Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

President Niinistö i förmanande nyårstal: "Coronaviruset och klimatförändringen skapar vändpunkt och framtidshopp för Finland"

Från 2021
Republikens presidents nyårstal 2021 - Spela upp på Arenan

Världspolitiken, ekonomin och statsförvaltningen fick vika för coronapandemin i presidentens nyårstal. Sauli Niinistö tog fasta på medborgarnas oro och uppmanade alla att vaccinera sig för att garantera en annorlunda framtid.

Presidentens slutsats var att vi hittills har klarat coronaviruset rätt bra i jämförelse med många andra länder. I svåra tider har Finland än en gång visat sin styrka och härdighet.

Ett tack gavs till alla, särskilt dem som har sörjt för andras hälsa. Men några tröstens ord ingick inte i talet.

- Coronaviruset har satt oss alla på prov, på mycket olika sätt. För vissa är följderna definitiva och tunga, för andra är det främst vardagen som har försvårats, sa presidenten. Men ingen kan undgå följder.

Vi har lämnat år 2020 bakom oss för gott och därmed också världen före det. Inte ens när vi blivit av med coronan kan vi återgå till det som varit.

― Sauli Niinistö i presidentens nyårstal 2021

Vaccinet ger hopp - om alla tar sitt ansvar

Ensamheten har blivit beklagligt bekant för många. Även om tröttheten redan tynger måste vi finna krafter att fortsätta, sa presidenten. Prövningen är inte över på flera månader.

- Vaccinerna ger redan hopp, men restriktionerna kan slopas bara om de följs. Vaccinerna hjälper bara om de tas.

President Niinistö uttalade sig inte direkt om vaccinmotståndet men han betonade att ansvaret är gemensamt. Vår gemensamma framtid byggs upp enligt hur var och en av oss handlar, här och nu.

Pfixer och Biontechs vaccin.
Bildtext President Niinistö kommenterade inte vaccinmotståndet, men sa att coronavaccinet ger oss hopp i kampen mot pandemin.
Bild: AFP / Lehtikuva

Vi har upptäckt att vi inte är allsmäktiga

Nu står vi inför en förändring, sa presidenten flera gånger.

- Det var förvirrande att se hur sårbara vi är, hur långt mänskligheten är från att vara allsmäktig.

Men förändringen beror inte bara på pandemin. Klimatuppvärmningen fortsätter, till och med snabbare än man befarat.

Barngruppen Biolapset uppträder på Presidentslottet.
Bildtext President Niinistö hänvisade till de ungas klimatoro, här gruppen "Biolapset" i presidentens slott.
Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Avsnittet om stormaktspolitiken i årets presidenttal var kort. Händelserna i Kina, Ryssland och USA avfärdades med bara en mening.

- Maktförhållandena i den internationella politiken är i stark rörelse, nöjde sig presidenten med att säga.

Han sa inte mycket mera om ekonomin.

- Miljonerna har blivit vardag och vid sidan av miljarderna skymtar allt oftare biljonerna med sina tolv nollor. Samtidigt slår nya tekniska genombrott, från artificiell intelligens till kvantberäkning, snabbt igenom, påpekade president Sauli Niinistö.

Ingen vits att klamra sig fast vid det gamla

- Mötet med det nya ger oss möjligheter att göra saker bättre och smartare, sa president Sauli Niinistö i sitt tal.

Det kan också kännas skrämmande. Men det är mycket farligare att försöka klamra sig fast vid något som aldrig blir som förut.

Vi befinner oss i en vändpunkt, sa presidenten och jämförde coronasituationen med 40-talets historia. Då var målet för den gemensamma ansträngningen klart.

- Vi bar upp den unga demokratin och placerade Finland på världskartan. Vi försvarade landet och betalade krigsskadeståndet. Vi återuppbyggde ekonomin och moderniserade samhället. Vi skapade välfärd genom utbildning och bildning. Vi gjorde det klart att vi är en del av väst.

Kontroversiell säkerhet

Säkerhet, terrorism och cyberangrepp blev ett annat tema i talet. Finskt medborgarskap är ett värdefullt kapital för dess innehavare. De som får en fristad här har det bättre ställt än de flesta människor i världen, sa presidenten.

Finskt medborgarskap är ett värdefullt kapital för dess innehavare. Också de som får en fristad i Finland har det bättre ställt än de flesta människor i världen.

― Sauli Niinistö i presidentens nyårstal 2021

Presidenten återkom till en bekant fråga; diskussionen - eller polemiken - om de friheter och rättigheter som alla som bor i Finland har.

Den andra vågskålen, med ansvar och skyldigheter, har fått mindre uppmärksamhet, enligt presidenten. Rättigheter kan inte upprätthållas utan ansvar.

Den senaste tidens debatt om säkerheten ledde till en bredare frågeställning. Lösningarna i Europa har varit mycket varierande i det som presidenten kallade “ett civiliserat lands dilemma”.

"Enskilda individers trygghet - eller för alla?"

Presidenten tog inte ställning i fjolårets debatt om flyktingfrågor eller barnen och deras mödrar på flyktinglägren i al-Hol. Han betonade att han uttalade sig enbart principiellt.

- Hur kan man ge trygghet åt dem mot vilka man sedan måste skydda och försvara sig, frågade presidenten. I vilken mån kan trygghet för alla ställas som motvikt till individens rättigheter?

Eller tvärtom: kan tryggheten i hela samhället äventyras genom att enskilda individers rättigheter prioriteras?

Haavisto och niinistö under valvakan 2012
Bildtext Sauli Niinistö tillsammans med Pekka Haavisto som hamnat i blåsväder i och med al-Hol frågan. Bilden är tagen under presidentvalet 2018
Bild: Yle

Terrorismlagstiftning och cyberattacker

Presidenten upprepade sitt bekymmer över att Finland kan hamna i en situation där säkerhetsrisker behandlas mildare och lagstiftningen är lindrigare än i andra motsvarande länder.

Vi bör ständigt följa upp säkerhetsläget, vilket nu sker genom en översyn av terrorismlagstiftningen, sa presidenten.

- Känslan av trygghet har också rubbats med nya digitala metoder, påminde presidenten.

Ordet ”dataintrång” är alltför harmlöst vare sig det gäller riksdagen eller uppgifter om personers hälsa. Vi måste kunna avvärja cyberattackerna bättre, även internationellt, sa presidenten. De är attacker mot individer, och mot hela samhällsordningen.

I mötet med det nya är det bäst att ta sikte på något bättre. Det är vad pandemin har lärt oss.

― Sauli Niinistö i nyårstalet 2021

Omöjligt att föreställa sig 2020

Presidenten kommenterade det konstiga året 2020.

- I början av förra året var det omöjligt att föreställa sig att vi blir tvungna att undvika närhet och socialt umgänge, begränsa rörligheten och ha masker för ansiktet.

Det omöjliga är nu vardag – för att undvika fara har vi ändrat vårt beteende på ett sätt som är svårt att tro, sa presidenten. Kan vi lära oss något av detta i kampen mot en annan fara, klimatförändringen? Det är ju just människors beteende det handlar om, enligt presidenten.

- I mötet med det nya är det bäst att ta sikte på något bättre. Det är vad pandemin har lärt oss.

Behovet av att beakta andra i sitt eget beteende, viljan att hjälpa andra och förmågan att anpassa sig till det ovanliga leder mänskligheten framåt, avslutade president Sauli Niinistö sitt tal som sändes i tv på nyårsdagen.