Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Trump har rivit upp mängder av miljölagar – kan ta åratal för Biden att återställa djurskyddet

Från 2021
Varg i Ähtäris djurpark.
Bildtext Gråvargen har plockats bort fån listan över hotade arter, förhastat enligt djurskyddsorganisationer.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

När Joe Biden senare den här månaden går in genom dörrarna till Vita Huset som president Biden kommer han att ärva en lag om skydd av flyttfåglar som inte längre skyddar fåglar, en urvattnad lag om skydd av hotade djur- och växtarter och en politik som tillåter jägare i Alaska att krypa in i björniden och varglyor för att skjuta honor och deras ungar.

Under sina fyra år som president har Donald Trump rivit upp minst 125 miljölagar och -förordningar och dessutom gjort radikala förändringar i flera lagar.

Trump hade krävt större stödbelopp till enskilda amerikaner i stödpaketet, men det ville republikanerna inte gå med på.
Bildtext Donald Trump har under sina fyra år som president rivit upp miljölagar och -förordningar.
Bild: AFP / Lehtikuva

– Under de senaste fyra åren har Trumpadministrationen arbetat på högvarv för att försvaga lagen om skydd av hotade arter och ignorerat varningar från forskare runt om i världen om att vi befinner oss i en aldrig tidigare skådad utrotningskris, säger Noah Greenwald, vid Center for Biological Diversity i USA till Washington Post.

Centret jobbar bland annat för att rädda hotade arter.

Enligt forskare minskar djurens och växternas livsmiljöer på grund av klimatförändringen och arter minskar i en alarmerande takt.

Isbjörn på isflak
Bildtext Isbjörnens livsmiljö har minskat på grund av klimatförändringen.

Enligt flera forskningsrapporter befinner vi oss som bäst i det sjätte massutdöendet. Och över en miljon arter hotas av utrotning.

Det är mer än under någon annan tid i mänsklighetens historia.

Samtidigt har ornitologer i USA slagit larm om att tre miljarder fåglar har försvunnit i Nordamerika under de senaste 50 åren. Det är nästan 30 procent av alla fåglar.

Mustarastas
Bildtext Till och med de vanligaste fåglarna som koltrast minskar i antal i Nordamerika.
Bild: Yle, Risto Salovaara

Till och med de allra vanligaste fåglarna som sparv och koltrast minskar i antal.

Ekonomiska intressen har fått större betydelse

Joe Biden har själv sagt att skyddet av arter borde stärkas inte försvagas i en tid när klimatförändringen för vår planet till stupets rand.

Joe Biden puhuu ulkopolitiikan ja turvallisuuden kokouksessaan.
Bildtext Joe Biden har skarpt kritiserat Trumpadministrationens åtgärder när det gäller naturskydd.
Bild: Brendan Smialowski / AFP

Biden har skarpt kritiserat Trumpadministrationens åtgärder när det gäller naturskydd.

Naturvårdare anser att president Trump har försvagat det federala skyddet av djurlivet så att det i vissa fall kan ta åratal för Biden att reparera skadorna.

The Endangered Species Act, lagen om skydd av hotade arter, har varit en av de viktigaste lagarna i USA sedan den trädde i kraft under Richard Nixon år 1973.

Grizzlybjörn
Bildtext Grizzlybjörnen finns på listan över hotade arter som ska skyddas.
Bild: Copyright � 2018 Broadimage Entertainment/All Over Press

Lagen anses ha hindrat åtskilliga arter från att bli utrotade genom att kräva att beslut om skydd av arter baseras på forskning.

Lagen skyddar kring 1 600 hotade arter som grizzlybjörn, kalifornisk kondor och knölval.

Tack vare lagen har bland annat vithövdad havsörn räddats.

Vithövdad havsörn
Bildtext Den vithövdade havsörnen har räddats tack vare lagen om skydd av hotade arter.

På grund av de ändringar i lagen som Trumpadministrationen har gjort ges nu ekonomiska intressen större utrymme när växter och djur skyddas.

Det har också blivit lättare att plocka bort arter från listan över skyddade djur och växter.

Och företag och delstater slipper konsultera miljömyndigheter vid förstörelse eller förändringar av livsmiljöer.

Kritiken mot ändringarna har varit hård. De ses av naturskyddsorganisationer bara som ett sätt att tillåta industrier att exploatera mer områden utan att behöva bry sig om hotade arter eller biologisk mångfald.

Gråvargen plockades bort från listan, förhastat säger djurskyddsorganisationer

Bland annat har Trumpadministrationen tagit bort gråvargen från listan över hotade djur med motiveringen att gråvargsstammen har återhämtat sig så bra.

Enligt djurskyddsorganisationer är beslutet ändå förhastat.

En varg i djurparken Ähtäri.
Bildtext Gråvargen skyddades i federal lag i över 45 år.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Gråvargen har skyddats i federal lag i över 45 år. Under delar av 1900-talet var gråvargen nästan utrotad i USA på grund av jakt och minskad livsmiljö.

Men nu uppskattar myndigheterna att det finns över 6 000 vargar i de södra delstaterna i USA.

