Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Coronavaccineringarna fortsätter i Sibbo med 80-plussare nästa vecka – läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

Från 2021
Uppdaterad 21.01.2021 14:13.
En i Raseborgs stads vådpersonal får den första dosen coronavaccin den 11 januari 2021.
Bildtext Coronavaccineringarna fortsätter i Sibbo. Arkivbild.
Bild: Raseborgs stad

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland. Och här finns standard i Östnyland.

21 januari kl. 14.15: Coronavaccineringen fortsätter i Sibbo

Coronavaccineringen i Sibbo har framskridit i takt med att kommunen tagit emot vaccinpartier.

Social- och hälsovårdspersonalen som sköter coronapatienter har redan blivit vaccinerad i sin helhet.

För tillfället vaccineras boende och personal på boendeserviceenheter för äldre. Nästa vecka börjar man vaccinera hemvårdens klienter som fyllt 80 år. Vaccineringarna ges i klienternas hem.

En preliminär vaccineringstidtabell och mera information finns Sibbo kommuns webbplats.

Tidtabellen är beroende av mängden vaccin kommunen får till sitt förfogande. För tillfället har kommunen tagit emot cirka 150 vaccindoser per vecka, vilket motsvarar antalet personer som blivit vaccinerade.

21 januari kl. 14.00: Bänkskuddardagen och de gamlas dans i Lovisa flyttas på grund av coronavirusepidemin

Lovisa stad har beslutat att bänkskuddardagen och de gamlas dans flyttas från februari till en senare tidpunkt på våren.

Loviisan lukio och Lovisa Gymnasium har kommit överens om att bänkskuddardagen ordnas 15.4.2021 och de gamlas dag 12.5.2021 ifall coronavirusläget tillåter att festligheterna kan ordnas.

Nylands regionala coronakoordinationsgrupp rekommenderade under vecka 2 att bänkskuddardagen och de gamlas dans flyttas till en senare tidpunkt.

20 januari kl. 16.30: Mer än 500 samtal till tidsbeställningen för coronavaccinering för Borgåbor över 80

Borgå meddelar att tidsbeställningen till coronavaccineringar för personer över 80 år har börjat livligt. Tidsbeställningsnumret har fått över 500 samtal.

I dagsläget finns det för den här och nästa vecka cirka 350 vaccindoser som är avsedda för åldersgruppen.

Staden ringer tillbaks när det finns en ledig vaccineringstid. Staden ringer på onsdag och torsdag om vaccineringstiderna på torsdag och fredag. Återuppringningar om vaccineringstiderna fortsätter nästa vecka.

Största delen av dem som ringde tidsbeställningen får en vaccineringstid den här eller nästa vecka men en del blir kvar i kön.

"Det kan komma mer vaccindoser också på ett kort varsel och vi ringer genast när vi kan reservera nya tider" skriver utvecklingsdirektör Katja Blomberg i pressmeddelandet.

Staden önskar att de personer över 80 år eller deras anhöriga som ännu inte har ringt till tidsbeställningsnumret väntar på nya anvisningar.

Coronavaccineringarna kommer eventuellt nästa vecka att få ett nationellt elektroniskt tidsbeställningssystem som är smidigare att använda.

Man kan ännu ringa till tidsbeställningsnumret 040 145 5000 och ställa sig i kö men staden ringer tillbaka först när nya vaccineringstider öppnas.

20 januari kl. 10.05: Precisering om 80-plussarnas coronavaccin och tidsbokningen

Tidsbeställning till coronavaccinering görs per telefon på numret 040 145 5000. Tjänsten uppger felaktigt en återuppringningstid.

Återuppringningstjänsten tar kontakt då vaccin finns tillgängligt. Ring endast en gång och vänta på återuppringning. En del kan få vänta upp till en eller två veckor på att bli uppringda, eftersom samtal rings då när det finns vaccineringstider tillgängliga.

Borgå stad specificerar nu att personuppgifter, bland annat födelsetid, för den som ska vaccineras krävs för återuppringning.

19 januari kl. 16.30: Tidsbeställningen till coronavaccinering av över 80-åringar har öppnats

Det går nu att beställa tid till coronavaccinering för personer över 80 år. De första cirka 100 vaccineringarna i den här åldersgruppen ges på Näse hälsostation på torsdag och fredag.

Under den sista veckan i januari finns åtminstone 200 vaccineringstider för över 80-åringar. Hemvårdens klienter börjar också vaccineras på torsdag. Personer i åldersgruppen som bor på servicehus har redan vaccinerats.

Mer information, bland annat gällande tidsbeställningen, hittas här på stadens webbplats.

Också Lovisa meddelar att man kommit i gång med vaccineringarna, och att över 80-åringar börjar vaccineras sista veckan i januari. Mer information om vaccinationer i Lovisa hittas här.

