Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Det har blivit svårare att få taxi i Pargas sen taxilagen trädde i kraft: "Ibland då man har beställt taxi har den inte ens kommit"

Från 2021
Uppdaterad 05.01.2021 08:07.
Tre större taxibilar väntar på beställningar utanför taxistationen i Pargas.
Bildtext De nya taxilagen har inte gjort det lättare att få tag i taxi på glesbygden.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Det har blivit svårare att få tag på taxi i Pargas. I städerna har den nya taxilagen ibland lett till ett överutbud av taxin. Men så är det inte på mindre orter. Riksdagen röstar om ett nytt lagförslag i år, men det löser inte problemen på glesbygden.

I Pargas har flera Pargasbor märkt att det blivit allt svårare att få tag på en taxi.

- Ibland då man har beställt taxi har den inte ens kommit, den har avbokats av sig själv. Då har vi blivit hemma eller försökt lösa det på något annat sätt, till exempel genom att höra om någon bekant kan skjutsa. Man borde ta tillbaka det gamla systemet. Det fungerade mycket bättre, säger Pargasbon Stefan Funck.

Man med munskydd vid parkering.
Bildtext Stefan Funck tycker man kunde ta tillbaka det gamla taxisystemet.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Säkraste sättet är kontakta chaufförerna direkt

Speciellt under veckoslut kan väntetiden på en taxi bli lång och ibland skickas taxin från Åbo.

- Om man inte känner någon kan det vara svårt att få tag på taxi speciellt under kvällar och nätter. Jag behövde taxi ett veckoslut och då kom det en taxi från Åbo, säger Pargasbon Jan Dahlberg.

- Nu har det blivit svårare, speciellt min mormor klagar på att det blivit sämre. Själv har vi en bekant som vi brukar ringa och då får vi oftast taxi snabbt, säger Pargasbon Cecilia Enqvist.

Många Pargasbor verkar överens om att det gäller att boka taxi på förhand eller att kontakta chaufförerna direkt om man vill vara säker på att få en taxi.

Man med munskydd vid parkering.
Bildtext Jan Dahlberg tycker att det är svårt att få tag på taxi om man inte känner någon chaufför.
Bild: Carmela Johansson/Yle

De flesta chaufförer kör numera helst dagtid

Då den senaste taxilagen togs i bruk i juli 2018 innebar det bland annat att det blev lättare att få tillstånd att köra taxi och prissättningen blev friare. Men samtidigt försvann även dejoureringsplikten, vilket betyder att chaufförerna kan välja att köra då det passar dem.

Taxiföretagaren Bengt Östman i Pargas säger att taxiservicen blivit helt katastrofal efter att dejoureringsplikten försvann. De flesta chaufförer väljer nu att köra främst dagtid och inte på kvällen och natten då antalet körturer är osäkert. Förr skulle det alltid finnas två personer i jour på natten, men något sådant krav finns inte längre. Östmans företag hör inte längre till någon taxicentral utan han kör numera endast de kunder som tar kontakt med honom direkt.

"Det är ju ingen idé att vara här om vi inte har några kunder"

Per-Erik Arola, taxiföretagare och ordförande för Partaxi, medger att det under vissa tider kan vara svårt att få tag på taxi i Pargas, men att det inte heller är lönsamt att vara på jobb om det inte finns några kunder.

- På vardagsnätter är här ingen på plats, för de finns ingen som vill åka. Men färre åker också taxi på veckosluten. Det är ju ingen idé att vara här om vi inte har några kunder. Det måste vara lönsamhet i branschen, vi kan ju inte sitta här dygnet runt, säger Arola.

Coronapandemin är en stor orsak till att efterfrågan på taxin har minskat, då en stor del av affärsresorna och nöjesresorna uteblivit och restaurangerna stänger tidigt. Arola misstänker att distansarbetet kommer att leda till minskade arbetsresor även efter pandemin.

Äldre man vid taxistationen i Pargas.
Bildtext Per-Erik Arola säger att det måste vara lönsamt att köra taxi.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Inte längre möjligt att övernatta på taxistationen

En annan orsak till att dejoureringen minskat i Pargas är att chaufförerna inte längre kan övernatta på taxistationen.

- Vår taxistation är mycket gammal och taket lutar på fel sätt och det har kommit in fukt. Då staden kollade inomhusluften för ungefär ett år sedan, så sa de att vi inte längre får övernatta där. Förr hade vi två chaufförer som hade jour varje natt och som kunde sova då det var lugnt, men det går inte att sova i bilen, säger Arola.

Ny taxilag senare i år - men ingen lösning för glesbygden

Taxilagen ska förnyas igen och ett nytt lagförslag lämnades in till riksdagen i oktober. I det nya förslaget föreslås bland annat att användningen av taxameter blir obligatorisk och att taxiföretagaren gått en företagarutbildning och gjort ett företagartest innan tillstånd beviljats. Det nya lagförslaget behandlas troligtvis i riksdagen i februari och tanken är att lagen ska träda i kraft senare i år.

För taxiföretagarna i Pargas innebär lagförslaget ingen större förändring, eftersom de jobbat som chaufförer redan före den senaste taxilagen togs i bruk.

Inte ett alternativ att gå tillbaka till det gamla systemet

Det nya lagförslaget innebär däremot inte bättre taxitrafik i glesbygden och Arola tycker heller inte att det längre är ett alternativ att gå tillbaka till det gamla systemet.

- Man kan ju inte ha någon i jour om det inte finns några körturer. Det är otryggt och det finns ingen som ersätter om du måste anställa någon. Busstrafiken får ju ersättning för olönsamma linjer, det är ju en tanke att staden eller staten skulle gå med på att understöda så kunde man ha någon som har jour, säger Arola.