Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kim Jong-Un ny generalsekreterare för Nordkoreas styrande Arbetarparti – medger ekonomiska misstag och hotar med fortsatt upprustning

Från 2021
Kim Jong-Un: Vår femårsplan har misslyckats - Spela upp på Arenan

Kim Jong-Un upphöjdes till generalsekreterare för Nordkoreas styrande Arbetarparti vid partiets första kongress sedan år 2016. Kim hotade i ett nio timmar långt linjetal med fortsatt militär upprustning samtidigt som han självkritiskt medgav skriande ekonomiska brister och att landets femårsplan hade misslyckats så gott som totalt.

Kim Jong-Un tog över ledningen av Nordkoreas Arbetarparti efter fadern Kim Jong-Ils död år 2011. Året därefter utsågs Kim Jong-Il till den "evige generalsekreteraren" medan Kim Jong-Un fick titeln "förste sekreterare" för det styrande partiet. Titeln generalsekreterare var onödig eftersom Kim Jong-Un ändå ledde både partiet och landet som obestridlig envåldshärskare.

Fyra år senare - år 2016 - höll Arbetarpartiet sin första kongress sedan år 1980. Det hade alltså förflutit 36 år mellan den 6 och 7 partikongressen, vilket återspeglade hur liten praktisk betydelse partiet spelade då familjen Kim med militärens stöd styrde landet.

Vi måste hitta en genväg för att bringa lycka till vårt folk

Kim Jong-Un

Kim Jong-Un befäste sin maktställning år 2016 då han i egenskap av nyutnämnd partiordförande slog fast riktlinjerna för landets ekonomiska femårsplan, som i traditionell stil underströk den så kallade Juche-ideologin.

Juche som ordagrant kan översättas med "subjektivitet", har varit Nordkoreas statsbärande ideologi sedan år 1972, då den skrevs in i grundlagen. I politisk bemärkelse innebar Juche det samma som "självtillit", det vill säga att det isolerade Nordkorea var självförsörjande och inte behövde ty sig till vare sig Kina eller Sovjetunionen som hade stöttat upp landet ända sedan Koreakrigets slut år 1953.

Tårfyllda beklaganden

Den åttonde partikongressen hölls alltså under den gångna veckan i partiets palats i Pyongyang med närmare 5 000 officiella delegater och 2 000 observatörer närvarande, trots den pågående coronapandemin.

Kim sa att "det var ett mirakel att kongressen alls kunde hållas" under pandemin och ingen av de 7 000 personer som deltog i kongressen bar munskydd. Det var en klar, symbolisk demonstration av att nordkoreanerna har klarat sig undan de värsta följderna av virusets framfart.

Nordkorea hävdar fortfarande att ingen i landet har smittats eller avlidit av corona, något som omvärlden starkt betvivlar, men som inte ännu har motbevisats.

Kim Jong-Un medgav i sitt nio timmar långa linjetal som spreds ut över tre dagar, att pandemin har påverkat Nordkorea negativt. Det ytterst isolerade landet stängde alla dörrar för nästan exakt ett år sedan, och den livsviktiga handeln med grannlandet Kina har därför påverkats kraftigt.

7 000 delegater och observatörer deltog i det nordkoreanska Arbetarpartiets åttonde partikongress.
Bildtext 7 000 delegater och observatörer deltog i det nordkoreanska Arbetarpartiets åttonde partikongress.
Bild: EPA/KCNA

Enligt sydkoreanska experter har handeln med Kina minskat med över 70 procent sedan gränserna stängdes och flygen till Kina stoppades. Nordkorea har dessutom lidit av omfattande översvämningar samt omvärldens stränga ekonomiska sanktioner.

Kim Jong-Un medgav redan i höstas i ett tårfyllt tal vid Arbetarpartiets 75-års jubileum, att ekonomin inte hade förbättrats så som han hade hoppats på. Vid partikongressen som började förra veckan, erkände han att han hade misslyckats med att nå så gott som alla mål.

– Vår femårsplan har misslyckats med att uppnå sina mål inom nästan alla sektorer beroende på en serie kriser som saknar motstycke, sa Kim som lovade nya satsningar för att förbättra folkets välmående.

Han lovade att skicka ut partiets medlemmar för att höra vad folket har att säga och för att få råd av gräsrötterna hur läget kan förbättras.

– I framtiden måste vi undvika de smärtsamma lektioner som vi har fått, sade Kim som ansåg att "den snabbaste och främsta lösningen är att stärka vårt självförsörjande med alla tänkbara medel."

– Vi måste hitta en genväg för att bringa lycka till vårt folk, sade Kim.

Det nordkoreanska arbetarpartiets åttonde partikongress beslöt att hädanefter hålla partikongresser vart femte år.
Bildtext Ingen av delegaterna på partikongressen bar munskydd.

Atomubåtar och lättare kärnvapen

Den nya generalsekreteraren kallade ändå de gångna fem åren för en oerhörd framgång på grund av de militära framsteg som har gjorts.

