Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Handikapprådet i Ingå oroad över nya färdtjänsten: "Hur garanterar man att vi får service dygnet runt?"

Från 2021
Uppdaterad 25.03.2021 20:05.
Invataxi
Bildtext Handikapprådet i Ingå undrar om det kommer att finnas tillräckligt med invataxin för Ingåborna.
Bild: Yle/Roger Källman

I Ingå är handikapprådet oroad över den nya färdtjänsten som planeras i kommuner från Esbo till Hangö. Rådet vill dessutom ha bättre service på det egna språket inom socialservicen.

Handikapprådet vill att servicen för funktionshindrade ska förbättras genom att alla ska ha rätt att få service på eget språk.

Ingå kommunstyrelse och Sjundeå grundtrygghetsnämnd har tagit del av handikapprådets förslag till hur servicen kan förbättras. Bland förslagen finns just rätten till att få service på eget språk.

Utmaning rekrytera tvåspråkiga

Grundtrygghetsnämnden i Sjundeå svarar att det är en utmaning i hela landet att rekrytera kompetenta socialarbetare. Det är en ännu större utmaning att hitta socialarbetare som är tvåspråkiga.

Ingå och Sjundeå har numera gemensam socialbyrå. Socialbyrån i Ingå är underställd grundtrygghetsnämnden i Sjundeå.

I Sjundeå anser grundtrygghetsnämnden att service på svenska har varit och är möjlig inom handikappservicen under hela den tid som Ingås socialservice har varit underställd Sjundeå grundtrygghetsnämnd. Socialhandledaren vid handikappservicen har hela tiden varit en person som haft svenska som modersmål.

Samarbete ska förbättra informationen

Sjundeå kommun har dessutom ordnat en kurs i svenska åt personalen hösten 2020 för att uppmuntra personalen att utveckla sina språkkunskaper.

Kommunstyrelsen i Ingå antecknade Sjundeås redogörelse för kännedom på sitt möte den 11 januari.

Styrelsen konstaterar också att Ingå och Sjundeå ska samarbeta för att förbättra informationen om socialservicen.

Rådet oroad över nya färdtjänsten

Handikapprådet var i höstas oroad över hur Västra Nylands färdcentral kommer att fungera.

Den nya färdcentralen administreras av Esbo stad. Verksamheten skulle inledas ifjol, men det fanns ett missnöje med upphandlingarna så starten sköts upp.

På färdcentralens webbplats kan man läsa att transporterna inleds i Esbo den 2 februari. I de övriga kommunerna inleds transporterna i mars.

Rådet: Dåligt med taxibilar i Ingå

Handikapprådet konstaterade i utlåtandet att tillgången på taxibilar och i synnerhet handikapptaxin ser ut att vara synnerligen dålig för Ingås del.

Tanken är att det inte finns en taxibil dagtid i Ingå, utan de närmaste bilarna skulle finnas i Kyrkslätt, Lojo och Raseborg.

"Hur garanterar man att Ingåbor som har rätt till färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen, får service dygnet runt så som det är meningen", undrar handikapprådet.

Det nya färdtjänstsystemet ska betjäna cirka 8 500 klienter från Esbo till Hangö. Handikapprådet anser att tillgången till taxin och handikapptaxin därför måste vara jämlikt på hela området.

"Handikapptaxi måste tryggas i Ingå"

Vem ser till så att klienterna i Ingå inte blir utan färdtjänst, undrar rådet, och skriver:

"I synnerhet behovet av handikapptaxi måste tryggas i Ingå. Här finns klienter som rör sig med rullstol och klienter som använder elrullstol. Handikapprådet poängterar att servicen bör fungera från början och att man tryggar Ingåbornas tillgång till färdtjänst. Ingå får inte bli ett område där färdtjänsten ytterligare försämras från nuvarande nivå."

Grundtrygghetsnämnden i Ingå föreslog i slutet av förra året att Ingå har en egen representant i färdcentralens styrgrupp.

Kommunstyrelsen instämmer och beslöt på sitt möte att framföra till Västra Nylands färdcentral att Ingå kommun borde ha en egen representant i den kommande styrgruppen.