18 januari kl. 14.00: Sipoonjoen koulu övergår till distansundervisning på grund av coronasmitta - Kungsvägens skola påverkas inte

En anställd i Sipoonjoen koulu i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. De exponerade har försatts i karantän och skolan övergick till distansundervisning i morse.

Sipoonjoen koulu återgår till närundervisning den 26 januari.

Både Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola ligger i Nickby hjärta. Eleverna och personalen i Kungsvägens skola har inte exponerats.

Undervisningen i Kungsvägens skola fortsätter på normalt sätt som närundervisning.

15 januari kl. 12.30: Sibbo kommun har beslutat precisera coronavirusbegränsningarna för abiturienterna - kommunen förbereder vaccineringar av 80-plussare

Undervisningen för abiturienterna i gymnasierna i Sibbo övergår delvis till närstudier från och med måndag (18.1). I övrigt fortsätter gymnasierna med distansundervisning.

- Studentskrivningarna är viktiga med tanke på gymnasielevernas fortsatta studier och framtid. Genom att arrangera en del av undervisningen som närundervisning, strävar vi efter att stödja och stärka elevernas förberedelser inför studentskrivningarna, säger Sibbo kommuns bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Bänkskuddardag och gamlas dans arrangeras inte under den rådande epidemisituationen.

Kommunen har också på nytt utvärderat begränsningarna och rekommendationerna för hobbyverksamhet för barn och unga.

Kommunen anser att coronavirussituationen i Sibbo inte har lättat i den mån att man skulle kunna luckra upp rekommendationerna och begränsningarna för barn och unga.

Vaccineringen av 80-plussare kan inledas vecka fyra?

Vaccineringen av vårdare i Sibbo inleddes på måndagen (11.1) och har förlöpt väl.

Cirka 150 personer har blivit vaccinerade - med andra ord exakt lika många som antalet vaccindoser som kommunen hittills har fått.

- Just nu undersöker vi möjligheten att kunna inleda vaccineringen av 80-plussare vecka fyra, det vill säga tidigast den 25 januari, säger Sibbo kommuns direktör för social- och hälsovårdsväsendet, Leena Kokko.

Enligt Kokko försöker alla kommuner använda sig av samma tidtabell och samma vaccineringsordning.

För tillfället undersöker kommunen hur många 80-plussare det finns i kommunen.

- Vi arbetar också med att kartlägga hur vaccineringarna ska gå till. Vi kollar med andra ord personalresurser, vem som kunde vaccinera. Personal behöver frigöras från sina ordinarie arbetsplatser, så det är ett litet pussel, säger Leena Kokko.

Kokko säger vidare att kommunens målsättning är att hinna med i samma takt som till exempel Borgå.

- Det hänger förstås också på hur mycket vaccin vi får per vecka, säger Kokko.

Enligt Kokko behöver inte de äldre vara rädda för att missa sin vaccineringstur.

- När det blir de äldres tur att bli vaccinerade kommer vi att publicera information om vaccineringsturerna. Vi planerar också att ta kontakt med de allra äldsta direkt. Kallelse skickas till dem i första hand per brev, säger Kokko.

15 januari kl. 10.45: Borgå börjar vaccinera 80-plussare sista veckan i januari

Den första veckan med coronavaccinationer har gått bra i Borgå. Sammanlagt har cirka 600 vaccinationer redan getts.

Borgå har vaccinerat både kommunal och privat vårdpersonal från Borgå, Lovisa, Lappträsk och Askola.

Den här veckan har personalen på infektionspolikliniken, på avdelning 3 i Näse och servicehus, akutvårdarna och personalen som tar coronatest vid de privata läkarstationerna vaccinerats.

På torsdagen och fredagen började Borgå stad också vaccinera boende i fyra servicehus. Den mobila vaccinationsenheten hjälper till. Vaccinationerna i servicehusen fortsätter ännu nästa vecka.

Turordningen för vaccinationerna följer de nationella anvisningarna.

Tanken är att de åldersgruppsvisa vaccinationerna av dem som är äldre än 80 år kan börja sista veckan i januari. Det är just 80-plussarna som är först i tur då olika medborgargrupper börjar vaccineras.

Nästa vecka informerar staden om tidsbeställningen och vaccineringsplatsen. Hemvårdens kunder vaccineras hemma.

"Det är viktigt att så många som möjligt tar vaccinet då den egna åldersgruppen står i tur. Information om vaccinationerna ges i en nationell kampanj, och noggrannare information ges lokalt", berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande.

Fortsatta restriktioner

Coronarestriktionerna och coronarekommendationerna i Borgå fortsätter enligt tidigare beslut till utgången av januari.

