Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lauri Kaila donerade skog på sin ö till stiftelse för naturarvet: Jag vill kunna räkna med att ingenting byggs här i framtiden

Från 2021
En äldre man lutar mot ett träd i  en urskog på sommaren
Bildtext Skogen är både gammal och orörd. Lauri Kaila vill värna om skogen och se till att den blir skyddad.
Bild: Anneli Jussila

Stiftelsen för naturarvet fick en donation i Raseborgs skärgård undertecknad av en privatperson. Donationen är en sällsynt urskog som inte liknar något som finns i regionen.

Lauri Kaila som äger Gästans ö utanför Snappertuna vill skydda urskogen som finns på ön. Nu ska det 6,5 hektar stora området fridlysas och sparas som det är.

- Jag ville försäkra mig om att skogen kommer vara skyddad också i framtiden, säger Lauri Kaila.

Han vill inte att något sådant ska byggas där som skulle kunna förstöra den orörda urskogen där en mångfald av arter trivs.

Efter fridlysningen får man plocka bär och svamp i skogen, men inte jaga eller fälla träd. Det är allemansrätten som gäller här framöver.

En äldre man lutar mot ett träd i  en urskog på sommaren
Bildtext Gästans ö är speciell eftersom jordmånen delvis är morän, vilket är sällsynt i området.
Bild: Anneli Jussila

På ön förekommer rikligt med lövträd, stora aspar och till och med askar.

En del av skyddsområdet täcks av en bergtalldunge, och i svackorna finns grandungar av blåbärstyp, berättar stiftelsen för naturarvet i ett pressmeddelande.

Stiftelsen köper upp skogar och fridlyser dem permanent - värnar om södra Finlands skogsarv

Den privata stiftelsen jobbar för att skydda gamla skogar sedan 1995.

Stiftelsen för naturarvet berättar på sin webbplats att de tar emot skogsdonationer. Om man donerar pengar, används de donerade medlen för att köpa gamla skogar som står i så naturligt tillstånd som möjligt och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar.

Mindre än tre procent av all skog i södra Finland är skyddad, berättar stiftelsen. Därför strävar de efter att köpa skogar framför allt i landets södra och mellersta delar

En drönarbild på Svartån på sommaren vid Junkarsborg.
Bildtext I Raseborg finns 90 hektar lagstadgat skyddad skog, ett område som är lika stort som 125 fotbollsplaner. Nu blir det sex hektar stora skogsområdet på Gästans ö utanför Snappertuna en del av det här.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Det var den kända naturskyddaren och fiskaren Pentti Linkola som grundade stiftelsen. Som boägg donerade han en summa på 400 000 mark. Pengarna hade han sparat ihop av sina små fiskeintäkter och föreläsningsarvoden

Lauri Kaila rekommenderar stiftelsen för alla som vill skydda natur.

- Jag tycker fler borde donera och skydda naturområden. Speciellt här i Nyland och södra Finland har vi väldigt lite naturskyddsområden, säger Kaila.

Lauri Kaila är forskare i biologisk mångfald vid Helsingfors universitet och säger att det finns många värdefulla områden som borde skyddas, naturen minskar sakta men säkert.

Kaila spenderar somrarna på ön som han har fått ärva. Han säger att han själv så klart inte skulle bygga något där urskogen står.