Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

På måndag börjar vaccinationen – men det är långt ifrån klart när alla i Västnyland får sin coronaspruta och var det sker

Från 2021
Uppdaterad 05.01.2021 21:00.
En person får coronavaccin.
Bildtext I första hand får vårdpersonal som är i kontakt med coronasmittade vaccinet.
Bild: Silja Viitala / Yle

Nästa vecka börjar coronavaccinationen i Västnyland. Mycket är fortfarande öppet men i kommunerna pågår nu intensiva förberedelser av vaccinationerna.

Vi kollade läget i de västnyländska kommunerna på tisdagen (5.1).

Vem som får vaccinet först följer de nationella riktlinjerna som Institutet för hälsa och välfärd THL har gett.

Vaccinationsordningen är indelad i tre grupper. Viss vårdpersonal som tillhör den första gruppen kommer få vaccin från och med måndag 11.1. När äldre personer och den övriga befolkningen står i tur är däremot ännu inte klart.

Vem får vaccinet och när? Så här ser vaccinationsordningen ut

Vaccination i Raseborg

I Raseborg inleds coronavaccinering måndagen den 11 januari. Först i tur står personal som jobbar med infektionsmottagningen samt ambulanspersonal.

Eventuellt kan också personal och klienter på äldreboenden få vaccin från och med nästa vecka.

Det här beror på hur vaccineringen kommer igång och hur mycket vaccin som i slutändan kommer till Raseborg, den exakta mängden kan ännu ändra.

- Det är mycket logistiska frågor kring vaccinationen i det här skedet. Vi planerar vaccinationen av en grupp i taget, säger Petra Louhimies som är informatör för Raseborgs stad.

Vårdpersonal får vaccinet på Raseborgs sjukhus. Det här på grund av att där sedan tidigare finns rätt sorts infrastruktur som vaccinationen kräver.

Var vanliga raseborgare, både äldre och andra, vaccineras är ännu inte klart. Mer information gällande det här kommer också i ett senare skede.

Vaccination i Hangö

Vårdpersonal som arbetar med infektionsmottagning i Hangö vaccineras med start från nästa vecka.

Hangös vårdpersonal kommer få vaccinet vid sjukhuset i Ekenäs. Var övriga Hangöbor ska få sina sprutor är ännu inte klart.

Vaccination i Lojo

Lojo inleder coronavaccination i Lojo centrums hälsostation från och med den 11 januari, skriver Lojo stad på sin hemsida. Då är det sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med coronasmittade som får vaccinet först.

Lojo informerar att vårdpersonal i vård- och omsorgssamkommunen Karviainen, Lojo stad, Ingå kommun och Sjundeå kommun samt hos de privata aktörerna i området kommer att få vaccinet i Lojo centrums hälsostation.

Lojo stad kommer att informera om vaccinationsschemat och tidsbokning till vaccinationer när informationen om tillgängligheten av vaccinet bekräftas, står det på Lojo stads webbplats.

Vaccination i Sjundeå

Vaccinering av en del av vårdpersonalen i Sjundeå påbörjas nästa vecka med start den 11 januari.

När övriga Sjundeåbor ska vaccineras sker det troligtvis inte i Lojo.

- I nuläget ser det ut som att övriga Sjundeåbor får vaccinera sig i Sjundeå, istället för att behöva åka till Lojo, säger Cathrinne Wetterstrand på Sjundeås grundtrygghetskansli.

Tidtabellen beror i fortsättningen på leverans och tillgång. Till en början kommer det inte så mycket vaccin till Finland och därför vaccineras vissa prioriterade grupper först, skriver Sjundeå kommun på sin hemsida.

Sjundeå kommun skriver att vaccinationen av äldre och personer som är utsatta för en sjukdom som kan leda till allvarlig form av coronasmitta kan enligt nuvarande uppskattningar börja kring februari-mars.

Wetterstrand säger att tidsbeställning av vaccineringen kommer i framtiden ske via HUS tidsbokningssystem som för tillfället förbereds.

Det ska alltså gå att beställa tid elektroniskt, så som det ser ut nu.

Vaccination i Ingå

Sjukvårdspersonal i Ingå kommer att få sitt vaccin i Lojo.

Mer information om hur och när de övriga grupperna vaccineras kommer senare.

Artikeln bygger på information av Petra Louhimies som är informatör för Raseborgs stad, Cathrinne Wetterstrand som är grundtrygghetsdirektör på Sjundeå kommun, Stina Holmström som är ledande skötare på Ingå kommuns social- och hälsovård och Nina Nuutinen som är ansvarig sjukskötare på Hangö stad samt uppgifter på Sjundeås och Lojos webbplatser 5.1.2021.

Korrigering 5.1.2020 klockan 21.00: Det stod tidigare felaktigt att det är hugget i sten när resten av befolkningen får vaccin. Det var naturligtvis fel, nu står det rätt att det ännu är oklart när de får vaccin.