Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Så här snabbt kan coronavacciner levereras till Finland – takten väntas öka framåt våren och nya vacciner kan komma att godkännas

Från 2021
Uppdaterad 08.01.2021 12:23.
Bild på vaccindoser på rad. I förgrunden två sprutor.
Bildtext Flera vaccindoser från Pfizer och två sprutor.
Bild: Patrick T. Fallon / AFP

Det har hittills kommit färre vaccindoser till vårt land än väntat, men nu när också coronavaccinet av företaget Moderna har godkänts så är en ökning att vänta inom kort. Finland litar dessutom på att fler vaccin ska godkännas.

Så här snabbt kan coronavacciner levereras till Finland

2:28

Pfizer, som har fått tillstånd av EU för sitt coronavaccin, levererar i januari 50 000 vaccindoser till Finland varje vecka. Det är mindre än vad företaget beräknade ännu i november.

– Vi har en uppfattning om hur mycket vi får till det första kvartalet, det vill säga till slutet av mars. Men takten i februari och mars är inte ännu helt säker, säger Tuija Kumpulainen som är avdelningschef på Social- och hälsovårdsministeriet.

Tuija Kumpulainen, johtaja, hyvinvointi- ja palveluosasto, STM
Bildtext Tuija Kumpulainen känner till en hel del om Finlands vaccinanskaffningar.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

Kumpulainen berättar att Finland räknar med drygt 500 000 vaccindoser av Pfizer under årets första tre månader sammanlagt.

– Produktionstakten har troligen inte varit så stor som man hade tänkt. Pfizer-Biontech håller på att öppna nya fabriker där de kan producera. De är inte igång ännu.

Pfizer har förbundit sig att leverera åtminstone 2,46 miljoner doser till Finland senast i slutet av augusti – det är 1,23 procent av EU:s första beställning på 200 miljoner doser.

Den största delen av det här levereras kanske först på sensommaren, när produktionen har hunnit skala upp mer.

Pfizer väntas leverera ytterligare 1,23 miljoner doser till vårt land – främst i slutet av året – efter att EU i slutet av december 2020 beställde 100 miljoner fler doser.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg förhandlar EU dessutom för tillfället om ännu en tilläggsbeställning på upp till 300 miljoner doser av Pfizer.

Ytterligare ett coronavaccin

Moderna kommer för sin del att att börja leverera vaccindoser till Finland relativt snart, efter att EU gav företagets vaccin tillstånd den här veckan. Institutet för hälsa och välfärd bedömer att det sker inom några veckor.

I december uppskattade man att det till att börja med handlar om 10 000 doser i veckan av Modernas vaccin. Kumpulainen säger ändå att det allra första partiet troligen är litet.

– Kanske högst 5 000 från den första leveransen. Jag tror att vi kommer att få mera information av dem snart, nu då de har fått det här tillståndet.

Cirka tre miljoner vaccinerade i början av sommaren?

Institutet för hälsa och välfärd räknar med att olika tillverkare totalt kan leverera 5–7 miljoner vaccindoser till Finland före sommaren, alltså fram till slutet av maj, "om allt går väl".

– Det här skulle mer än väl täcka de mest utsatta grupperna i samhället, säger Mia Kontio som är specialsakkunnig på hälsomyndigheten.

Mia Kontio, specialist vid THL.
Bildtext Mia Kontio på Institutet för hälsa och välfärd.
Bild: Privat.

Det innebär att cirka tre miljoner finländare borde kunna vara vaccinerade mot covid-19 i början av sommaren (två doser per vaccinerad).

Att det skulle komma så här många doser med den här tidtabellen förutsätter ändå att tre ytterligare vacciner får grönt ljus, säger Tuija Kumpulainen.

Hon hänvisar här till coronavacciner utvecklade av Astra Zeneca, Johnson & Johnson och Curevac. Det är fullt möjligt att de kommer att godkännas före sommaren.

EU har sammanlagt beställt mer vaccindoser än vad medlemsländerna behöver, men det är ännu oklart om alla coronavacciner kommer att få tillstånd att säljas, och hur snart det sker.

En person som jobbar inom hälsovården får coronavaccin.
Bildtext Här vacccineras sjukvårdspersonal mot covid-19 i Helsingfors i början av januari.
Bild: Silja Viitala / Yle

Astra Zenecas coronavaccin kan vara det följande som börjar användas

Särskilt Astra Zenecas vaccin kan få stor betydelse för hur snabbt vaccineringarna kan framskrida på våren. Det kan bli det tredje coronavaccinet som Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänner, efter de från Pfizer och Moderna.

– Det handlar om 1–1,5 miljoner doser kanske på våren. Vi har den uppfattningen att Astra Zeneca redan har tillverkat vaccinerna och att de nu är i lager, såsom de andra tillverkarna också har gjort. Mycket beror på hur snabbt tillståndet kommer, säger Tuija Kumpulainen.

Men EMA väntar bland annat på resultat från en klinisk studie senare den här månaden. Man vill veta mer om hur effektivt Astra Zeneca-vaccinet faktiskt är.