Det beslöt Borgå stads ledningsgrupp vid sitt möte den 14 januari.

- Många föreningar och sällskap har hört av sig och önskat att restriktionerna kunde lindras - särskilt när det gäller barns och ungas hobbyverksamhet. Vi diskuterade dessa önskemål länge, men i dagsläget kan restriktionerna inte lindras. Vi följer ändå läget aktivt och riktlinjerna kommer att omvärderas om läget förändras, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Med andra ord: Borgå stad följer i sina coronaåtgärder de nationella anvisningarna och riktlinjerna.

14 januari kl. 15.15: Lovisaelever i årskurs 6 ska börja använda munskydd

Även i Lovisa ska elever i årskurs 6 inom den grundläggande utbildningen använda munskydd.

Detta eftersom Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar munskydd för alla som fyllt 12 år.

Rekommendationen gäller från och med 18.1.2021.

Rekommendationen genomförs enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.

Det rekommenderas också att hela klassen använder munskydd om det är fråga om en sammanslagen klass där det finns elever både från årskurserna fem och från sex.

Munskydd ska också användas under skolskjutsar och utomhus, exempelvis under rasterna.

Skolan ansvarar för att eleverna förses med munskydd.

13 januari kl. 21.07: 50 personer exponerades för coronaviruset i Borgå på lördagen

Cirka 50 personer exponerades för coronaviruset under en träning som ett representationslag från Borgå ordnade i bollhallen i Kokon lördagen den 9 januari.

Ungefär hälften av personerna som exponerades är Borgåbor.

Stadens hälsovårdsmyndigheter kommer att kontakta de utsatta Borgåborna under onsdagen och försätta dem i hemkarantän.

"Många personer blev exponerade eftersom anvisningar om munskydd, säkerhetsavstånd och begränsning av kontakter inte följdes till alla delar på träningen", skriver kommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund i stadens pressmeddelande.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen påminner om att coronasituationen inte ännu är över och att vi måste komma ihåg att följa begränsningarna även om många säkert är trötta på dem.

Särskilt användningen av munskydd och att hålla distans är viktigt för att minska risken för att exponeras för viruset.

Tillägg 14 januari kl. 10:

Yle Östnyland har nått idrottsföreningen som ordnade träningen. Enligt föreningens ordförande har man försökt följa säkerhetsföreskrifterna, men det hade ändå brustit under lördagens träning.

En delorsak till det stora antalet exponerade var att personer som inte hade behövt delta i träningen också var med.

Föreningen kommer att behandla frågan och vara ännu mer försiktig i framtiden för att undvika att något liknande händer igen. Ett sätt är att se till att bara de personer som måste vara med på träningar är det.

12 januari kl. 15.15: Borgåelever i åk 6 ska börja använda munskydd

Borgå stad meddelar att också eleverna i årskurs 6 ska få munskydd under nästa vecka.

Det här eftersom Institutet för hälsa och välfärd THL i dagsläget rekommenderar att personer över 12 år ska använda munskydd.

I grundskolan gäller sedan tidigare munskyddsrekommendationen för personalen samt elever i åk 7-9. Staden erbjuder munskydden.

Staden uppmanar alla att gå på coronatest också vid milda symtom.

Det finns två coronatestningsställen i Borgå och testet är gratis. Det går att beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden eller per telefon på numren 040 547 7764 eller 040 481 0344.

Testningsstället som just nu finns i Johannisberg kommer att flytta till Vårberga. Från och med torsdagen 14.1 görs testerna alltså vid läkarstationen Mehiläinen i Näse och i baracker på Borgå sjukhus område i Vårberga.

8 januari kl. 12.40: Lappträsk förlänger coronarestriktionerna till sista januari

Också Lappträsk förlänger sina coronarestriktioner och - rekommendationer till den 31 januari.

Det innebär bland annat att kommunens idrottsutrymmen hålls stängda och att inga kulturevenemang ordnas.

Ungdomsarbetet och bibliotekstjänsterna fortsätter fungera på distans och all organiserad hobbyverksamhet inomhus och utomhus är avbrutna.

Lappträsk rekommenderar att privata aktörer följer samma rekommendationer som kommunen.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus förutsatt att man följer undervisnings- och kulturministeriets och In-stitutet för hälsa och välfärds anvisningar.

7 januari kl. 17.10: Borgå förlänger coronarestriktionerna, men abiturienterna återvänder till skolan

Också Borgå förlänger sina coronarestriktioner och -rekommendationer till slutet av januari.

Till exempel simhallen kommer att fortsätta vara stängd, och bibliotekets betjäning är begränsad.

Abiturienterna kommer dock att återvända till skolorna på måndagen den 11 januari. De kommer att få närundervisning medan de förbereder sig för studentskrivningarna.

