Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

RFV: Jakobstads åtgärder för att trygga finskspråkiga vårdtjänster är tillräckliga

Från 2020
Sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser bara fötter och ben.
Bildtext I Jakobstad har man länge haft svårt att rekrytera tvåspråkiga läkare.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Regionförvaltningsverket kräver inga ytterligare åtgärder för att trygga den finskspråkiga servicen på Malmskas akutmottagning.

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad har under det gångna året försökt säkerställa att finskspråkiga kunder ska få hälsovårdstjänster på finska.

Språkproblemen har bland annat resulterat i klagomål till justitieombudsmannen. Tidigare i år gav regionförvaltningsverket Malmska en anmärkning, där man konstaterade att social- och hälsovårdstjänsterna måste ordnas på både finska och svenska.

Enligt Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland är de förbättrande åtgärder och den egenkontroll som social- och hälsovårdsverket i Jakobstad nu har tagit i bruk tillräckliga. Man kommer ändå att även i fortsättningen följa upp kundnöjdheten och utvärdera behovet av nya övervakningsåtgärder.

Malmska i Jakobstad.
Bildtext Malmska sjukhuset i Jakobstad.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Planeringen av arbetsturer utmanande

Efter RFV:s anmärkningar har man i Jakobstad bland annat försökt hänvisa finskspråkiga kunder till tvåspråkiga läkares mottagningar. Man har även erbjudit språkkurser för läkare.

Det mest utmanande har varit att planera jourens arbetsturer så att det går att få vård på båda språken. Man har ändå försökt beakta språkfrågan i planeringen.

RFV konstaterar att det i Jakobstad inte alltid är möjligt att få läkarvård på sitt eget modersmål – finska eller svenska – under kvällar och nätter, men att vården hittills inte har fördröjts. Därför har det enligt RFV inte heller uppstått skadefall.

Man har länge haft svårigheter med att rekrytera tvåspråkiga läkare till Jakobstadsregionen. I andra tvåspråkiga områden i Finland har man inte haft samma problem.

Artikeln baserar sig på Valvontaviranomainen on tyytyväinen Pietarsaaren toimiin suomenkielisten terveyspalveluiden järjestämisessä skriven av Heini Holopainen.

På andra språk

Diskussion om artikeln