Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå hamn gjorde rekordår - när inhemska företag byter kol mot biobränsle får hamnbolaget jobb

Från 2021
Uppdaterad 18.01.2021 17:29.
En hjullastare lastar en lastbil med flis.
Bildtext Biobränsle så som spån faktas till Ingå hamn och sedan vidare in i landet.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Coronaåret till trots gjorde hamnbolaget Inkoo Shipping i Ingå rekordsiffror. Efterfrågan på biobränsle har gjort att det på de platser där kolbergen bredde ut sig nu står flishögar och pelletshallar.

I hamnen i Joddböle i Ingå är arbetet i full gång. En hjullastare fyller skopan med flis och häller över innehållet på ett lastbilsflak. Under de senaste åren har olika sorters biobränslen blivit allt viktigare produkter för Inkoo Shipping.

- Det som ökar väldigt mycket är olika former av biobränsle så som flis, träpellets och energived. För de här produkterna har vi gjort stora asfaltplaner och byggt hallar, säger vd Thomas Bergman.

Ingåbolaget Inkoo shippings vd Thomas Bergman. I bakgrund syns ett fartyg.
Bildtext Inkoo shippings vd Thomas Bergman berättar att biobränslen blir en allt viktigare produkt för dem.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Biobränslena går bra åt eftersom inhemska företag slutar använda kol. För att ersätta ett ton kol så behöver du till exempel flera ton flis, förklarar Bergman. Därför har Finland börjat importera flis från Ryssland, Baltikum och även övriga Europa.

- Det är klart att det finns flis i Finland från förut men mängderna som behövs är så stora att man också måste importera.

Rekordstora volymer under 2020

De senaste åren har hamnbolaget växt ordentligt. 2019 hade man en omsättning på 12,2 miljoner euro och 47 anställda. Även 2020 blev ett lyckat år.

- År 2020 kommer att bli ett nytt rekordår. Omsättningen kommer att stiga lite och den totala volymen år 2020 var 3,2 miljoner ton, så det är också ett nytt rekord.

Volymerna har ökat under de senaste åren. En stor del hänger på tillfälliga projekt, om man skulle räkna bort dem skulle hamnbolagets volym ligga på 1,5 miljoner ton.

Ett fartyg står vid en kaj i en hamn. Det är vinter och mörkt.
Bildtext Nu när större projekt avslutas kan en lite mindre omsättning vara att vänta de två kommande åren innan nya större projekt tar vid.

Ett stort projekt som gett mycket arbete åt hamnbolaget är gasledningen Nord Stream 2.

- Projektet blev färdigt för vår del under 2020. En stor del av volymerna de senaste åren kommer från Nord Stream 2-projektet.

Hur har coronapandemin synts i er verksamhet?

- Det är ju lite speciellt på det sättet att 2020 var ett rekordår för oss, men om man går in på de specifika produkterna så kan man notera att för produkter inom byggbranschen och skogsindustrin har volymerna varit betydligt mindre, säger Bergman.

Något magrare år att vänta

Nu när Nord Stream 2-projektet har avslutats för företagets del innebär det troligen mindre volymer för det här året, även om nya projekt tar vid. Inkoo Shipping köpte år 2019 Kantvik Shipping i Kyrkslätt och där hoppas man ta emot mer biobränsle under det här året.

- Det första hela året, 2020, så var volymerna ganska små. Vi förväntar oss nog att växa lite med biobränsle, säger Bergman.

En hjullastare lastar en lastbil med flis.
Bildtext I fjol lade man två hektar asfalt på hamnområdet.

I Ingå hoppas man inom den närmaste framtiden kunna bygga en eller två nya hallar.

Vad behövs de till?

- Vi har förhandlingar på gång med olika kunder, men sannolikt biobränsle.

Till exempel biobränslet träpellets lagras under tak och därför kunde det behövas fler hallar.

Därtill fortskrider projektet med St1 om en oljeterminal och en ny kaj i Ingå. Bergman tillägger att projektet med St1 ännu är i planeringsskedet och att miljökonsekvensbedömningen är under arbete.

Var tror du att ni är om fem år?

- Jag tror att 2021 och 2022 kommer vi gå lite ner i omsättning. Några stora projekt har tagit slut och de nästa stora projekten som är på gång har inte börjat. Så 2021 blir som ett mellanår. I det långa loppet tror jag att vi kommer växa.

För Inkoo Shipping är grus en viktig produkt och Bergman ser det som oroväckande för den egna verksamheten ifall stenkrossbolaget Rudus verksamhet begränsas. Bolaget bryter berg och krossar sten bland annat vid Ingå hamn - och till exempel gruset som fraktades för Nordstream 2 härstammade från området.

Stenkrossbolaget skulle vilja utöka sin verksamhet i Joddböle i Ingå. Kommunstyrelsen är däremot oroad över vad vibrationerna från sprängningarna betyder för det datacenter som planeras på området.

- Jag tror att Rudus blir tvungna att hämta krossgrus hit från andra områden eftersom de ännu inte har fått nytt lov. Det är lite oroväckande för Inkoo Shipping eftersom stora volymer är just krossgrus, säger Bergman.

Rekord för Inkoo Shipping

5:05

Diskussion om artikeln