Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Biträdande JO prickar äldreboende: Fel att skilja makar åt

Från 2020
Person med rollator och person som tillhör sjukvårdspersonalen.
Bildtext Sakslin: Man och hustru får inte skiljas åt på boende på grund av epidemin

Biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin har tagit ställning i ett fall där ett ålderstiget par har tvingats leva åtskilda från varandra. Myndigheterna gjorde fel då de inte arrangerade en gemensam bostad för paret på det kommunala äldreboendet, säger Sakslin.

Enligt lagen om äldreomsorg, paragraf 14, har äldre par rätt att bo tillsammans också om den ena maken behöver långtidsvård utanför hemmet.

I januari år 2019 hade makan i familjen flyttat till ett kommunalt äldreboende medan maken, som varit sin hustrus närvårdare, blev kvar i hemmet.

Coronan stoppade allt umgänge

Ett år senare flyttade också maken in på äldreboendet, men på en annan avdelning, med löfte om att dagligen få träffa sin hustru. Det gick bra tills epidemin slog till och avdelningarna isolerades från varandra.

Till sommaren försvagades mannens tillstånd och de anhöriga hoppades att han kunde flytta in i samma bostad som hustrun på boendet.

Men enligt Sakslin hade de kommunala myndigheterna låtit förstå att det inte gick att ordna med gemensamt boende - makarna blev heller inte upplysta om sin lagliga rätt att bo tillsammans.

Det var parets dotter som besvärade om fallet hos JO.

Diskussion om artikeln