Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

HFD: Boendeenhet i Esbo fick inte förbjuda anhörigas besök trots coronaviruset

Från 2021
Uppdaterad 07.01.2021 15:58.
Björkbacka i Jakobstad.
Bildtext Smittskyddslagen har tolkats för strängt i flera fall.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Esbo stad bröt mot lagen då en av dess boendeenheter förbjöd anhörigas besök i somras.

Enligt domstolen var det inte lagligt att begränsa invånarnas grundläggande rättigheter genom att åberopa paragraf 17 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Esbo stad beslöt att förbjuda besök på boendeenheten i juni med anledning av coronaviruset. Förutom med smittskyddslagens paragraf motiverades förbudet med direktiv från Social- och hälsovårdsministeriet.

Besöksförbudet ansågs nödvändigt för att förhindra smittspridning på boendet. Besöken ansågs öka på smittrisken för personer i riskgruppen.

Far och son lämnade in klagomål

En far och hans son på boendet överklagade besöksförbudet.

De anser att besöksförbudet bryter mot FN:s handikappkonvention, grundlagen och Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna eftersom det inskränkte på deras rätt till privat- och familjeliv.

Högsta förvaltningsdomstolen stöder familjen i frågan. Domstolen anser att besöksförbudet vid boendeenheten var en långtgående kränkning av invånarnas integritetsskydd gällande privat- och familjeliv, något som tryggas i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Lagstridigheter även tidigare

I december slog biträdande justitieombudsmannen fast att man omotiverat brutit mot ett äldre äkta pars rätt till privatliv då de placerades i två olika boendeenheter.

Efter att coronapandemin blossade upp förbjöd man makarna att träffa varandra i och med att respektive boendeenhet isolerades.

Biträdande JO anser att makarna hade rätt att bo tillsammans och att deras umgänge inte hade fått begränsas.

Polisstyrelsen tolkade direktiv för strängt

Justitieombudsmannen slår för sin del fast att Polisstyrelsen tolkat direktiv om samlingsbegränsningar i coronavirusets namn för strängt i våras.

Polisstyrelsens sätt att tolka direktiven kan inte anses vara juridiskt acceptabla, anser JO.

Direktiven gällde Regionförvaltningsverkets förbud mot att fler än tio personer samlas. Vid Polisstyrelsen tolkade man direktiven så att begränsningen gällde alla evenemang, även privata.

Enligt JO ger smittskyddslagen endast rätt att begränsa offentliga samlingar och publikevenemang.

Källa: STT

Se Spotlights rapportering:

Coronans fångar - Spela upp på Arenan