Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaviruset i Österbotten – 11.1

Från 2021
Uppdaterad 11.01.2021 13:59.
En sjukskötare tvättar händerna i ett badrum. I spegeln syns två sjukskötare som bär ansiktsskydd.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Massexponering vid Vasa missbrukarcenter

En anställd vid Vasa missbrukarcenter har konstaterats ha coronavirussmitta. Totalt 19 personer har exponerats för smittan.

Av de exponerade är 13 anställda och 6 klienter. De exponerade har försatts i karantän.

Exponeringarna har skett under tiden 4–6.1, skriver Vasa stad i ett pressmeddelande.

I pressemddelandet uppger chefen för missbrukarcentret Mika Nevasaari att fallet ohjälpligen påverkar verksamheten.

- "Verksamheten fortgår i inskränkt form till dess karantänerna avslutas vid utgången av denna vecka. Inga nya klienter kan tas emot denna vecka", säger Nevasaari.

Läkare bekymrad över ny mutation

Att nya fall av muterat coronavirus fortsätter hittas i Finland bekymrar infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus.

Än så länge har de nya varianterna ändå inte fått fotfäste i Österbotten.

- Men jag är mycket orolig för dem, eftersom vi vet att de här typerna är så mycket mer smittsamma, säger Salonen.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, är totalantalet registrerade fall av muterat coronavirus i Finland nu uppe i 49.

I Vasa sjukvårdsdistrikt har man inte konstaterat fler fall av muterat virus än de fall som bekräftades förra veckan. Då rörde det sig om en person som i sin tur smittade tre andra personer.

Salonen påpekar att det centrala nu är det arbete som inletts med att testa alla resenärer.

- Det är otroligt viktigt att noggrant kontrollera trafiken över gränsen nu. Men tyvärr skulle jag tro att det redan finns fler fall i Finland än vi känner till. I Storbritannien har man ju redan konstaterat att över 60 procent av alla nya fall är den muterade varianten.

Ett nytt fall i Mellersta Österbotten

Inom Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite har ett nytt fall av coronavirus bekräftats under veckoslutet. Smittkedjan är spårad och man har nått de exponerade.

Ingen patient i vårdsamkommunen behöver för tillfället sjukhusvård för covid-19.

Under de senaste 14 dygnen har totalt sex nya fall bekräftats i området. Det ger ett incidenstal per 100 000 invånare på 7,7 för de senaste 14 dagarna.

Totalt har man inom Soite konstaterat 157 coronafall sedan pandemins början.

Sex nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt har sex nya coronafall bekräftats det senaste dygnet. Det totala antalet fall i distriktet sedan pandemins början är 1385 (igår 1379).

Det totala antalet tagna tester hittills är 36 027 stycken. Under gårdagen togs 98 stycken.

Incidensen i distriktet är på stigande. Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet är nu 58.

En del av kommunerna i distriktet befinner sig alltjämt i spridningsfasen, andra i accelerationsfasen.

Ett nytt fall i Södra Österbotten

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har ett nytt fall av coronasmitta bekräftats under det senaste dygnet.

I distriktet är man nu uppe i totalt 443 fall sedan pandemins början.

Inom distriktet konstaterar man att antalet fall åter börjat öka efter jul- och nyårsledigheterna, man befinner sig i accelerationsfasen.

Incidenstalet för de senaste 14 dygnen ligger på 13 per 100 000 invånare.

Bland de smittor som bekräftats den senaste tiden kommer 20 procent via utlandsresor. 27 procent är familjesmittor och av de insjuknade befann sig 60 procent redan i karantän då smittan konstaterades. Vart femte fall kan inte spåras.

Några patienter i distriktet får sjukhusvård för covid-19.

63 522 tester har tagits i Södra Österbotten sedan pandemins början och under gårdagen togs 191 tester.

Diskussion om artikeln