Enligt social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen kommer staden att se över rekommendationerna veckovis.

På trettondagen bekräftades sju nya fall av coronaviruset i Borgå. I dag torsdag har så här långt inga nya fall bekräftats.

December månad var lugn, men sedan början av januari har 15 personer testat positivt för coronaviruset i Borgå.

Samtidigt har färre personer låtit coronatesta sig de senaste två veckorna jämfört med tidigare. Silvennoinen uppmanar alla att låta testa sig även vid små symtom.

Hittills har inga fall av muterat coronavirus upptäckts i Borgå.

7 januari kl. 15.10: Sibbo och Lovisa förlänger coronarestriktionerna till slutet av januari

Både Lovisa och Sibbo meddelade på tisdagseftermiddagen att kommunernas coronarestriktioner kommer att förlängas och vara i kraft till den 31 januari.

Sibbo fortsätter som hittills

"Antalet bekräftade coronafall har fortfarande varit stort i Nyland, med flera nya fall varje vecka även i Sibbo. Med tanke på epidemisituationen är det således ännu inte möjligt att avveckla begränsningarna", skriver kommundirektör Mikael Grannas i pressmeddelandet.

Sibbo kommer att fortsätta tillämpa alla de rekommendationer och begränsningar som trädde i kraft i slutet av november.

Det betyder att alla kommunens offentliga inomhuslokaler förutom ungdomslokalerna hålls stängda till slutet av månaden.

Det går att uträtta ärenden i biblioteken och avhämta reserverat material men man får inte annars tillbringa tid i biblioteken.

Gymnasierna och läroanstalterna på andra stadiet fortsätter med distansundervisning.

Sibbo kommun ska bedöma situationen på nytt i slutet av nästa vecka och avgöra om det går att ordna närundervisning åtminstone delvis för gymnasieelever som förbereder sig inför studentskrivningarna.

Undervisningen i högstadieskolorna fortsätter som närundervisning.

Det rekommenderas fortfarande att hobbyverksamhet i vuxengrupper avbryts både utomhus och inomhus.

Coronavaccineringarna i Sibbo inleds nästa vecka. Det första vaccinpartiet torde anlända på måndag. Först vaccineras social- och hälsovårdstjänsternas personal samt boende på kommunens enheter för dygnetruntvård.

Det är ännu oklart när man kan börja vaccinera övriga kommuninvånare.

Lovisa förlänger restriktionerna, men med ändringar

Pandemistyrgruppen i Lovisa har beslutat förlänga kommunens coronarestriktioner och -rekommendationer till den 31 januari, men med några ändringar.

Hobbyverksamheten för under 18-åringar kan fortsätta utomhus, och nya turer kan beviljas under förutsättning att de som deltar eller följer med barnet ska kunna undvika närkontakt med varandra.

Distansundervisningen i gymnasierna fortsätter, men den kan lättas för vissa grupper. Det kommer man överens om separat med skolan.

Enligt beslutet Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster fortsättningsvis förbjudna fram till den 31 januari.

Helt nödvändiga sammankomster med högst 10 personer kan ordnas om säkerheten går att garantera enligt myndigheternas anvisningar.

7 januari kl. 7.00: Antalet coronafall gick upp i Borgå

Under trettondagen bekräftades sju nya fall av coronaviruset i Borgå.

Staden har haft ungefär samma antal fall per dag några gånger under hösten. Borgå stad hoppas att de färska fallen var en tillfällighet och att situationen lugnar sig.

Totalt har 12 nya coronafall konstaterats i staden sedan början av veckan. Utvecklingen är oroväckande, eftersom Borgå klarade sig med totalt 26 coronafall under hela december.

De nya fallen har inget samband med Borgå stads social- och hälsovårdsenheter.

Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen uppmanar Borgåborna att coronatesta sig med låg tröskel.

7 januari kl. 7.00: Ny information om coronarestriktionerna i Borgå senast på fredag

Senast i morgon, fredag, väntas Borgå stad berätta om hur coronarestriktionerna fortsätter efter den 10 januari.

Stadens ledningsgrupp beslöt i tisdags att turer vid bollplanens konstisrink efter övervägande kan beviljas föreningarna Hunters Juniors och Porvoon Taitoluistelijat. Det här för träningar för personer under 20 år.

Också vid Kokon konstgräsplan beviljas ytterligare turer för fotbollsföreningar för träningar för dem som är yngre än 20.

Borgå inleder coronavaccinationerna på måndag och vaccinerar först personer som arbetar med coronasmittade eller potentiellt smittade. Dessutom inleds eventuellt vaccinationerna av servicehusens klienter redan nästa vecka.

Vaccineringarna av äldre över 80 kan enligt nuvarande bedömning inledas i slutet av januari.