Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

50 år sedan Finland avkriminaliserade homosexualitet

Från 2021
Uppdaterad 10.01.2021 10:43.
Ett par står hand i hand och regnbågsflaggan i bakgrunden.

50 år sedan Finland avkriminaliserade homosexualiteten

Milstolpar i Finlands regnbågshistoria

I Finland var homosexualitet kriminellt fram till 1971. Att man i slutet av 1800-talet skrev en sträng lag som i princip fördömde alla former av sex som inte hade heterosexuella förtecken och skedde inom äktenskapet handlade om att man ville upprätthålla en sträng sexualmoral.

Liknande lagar fanns även i de andra nordiska länderna. Men i Danmark avkriminaliserade man homosexualitet 1933 och i Sverige 1944.

Så varför dröjde det så länge innan man ändrade lagen i Finland?

Och när man sedan ändrade lagen 1971 kom istället ett så kallat uppmaningsförbud. Man fick alltså inte uppmuntra till homosexualitet.

Lagen som förbjöd homosexualitet kom att lämna en lång skugga i Finlands regnbågshistoria, mer om det kan du höra här.

Du skall inte vara homosexuell - om hur Finland avkriminaliserade homosexualitet - Spela upp på Arenan

Medverkar gör Rabbe Smedlund, Bo Bergström, Olli Stålström och forskaren Sandra Hagman, som bland annat skrivit boken “Seitsemän kummaa veljestä” om homosexualitetens historia i Finland.

Här följer några nedslag i Finlands regnbågshistoria.

1971 - Homosexualitet avkriminaliseras i Finland.

Men istället kommer ett uppmaningsförbud, man får alltså inte offentligt uppmuntra till homosexualitet. Det påverkar bland annat hur media behandlar homosexualitet.

Åldersgränsen för homosexuella handlingar är också högre än för heterosexuella relationer.

1974 - Föreningen Seksuaalinen tasavertaisuus ry eller Seta grundas, Psyke ry, den första HBT-organisationen, grundades 1968.

1981 - Homosexualitet klassificeras inte längre som en sjukdom.

1995 - Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds i lag.

1999 - Uppmaningsförbudet stryks ur lagen. Åldersgränsen för sexuella handlingar i samkönade relationer blir densamma som i heterosexuella relationer.

2001 - Lagen för registrerat partnerskap.

2004 - En ny lag om likabehandling träder i kraft, den tar bland annat upp att myndigheterna har skyldighet att främja likabehandling.

2005 - En ny jämställdhetslag träder i kraft, den förebygger bland annat diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck.

2014 - Riksdagen godkänner medborgarinitiativet om en jämlik äktenskapslag.

Det är det första medborgarinitiativet som godkänns av riksdagen. Medborgarinitiativet får över 166 000 underskrifter.

2015 - Den nya jämställdhetslagen och diskrimineringslagen träder i kraft. Nu kompletteras lagen med bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

2017 - Den jämlika äktenskapslagen träder i kraft.

Källa: Milstolpar i Regnbågsfinland och Sateenkaarihistoria Suomessa.