Enligt forskare och naturvårdare är gråvargen ändå fortfarande så pass känslig att vargstammens återhämtning kan äventyras när vargen nu har tagits bort från listan över hotade djur.

Nu ska dessutom delstaterna själva få bestämma var och hur vargarna får jagas. Vilket enligt djurskyddsorganisationer kan leda till att vargen igen jagas till utrotningens brant.

Flyttfåglar får inte heller längre skydd

Trumpadministrationen har också i rask takt gjort ändringar i Migratory Bird Treaty Act, lagen om skydd av flyttfåglar, så att de ska hinna träda i kraft innan Biden tillträder som president.

Enligt ändringarna blir det svårare att åtala olje-, gas- och vindkraftsbolag som orsakar fåglars död.

När fåglar dör av kollisioner med olämpligt placerade vindkraftverk och elledningar eller när de drunknar i olejavfallsbassänger blir det svårare att ställa företag till svars.

Uteliv
Bildtext Pelikanen skyddas av lagen om skydd av flyttfåglar.
Bild: Karvonen Films

Enligt forskning dör varje år kring 40 miljoner fåglar på de här sätten.

Migratory Bird Treaty Act trädde i kraft år 1918 för att skydda flyttfåglar.

På den tiden jagades fåglar för sina fjädrar som användes i hattar och som dekorationer på fester och middagsbjudningar. Hundratusentals döda fåglar skeppades från New York till London varje månad för det här ändamålet.

Lagen förbjuder att skyddade fågelarter jagas, dödas, fångas, skadas eller säljs.

Lagen spelade en enorm roll när internationella storföretag ställdes till svars efter oljeutsläppet från oljetankern Exxon Valdez utanför Alaskas kust år 1989 och olyckan på oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska golfen år 2010.

Exxon valdez
Bildtext Oljetankerna Exxon Valdez körde på grund utanför Alaska år 1989 och orsakade en massiv miljökatastrof.

Björn- och vargungar får skjutas, björnar lockas med bacon och munkar

Under Trumpadministrationen har kontroversiella sätt att jaga björn och varg i naturreservat i Alaska också blivit lagliga igen.

Nu får jägare locka björnar med bacon och munkar, använda starka lampor för att blända bytet och skjuta björn- och vargungar i deras bon.

Björnhona med ungar
Bildtext Björnhonor och ungar får skjutas i idet.
Bild: STELLA Pictures / Splash News

Vidare är det nu lagligt att skjuta simmande vildrenar från motorbåtar och att skjuta björnar från helikopter eller flygplan.

Vildren i Alaska
Bildtext Simmande vildrenar får skjutas från motorbåtar i Alaska.
Bild: /All Over Press

Jaktmyndigheterna i Alaska är nöjda över att de här förbuden har hävts och säger att ursprungsbefolkningen och andra som jagar sin föda nu har återfått sina rättigheter.

Djurskyddsorganisationer å sin sida säger att Trumpadministrationen har offrat djurskydd för kommersiella intressen och att jaktlobbyn bara vill minska antalet rovdjur för att mängden vilt ska öka. Jakt på vilt ger Alaska stora inkomster.

Trump vill öppna upp för oljeborrning i naturreservat i Alaska

Trumpadministrationen har också jobbat hårt för att göra det möjligt att borra efter olja och gas i USA:s största naturreservat, Arctic National Wildlife Refuge.

Naturreservat i Alaska
Bildtext Arctic National Wildlife Refuge är orörd vildmark.

Det är frågan om orörd vildmark där sällsynta fåglar, vilda renar och isbjörnar rör sig utan människans inblandning.

Simmande isbjörn
Bildtext Bland annat isbjörnar lever i naturreservatet i Alaska.
Bild: Jim Lo Scalzo / EPA

Men under stora delar av sin mandatperiod har president Trump arbetat för att oljebolagen ska få tillgång till området.

På onsdag (6.1) är det meningen att auktionen om leasingavtalen för olje- och gasborrning i området ska hållas.

Oljeborrning i Alaska
Bildtext Trump vill tillåta oljeborrning i naturreservat i Alaska. Det här är oljeborrning i Prudhoe Bay oljefältet i Alaska.
Bild: /All Over Press

80 procent av naturreservatet öppnas då för borrning. När leasingavtalen en gång är sålda är det så gott som omöjligt att återta dem.

Joe Biden kan ändå som president sätta käppar i hjulen för olje- och gasborrning genom olika regleringar för borrningen.

Miljö- och djurskyddsorganisationer hoppas nu att Joe Biden ska vidta åtgärder och också återta de lagändringar som Trumpadministrationen har genomfört när det gäller skydd av hotade djur.

Det kommer ändå inte att gå som genom ett trollslag.

Biden kommer antagligen att stöta på hårt motstånd från jägare och olje- och gasindustrin och från republikaner i kongressen.

Källor: Biologicaldiversity.com, The Guardian, New York Times, WWF, Nature.com, CBSnews, Natursidan.se, Reuters, AP, abcnews, CNN, sciencemag.org, The Cornell lab of ornitology, National Geographic, Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America

Diskussion om artikeln