Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Europa och Finland fick en bråkdel av det väntade antalet vaccindoser – kanslichef Varhila erkänner att takten är trög

Från 2021
Pfizer tillverkar covid-19-vaccin. Vaccinflaska och injektionsspruta och nål.
Bildtext Hittills är vaccinet från Pfizer-Biontech det enda som beviljats försäljningstillstånd i EU.
Bild: AFP / Lehtikuva

Finland fick under julhelgen en bråkdel av det utlovade antalet doser coronavaccin. Kanslichef Kirsi Varhila medger att vaccineringens takt i nuläget inte är häv, men enligt ledande sakkunnig Mia Kontio får Finland nog igång en rask vaccinering så fort doserna kommer till landet.

EU-länder har snopet tvingats erfara hur långsamt distributionen av coronavaccinen kommer igång i Europa.

Av vaccinen som anländer till EU-länder har Finland fått sin andel, som ligger i förhållande till befolkningsmängden, säger Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila. Det är ändå betydligt färre doser än Finland hade väntat sig.

Ursprungligen förväntade sig Finland få 100 000–300 000 doser under julhelgen. Hittills har ändå bara 10 000 anlänt, en besvikelse.

– Jag måste erkänna att det är långsamt sett till vad vi ursprungligen tänkte oss. Det talades om hundratusentals, inte tiotusentals. Det här är betydligt långsammare, säger ministeriets Varhila.

– Det går långsamt om vi framskrider med så här små mängder, säger också ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd Mia Kontio.

Varför får Europa så få vaccindoser?

Det går långsamt av flera skäl. Hastigheten för utvecklingen, godkännandet och framställningen av vaccin har möjligtvis uppskattats optimistiskt i EU-länder.

Hittills har endast en tillverkares vaccin fått försäljningstillstånd i Europa, och den tillverkarens produktion räcker inte för att täcka hela det planerade vaccineringsbehovet.

Tillverkaren i fråga, Pfizer-Biontech, försöker dock snabbt öka sin produktion, rapporterade tyska Der Spiegel i torsdags.

– Vi försöker hitta nya samarbetspartners inom produktionen. Men det finns inte overksamma specialiserade fabriker, som kunde inleda en högkvalitativ vaccinproduktion på en dag, sa Ugur Sahin från Biontech till tidningen.

Ett annat skäl till trögheten är hur EU klarat sig på vaccinmarknaden. EU gjorde reserveringar för flera olika tillverkares vaccin. Mängderna som utlovades av de hittills godkända vaccinen, har inte anlänt till Europa.

– Det som lovades till EU har inte kommit, utan vaccinen har levererats någon annanstans. Det verkar som om USA är en kvickare köpare än Europa. Befolkningsrika länder, såsom Indien, håller sig också framme, konstaterar Varhila.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila STM:n ja THL:n koronainfossa, VN, 22.10.2020.
Bildtext EU har inte fått hela sin utlovade leverans, men av den har Finland fått sin rätta andel, säger kanslichef Kirsi Varhila.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Varje land skulle givetvis vilja skydda sin egen befolkning så fort som möjligt, men saken är inte så enkel. Pandemin försvinner inte ur världen förrän en viss andel av hela världens befolkning har vaccinerats, påminner Varhila.

Politiskt tryck driver europeiska köpare till att agera allt mer aggressivt på marknaden, men trycket borde inte få påverka tillståndsmyndigheter.

– Politiskt tryck borde inte få påverka tillståndsmyndigheter, så att något görs slarvigt, varnar Varhila.

Europas tillståndsmyndighet ska ta ställning till försäljningstillståndet för vaccinet från Moderna nästa vecka. Det vaccinet har EU planerat införskaffa minst av.

EU har reserverat många doser av vaccinet från AstraZeneca, men det vaccinets försäljningstillstånd ska inte behandlas de närmaste veckorna.

