Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hårda krav från Byggnadsförbundet: Utländska byggjobbare måste testas och sitta i karantän

Från 2021
Uppdaterad 05.01.2021 10:57.
Mall of Triplan työmaa-alue ja rakennusmiehiä.
Bildtext Byggnadsförbundet kräver hårdare regler för importerad arbetsplats
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Byggnadsförbundet vill trygga sina medlemmars hälsa och kräver att utländska byggjobbare genomgår obligatoriska coronatest och sitter i karantän innan de börjar arbeta på byggarbetsplatserna.

Utländska byggjobbare kommer till Finland främst från Baltikum, Rumänien, Ukraina, Uzbekistan och Moldavien. Byggnadsförbundet påpekar att coronaläget är ytterst svårt i alla dessa regioner och klart sämre än i Finland.

Förbundet säger att man under hösten och vintern har påträffat många fall av smitta och flera massexponeringar på byggarbetsplatserna. Byggbranschen har överlag varit överrepresenterad vad gäller coronaförekomsten, men trots det har myndigheterna inte reagerat, säger förbundet.

Karantän och jobb går inte ihop

Utländska byggarbetare har blivit rekommenderade att sätta sig i frivillig karantän - och samtidigt gå på jobb. Det här fungerar överhuvudtaget inte i vår bransch, säger Byggnadsförbundets ordförande Matti Harjuniemi.

På en byggarbetsplats går det inte att separera dem som är i karantän från dem som inte är det. Det går heller inte att jobba på distans.

- På en byggarbetsplats går det inte att separera dem som är i karantän från dem som inte är det. Det går heller inte att jobba på distans. Dessutom bor den utländska arbetskraften ofta trångt i gemensamma bostäder - därför sker exponeringar ofta också utanför arbetsplatsen, säger han.

Harjuniemi tillägger att bostäderna ofta är undermåliga och trånga. De flesta har inget eget rum, för att inte tala om toalett eller dusch.

De ska inte vara möjligt att jobba under karantänen, inskärper Harjuniemi. Myndigheterna måste också se till att de utländska byggjobbarna testas för corona.

Det finns uppskattningsvis 30 000 utländska byggarbetare i Finland. Det finns ingen officiell siffra, eftersom en stor del kommer från EU-landet Estland och därför inte registreras hos myndigheterna.

"Byggindustrin borde ta saken på större allvar"

Överlag hoppas Byggnadsförbundet att arbetsgivarsidan Byggnadsindustriföreningen skulle ta coronafrågan på större allvar, särskilt vad gäller karantänsrekommendationen.

- Karantänen är frivillig, och eftersom arbetsgivaren inte gärna betalar lön för karantänstiden är lockelsen stor för byggjobbarna att gå på jobb, påpekar Janne Mäkinen, kommunikationschef på Byggnadsförbundet.

På Byggindustriföreningen säger vd:n Aleksi Randell att man har gjort mycket för tryggheten på arbetsplatserna under coronapandemin. Han medger ändå att inkvarteringen är problematisk. Randell uttalar sig för Helsingin Sanomat

Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus
Bildtext Aleksi Randell är vd för Byggindustrin rf
Bild: Markku Pitkänen / Yle

Randell avfärdar inte på rak arm obligatoriska coronatest för jobbare som kommer från utlandet, men han är ändå tveksam.

- Vi måste begrunda om arbetskraftens fria rörlighet verkligen är en risk. Det går inte att påvisa att coronaviruset skulle spridas speciellt mycket på grund av att vi har utlänningar som jobbar här.

Randell menar också att läget i Baltikum inte är sämre än i Finland. Nedastående karta, som den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC lade ut på Twitter vid årskiftet, visar ändå att Baltikum hör till en "röd" region med en coronaincidens på över 150 fall per 100 000 invånare och två veckor. I Finland är incidensen just nu lägst i Europa, strax under 60.

Diskussion om artikeln