däggdjur i Taitabergens skogar i tre månader och spelade in deras ljud.

Hon lyckades också fotografera djuren, vilket är speciellt eftersom det finns väldigt lite fotografier på nattdjur i allmänhet. Forskarna studerar oftast nattdjurens läten.

– Vi vet inte ens hur många populationer ser ut. Många forskare har studerat arten i åratal, men har nödvändigtvis aldrig sett djuret. Det är exceptionellt att vi lyckades fotografera djuren i Taita, säger Rosti.

Många forskare tror att det finns många fler träddassearter än man nu har namngett eller klassificerat, men taxonomin – det vill säga identifieringen och klassificeringen – har förblivit bristfällig.

Enligt Rosti pågår en identifieringsprocess också för en fjärde träddasseart som hittats i Västafrika.

Forskarna menar att det är bråttom med att skydda arten, eftersom träddassarna i Taita lever på ett litet område som omfattar cirka tre kvadratkilometer.

– Arter hinner dö ut före man ens har hittat dem. Träddassarnas livsmiljöer är små och de blir allt mindre då skogarna röjs undan utvecklingen, säger Rosti.

Möjligt att en annan djurart också hittades i samma skogar

På Taitabergen har man också studerat små galagoer som är däggdjur, väger cirka 100 gram och liknar ekorrar. Forskarna anser att det finns tecken på att de två galagoarter som setts vid Taitabergen kan höra till olika arter.

Också dessa djur har speciella läten.

– De talar med varandra genom att ropa. En skriker "var är du?" och den andra svarar "här", beskriver Rosti.

En galago på en gren som man hittat i skogarna vid Taitabergen i Kenya.
Bildtext Galago-primaten som hittats vid Taitabergen jagar insekter genom att hoppa från träd till träd. Populationen som hittats vid bergen tros vara liten, endast ett tiotal individer.
Bild: Hanna Rosti

Lätena som den mindre populationen i Taita gör liknar de ljud som de små galagoerna som bor vid kusten i Kenya gör.

Det är en art som man tidigare trodde att endast fanns vid kusten. Den andra galagopopulationens ljud har man åtminstone ännu inte kunnat koppla ihop med någon annan art.

– Taxonomin hos många av Afrikas nattdjur är dåligt känd och många populationer har inte alls studerats, säger forskaren Henry Pihlström som medverkat i studien om träddassar och galagoer vid Taitabergen.

Helsingfors universitets forskningsstation vid Taitabergen ligger i Kenya. Studier om termiter och zonooser har också utförts där.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Helsingin yliopiston tutkijat saattoivat löytää uuden nisäkäslajin: norsun etäinen sukulainen puutamaani laulaa öisin – kuuntele ääninäyte" skriven av Kaisa Uusitalo och Tiina Forsberg. Översättningen gjordes av Saga Mannila.

Korrigering 22.12.2020 klockan 22.12: "Kvadratmeter" ändrades till det korrekta "kvadratkilometer" i texten där träddassarnas levnadsområde nämndes.

Diskussion om artikeln