Reserveringarna har spritts ut över flera tillverkare, så att man säkert får tillgång till vaccin. Närmare uppgifter om vaccinens egenskaper, försäljningstillstånd och tillverkarens kapacitet klarnar först senare.

– EU vill vara säker och bekräfta vaccinets säkerhet utifrån själva dokumentationen. Försäljningstillstånd beviljas först då man gått igenom dokumentationen, beskriver Institutet för hälsa och välfärds Kontio tillståndsprocessen.

Ledande sakkunnig: Finland drar inte fötterna efter sig

Hittills har två partier vaccin anlänt till Finland. Under julhelgen anlände de första 10 000 doserna, och kring nyår anlände sammanlagt 40 000 doser.

– Kring 5 000 doser har getts, säger ledande sakkunnig Mia Kontio.

Enligt Kontio har alla använda doser inte ännu förts in i vaccinregistret, trots att vaccinet getts åt patienten.

Med doserna som hittills anlänt till Finland kan man vaccinera 25 000 personer, för två doser är reserverade för var person.

Nyåret har fördröjt vaccineringen med några dagar.

– Jag skulle inte säga att man drar fötterna efter sig med avsikt, säger Kontio.

Under helgen är mycket personal på semester, vilket har varit ytterligare ett hinder.

Vaccineringar lönar sig ordna så att en stor nog mängd människor kommer samtidigt, så doserna inte behöver tas ur de specialnedkylda frysarna i onödan. Då vardagen kör igång igen försvinner det här problemet, intygar Kontio.

Mia Kontio Lauttasaaressa.
Bildtext Ledande sakkunnig Mia Kontio intygar att Finland får igång en rask vaccinering då fler doser väl kommit till landet.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Pandemin har pågått sedan mars, och pågår fortfarande. Ett par dagars fördröjning med vaccineringen är inte avgörande.

– Inte beror det på en eller två dagar. Nog lyckas vi vaccinera i hög takt då vi väl fått fler doser till landet.

Fler är på kommande: under årets första vecka borde 50 000 doser anlända till landet, och ytterligare 50 000 under den andra veckan.

Om den lovade mängden anländer så går Finland in för att använda dem alla på en gång, och ge de vaccinerade personerna deras andra dos ur ett parti som anländer senare.

Enskilda länder verkar ha kommit över stora mängder doser och lyckats skydda sina befolkningar fort, till exempel har Israels och Bahrains takt gett upphov till rubriker. I Europa ligger Storbritannien på första plats, men de godkände vaccinet med ett undantagsförfarande.

I exempelvis Frankrike har vaccineringen kommit igång synnerligen långsamt och landets medicinska akademi har kritiserat takten, rapporterar Le Monde.

Blott 138 människor hade vaccinerats per den 30 december. Frankrike inledde vaccineringen i vårdboenden, men ska härnäst börja vaccinera över 50 år gamla sjukskötare.

De mest utsatta åldringarna får vaccin från slutet av januari

De första i Finland att få vaccin är vårdpersonalen, som jobbar med coronapatienter. Kring 4 500 anställda jobbar på intensivvårdsavdelningar.

Efter dem ska övrig personal som jobbar med coronapatienter vaccineras, alltså mellan 50 000 och 80 000 anställda.

Institutet för hälsa och välfärd och regeringen har godkänt vaccineringsordningen i sin vaccineringsstrategi. Vårdpersonal vaccineras först, så de kan hjälpa insjuknade utan risk för smitta.

I nuläget ser det ut som personalen och invånarna i vårdboenden skulle stå på tur i slutet av januari. Efter dem kommer övriga, vars hälsa och liv är hotade på grund av corona.

Vaccinering av resten av befolkningen lär börja i slutet av våren.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Koronarokotteita tuli Eurooppaan ja Suomeen joulun alla vain murto-osa odotetusta – STM:n Varhila myöntää: Pakko todeta, että vauhti on hidas skriven av Maria Stenroos. Erik Ståhl översatte artikeln.

Diskussion om artikeln