Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mindre pengar till vägarna i Österbotten i år – nästan 200 färre kilometer får ny asfalt efter rekordåret 2020

Från 2021
Direktör Anders Östergård från NTM-centralen.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Över 800 kilometer väg räknas vara i dåligt skick inom NTM-centralen i Södra Österbottens område, men bara cirka 325 kilometer får ny beläggning 2021.

Jämfört med 2020 är det en tillbakagång vad gäller finansieringen, men en del investeringar är på gång ändå, säger vägdirektören Anders Östergård.

Under 2020 satsades det mycket på vägarna i landet och nästan 500 kilometer väg fick ny beläggning inom NTM-centralen i Södra Österbottens område, konstateras det i deras plan för väghållningen och trafiken.

– 2020 var ett jättebra år för oss. Det kom tilläggsbudgetar och under coronapandemin vill man satsa på infrastruktur, sysselsätta och hålla igång samhällsmaskineriet. Normalt lägger vi i medeltal nya vägbeläggningar på 350 kilometer, och 2019 bara 180 kilometer, säger vägdirektören Anders Östergård.

Förutom att det satsades extra pengar på vägbeläggningarna (cirka 21 miljoner euro) gjorde också det låga oljepriset att pengarna räckte till fler kilometer än normalt.

2021 väntas cirka 325 kilometer få ny beläggning utgående från finansieringsprognosen på 15 miljoner euro, som ändå är 11 miljoner mer jämfört med 2019.

Men hur många kilometer det faktisk blir i år beror på oljepriset, som verkar vara på väg att stiga, säger Östergård.

Rangsbyvägen i Närpes.
Bildtext De milda och blöta vintrarna i kombination med dubbdäck nöter på vägarna.
Bild: Yle/Jakob Lillas

Över 800 kilometer dålig väg – milda vintrar sliter mer

Det största problemet när det kommer till vägarna just nu är, enligt Östergård, beläggningen.

Andelen kilometer som är i dåligt skick i huvudvägnätet beräknas vara cirka 60 kilometer, medan hela 765 kilometer av de övriga vägarna beräknas vara i dåligt skick.

Enligt Östergård är det många grusvägar som fick beläggning på 1980- och 90-talen, som man inte kunnat hålla i skick.

Vi börjar snart ha 15-20 procent av våra belagda vägar i dåligt skick enligt våra kriterier. Och då vet man att bilisterna har strängare syn på saken och tycker att ännu fler vägar är i dåligt skick

– Det är samma situation runt om i hela landet. Vi börjar snart ha 15-20 procent av våra belagda vägar i dåligt skick enligt våra kriterier. Och då vet man att bilisterna har strängare syn på saken och tycker att ännu fler vägar är i dåligt skick, säger Östergård.

Något som orsakar mycket slitage på vägarna är de milda vintrarna.

– Det är tredje vintern på raken när temperaturväxlingarna går mellan plus och minus, regn och snöblandat regn om vartannat. Vägytorna är fuktiga så gott som hela tiden och dubbdäck nöter mer på våt asfalt än på torr, säger Östergård.

Borde vägarna börja göras på annat sätt, med tanke på de milda vintrarna?

– En bra fråga för det är ett problem som antagligen kommer att vara bestående. Inte bara för oss, det är samma problem ända upp till Rovaniemi.

Coronakrisen minskade trafikmängderna – men inte dödsolyckorna

Förutom att coronakrisen påverkade regeringens satsning på infrastruktur påverkade den också hur mycket vi körde på vägarna.

Trafikmängden har i övrigt ökat de senaste åren på huvudvägarna, men i april minskade till exempel den totala trafikmängden med en tredjedel vid riksväg 3 i Helsingby.

Det var främst personbilstrafiken som minskade, medan den tunga trafiken inte påverkades lika mycket. Under juli månad kom trafiken tillbaka, nästan till samma nivå som 2019. Siffrorna för hösten saknas ännu.

– Noterbart är att fastän trafikmängderna minskat i hela landet så har antalet dödsolyckor inte minskat, nog antalet skadade, men inte antalet döda. Det är något vi funderar på vad det beror på, säger Östergård.

Riksväg 8 vid Edsevö i Pedersöre
Bildtext I Pedersöre börjar i vår en fjärde ramp att byggas vid avfarten till Edsevö.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Flera större investeringar ändå

Även om det blir mindre pengar till vägarna i år så är en del större investeringar på gång i Österbotten.

Förbättringen av riksväg 8 mellan Vassor i Korsholm och Kärklax i Vörå är i full gång redan, vilket beräknas kosta 12 miljoner euro.

I Pedersöre börjar i vår en fjärde ramp att byggas vid avfarten till Edsevö. Även viadukten över järnvägen i Kållby förnyas helt och hållet.

NTM-centralen i Södra Österbotten fick också en miljon euro för att planera omkörningsfiler mellan Vasa och Karleby och Vasa hamnväg fick en halv miljon euro för att fortsätta planeringen.

– Sen finns det flera mindre projekt. Så det händer nog, inte är det helt dött, säger Östergård.

Diskussion om artikeln