En hand håller i en spruta. I bakgrunden texten AstraZeneca.
Bildtext Astra Zenecas vaccin är betydligt billigare än de från Pfizer och Moderna.
Bild: Rafael Henrique / AOP

Johnson & Johnsons vaccin kräver bara en dos

Också företaget Johnson & Johnson har ett coronavaccin bakom hörnet, och det kräver dessutom bara en enda dos per vaccinerad, och inte två såsom alla de andra som EU har förhandlat om att köpa.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA granskar Johnson & Johnsons vaccin fortlöpande. Företaget väntas i slutet av den här månaden publicera data från sina kliniska studier på tiotusentals personer.

Om de resultaten visar att vaccinet är både säkert och effektivt så är det realistiskt att tänka sig att det godkänns senast några veckor senare.

Curevac kan för sin del bli klar med sin kliniska studie (fas 3, på drygt 35 000 personer) på våren.

Målet: Vaccineringar i samma takt som det anländer vaccin

Flera kommuner och städer har kommenterat att när det väl börjar komma större vaccinpartier till landet, så är man redo att vaccinera i den takten.

Tuija Kumpulainen på Social- och hälsovårdsministeriet håller med om den här bedömningen.

– Jag litar nog på det här för finländska kommuner är vana att ge vacciner både till barn och vuxna, och vi har varje år influensavaccineringar.

Till exempel Helsingfors har planer för att på kort varsel frigöra personal från andra arbetsuppgifter så att det finns tillräckligt med personer tillgängliga för att ge coronavaccinerna.

De första prioriterade grupperna kan vara vaccinerade i mars

Markku Tervahauta, som är generaldirektör på Institutet för hälsa och välfärd, kommenterade på tisdagen till Dagens nyheter att han hoppas på att Finland har kunnat vaccinera de första prioriterade vaccinationsgrupperna i slutet av februari eller mars.

De grupper Tervahauta avser är personal som arbetar med coronapatienter, personal på sjukhus, inom hälsovård, ambulanspersonal, personal inom intensivvården och personal på äldreboenden samt de äldre som bor där.

Efter det skulle det bli aktuellt att vaccinera de som är äldre än 70 år (900 000 personer) och riskgrupper (troligen cirka 500 000 personer), och sedan den övriga befolkningen – åtminstone de som är 16 år eller äldre.

Barn yngre än 16 år kommer troligen också att vaccineras så småningom, bedömer Tuija Kumpulainen.

Studier som pågår just nu väntas så småningom komma med information om hur nödvändigt det är med tanke på smittspridningen och för att yngre ska undvika allvarliga symptom av covid-19.

– Man kommer nog att vaccinera barn och ungdom. Man behöver först undersöka saken och se hurdan inverkan det har och vad doseringen är för barnen, säger Kumpulainen.

När kanske vi uppnår flockimmunitet?

Vaccinexperten Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd kommenterade till Svenska Yle i november att 70 procent är en andel som borde vara tillräcklig för att uppnå flockimmunitet.

Flockimmunitet är alltså ett indirekt skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av en population har utvecklat immunitet mot en sjukdom och därmed också skyddar individer som inte är immuna.

Grafen här nedanför visar hur lång tid det skulle ta att vaccinera 70 procent av befolkningen, med tre olika vaccinationstakter.

Diagram om tre olika scenarier för hur lång tid det tar att vaccinera hela Finlands befolkning.
Bild: Yle / Henri Salonen och Petter West

Grafen är baserad på ungefärliga beräkningar. I verkligheten är det däremot troligt att takten inte kommer att vara konstant.

Det är det högsta scenariot som behöver uppnås för att man ska utföra vaccinationerna i år – något som Institutet för hälsa och välfärd har sagt att Finland åtminstone siktar på.

Varje vaccinerad behöver i de flesta fall två doser, men Johnson & Johnsons kommande coronavaccin ges bara i en dos. Här har vi ändå för enkelhetens skull räknat med att det i medeltal kommer att krävas två doser per person.

Försiktigt scenario A: 50 000 doser i veckan. Så många vaccindoser levereras nu.

Försiktigt scenario B: 60 000 doser i veckan. En trolig leveransmängd senare den här månaden, eller senast i februari, när man också räknar med Modernas vaccin.

Försiktigt scenario C: 150 000 doser i veckan. Bara hälften av den takten som Institutet för hälsa och välfärd hoppas på före sommaren om allt klaffar. Men samtidigt är det ungefär en sådan här minimitakt som behövs i medeltal för att kunna vaccinera alla i år – något man alltså åtminstone siktar på. Troligen kommer det ändå att gå snabbare om flera vacciner godkänns och om vaccinproduktionen kan skalas upp väl.

Även om det här är en mycket förenklad beräkning så är den ändå ganska i linje med det som hälsomyndigheter räknar med, som ett försiktigt scenario.

Mia Kontio på Institutet för hälsa och välfärd kommenterade till exempel i tisdags att det nog går till slutet av året innan alla de finländare som vill är vaccinerade mot coronaviruset.

Hur många som väljer att vaccinera sig återstår att se.

Tuija Kumpulainen på Social- och hälsovårdsministeriet tror att intresset för att ta något av coronavaccinen kommer att öka.

– I den yngre befolkningen kommer det att finnas sådana som börjar inse att man behöver vara vaccinerad för att resa utomlands. Ganska många länder kommer att kräva bevis på att du är vaccinerad innan du får komma in i landet, påpekar hon.