Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kvinnor är mer oroliga än män för sin kommande pension – tilliten till pensionssystemet är ändå stor

Från 2021
Närbild av händerna på en äldre person med slantar i ena handen
Bildtext Kvinnor är oroliga för sin framtida utkomst under pensionstiden, för inkomstskillnader mellan pensionärer och för riskerna med att investera pensiontillgångarna.
Bild: All Over Press

Många kvinnor är oroliga för hur de ska klara sig ekonomiskt under sin pensionstid. De är även mer oroliga för inkomstskillnader och för hur pensionstillgångarna investeras än vad män är, visar ny forskning.

En opinionsundersökning gjord av Pensionsskyddscentralen, där 25–67-åriga finländare tillfrågas om hur de ser på pensionssystemet, visar att fyra av fem kvinnor är oroliga för sin kommande utkomst efter pensionen.

Av männen var två av tre oroliga för hur de ska klara sig ekonomiskt.

Enligt forskare kan skillnaden bero på att kvinnor oftare får lägre pension, eftersom de ofta också har en lägre inkomstnivå än män då de är i arbetslivet.

Kvinnor är också mer oroade för inkomstskillnader mellan pensionärer och för de risker som finns när pensionsbolagen investerar pensionstillgångarna.

Samtidigt var ändå 75 procent av alla som deltog i undersökningen oroliga för hur pensionärer med låg utkomst ska klara sig.

Beroende på vilken definition som används är mellan 5 och 15 procent av pensionärerna låginkomsttagare i Finland.

Stor tillit till systemet

Trots att många är oroliga tycker ändå sju av tio finländare att pensionssystemet är pålitligt.

Störst är förtroendet bland de äldre, bland de som är i ett parförhållande, högutbildade och sådana som upplever sig vara vid god hälsa.

Forskarna kom även fram till att de som litade på pensionssystemet också i högre grad litade på att pensionstillgångarna sköts och investeras väl. De var också mindre oroliga för de risker som är sammanknippade med investeringarna.

Samtidigt kom undersökningen fram till att finländarna har en motsägelsefylld syn på pensionssystemet, eftersom endast var fjärde finländare anser att systemet är rättvist.

Kvinnor, lågutbildade och personer som upplevde sitt hälsotillstånd som svagt ansåg oftare att systemet är orättvist.

En burk med slantar i. På burken står det pension.
Bildtext Den största delen av finländarna litar på det finländska pensionssystemet.
Bild: Mostphotos

Olika åsikter om en lämplig inkomstnivå

Undersökningen granskade även åsikterna om vad en lämplig inkomstnivå för pensionärer skulle vara i förhållande till de som arbetar, barnfamiljer, arbetslösa och studerande.

Cirka 60 procent ansåg att pensionärer ska ha lite lägre inkomster än de som arbetar.

Personer i medelåldern, högutbildade och de med höga inkomster ansåg oftare än andra att pensionärer ska ha en lägre inkomstnivå än de som arbetar.

På motsvarande sätt tyckte de som var lågutbildade, hade låg inkomst eller närmade sig pensionsåldern att inkomstnivån inte borde vara mycket lägre än den arbetande befolkningen har.

Största delen av studerande och arbetslösa tycker att pensionärer ska ha högre inkomster än vad de själva har.

Diskussion om artikeln