– Vi kommer att utveckla kärnvapen som är mindre, lättare och mer taktiska, lovade Kim samtidigt som han sa att "planerna för atomdrivna, kärnvapenbestyckade ubåtar är klara" och att han har visat klartecken för bygget av den nya typen av ubåtar.

Nordkorea visade i höstas upp en ny typ av ballistiska långdistansmissiler som kan nå hela Nordamerika och bygget av atomdrivna ubåtar som kan röra sig nära det amerikanska fastlandet, trappar upp hotet mot USA ytterligare.

Kim försäkrade att Nordkorea kommer att använda kärnvapen endast i självförsvar för att "garantera folkets välmående samt revolutionens och statens självständiga utveckling."

Nordkorea har inte utfört kärnvapentest sedan år 2017 och Kim sade inget om eventuella nya tester. Av de sex kärnvapenprov som Nordkorea har utfört sedan år 2006, har fyra genomförts under Kim Jong-Uns styre.

Generalsekreterare Kim Jong-Un meddelade om en upptrappad militär upprustning under det nordkoreanska arbetarpartiets kongress i Pyongyang.
Bildtext Nordkorea höll en militärparad natten till måndag då Arbetarpartiets åttonde partikongress hade avslutats,
Bild: EPA-EFE/KCNA

Han konstaterade att USA är och förblir Nordkoreas främsta fiende, men han nämnde varken Joe Biden eller Donald Trump vid namn i den utrikespolitiska delen av sitt tal där han trots allt lovade att "utvidga diplomatin."

Sydkoreanska analytiker betraktade löftet som en antydan om en ny, mer försonlig linje gentemot Sydkorea sedan relationerna stötte på grund år 2019 efter det misslyckade toppmötet mellan Kim Jong-Un och Donald Trump i Hanoi.

Kim Jong-Un och Sydkoreas president Moon Jae-In har träffats tre gånger sedan år 2018, men just nu är relationerna djupfrysta.

Relationerna försämrades snabbt efter att Kims yngre syster Kim Yo-Jong i fjol fick ansvaret för förhandlingar med Sydkorea. I Seoul noterade man intresserat att Kim Yo-Jong föll bort från partiets högsta verkställande organ politbyrån, där hon var den andra kvinnliga medlemmen någonsin efter sin faster Kim Kyong-Hui.

Sydkoreanska analytiker tror ändå inte att Kims yngre syster har förlorat sin ställning som Nordkoreas inofficiella nr 2 eftersom hon satt bakom Kim på en synlig plats på podiet då kongressen öppnades.

– Vi har vant oss vid att se Kim Yo-Jong i en mer synlig roll men hennes politiska rötter och hennes karriär har alltid legat bakom scenen, säger forskaren Michael Madden som är expert på det nordkoreanska ledarskapet. Madden är övertygad om att Kim Yo-Jongs inflytande fortfarande är stort oavsett om hon sitter i politbyrån eller ej.

Kim Yo-Jong är syster till den nordkoreanska ledaren Kim Jong-Un
Bildtext Kim Yo-Jong bär numera ansvaret för relationerna med Sydkorea.
Bild: EPA-EFE

Inga snabba framsteg under Biden

Amerikanska diplomater och analytiker betraktar Kims uttalanden om USA som hans första utspel gentemot den blivande presidenten Joe Biden. Diplomaten Evans Revere säger att Kims första reaktion till det amerikanska presidentvalet inte borde överraska någon som har följt med Nordkoreas kärnvapenprogram.

– Kim har bryskt informerat Bidens administration om sin fasta avsikt att fortsätta med utvecklingen av kärnvapen, säger Revere.

Det innebär sannolikt att Nordkorea nog är intresserat av en dialog med Biden, men på sina egna villkor.

Nordkoreanerna har inte kritiserat Biden sedan år 2019 då de kallade honom för "en fanatisk hund som borde slås ihjäl med en käpp."

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump istuvat maiden lippujen edessä ja keskustelevat
Bildtext Kim Jong-Un och Donald Trump träffades tre gånger men utan att nå konkreta resultat.
Bild: EPA-EFE/KCNA

Biden sade för sin del under valkampanjen att "Kim är en gangster" och att de tiderna är över då USA "beter sig mysigt mot en diktator."

Det var helt andra toner än då Trump hävdade att han och Kim hade förälskat sig i varandra. Trump träffade Kim tre gånger men ledarnas stort uppmärksammade toppmöten ledde ingen vart.

Ingen väntar sig snabba framsteg under Biden heller eftersom han håller fast vid att Nordkorea måste gå med på avrustning om sanktionerna ska hävas.

Kurt Campbell som bar ansvaret för relationerna mellan USA och Nordkorea under Barack Obamas styre, hoppas ändå att Biden snabbt gör trevare till Kim Jong-Un då han har tagit över.

Campbell som väntas få en framstående roll även i Bidens administration, säger att Obama var alltför långsam vilket ledde till att Nordkorea började provocera USA med vapentest innan man hann få igång förhandlingar.

– Tidiga signaler till Nordkorea är något som ligger nära toppen av Bidens utrikespolitiska lista när han tar över, försäkrar Kurt Campbell.

Källor: KCNA, Korea Times, Washington Post, NKnews, New York Times