Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Analys: Motsätter sig De gröna tunnlar av principskäl? Nu beslutar politikerna hur trafiken ska gå i Helsingfors centrum i framtiden

Från 2021
Bild västerledens infart till Porkalagatan i Gräsviken. Ovanpå en bild på Yle Huvudstadsregionens redaktör Christoffer Gröhn.
Bildtext Trafiken till och från Västra hamnen på Busholmen i Helsingfors ska underlättas med en tunnel för frakttrafik och privatbilister.

Det blev inget storstilat Guggenheimmuseum vid södra kajen och det blev heller ingen biltunnel i miljardklassen under Helsingfors centrum. Istället bäddas nu för två ersättande projekt i mindre skala. Men De gröna vill inte svälja det här förslaget.

Är partiet som kan bli störst i Helsingforsfullmäktige i kommunalvalet i april, De gröna, tunnelmotståndare av princip?

SFP:s stadsstyrelseledamot Marcus Rantala sade när jag intervjuade honom att vissa reflexmässigt motsätter sig tunnlar och syftade på De gröna.

Vissa motsätter sig tunnlar reflexmässigt

Intervjun handlade om hur trafiken till Helsingfors hamnar ska ordnas i framtiden, både havstrafiken och fordonstrafiken. Det här hänger i sin tur samman med hur trafiken i centrum i stort ska ordnas.

Enligt förslaget som stadsstyrelsen nu diskuterar ska färjtrafiken till och från Södra hamnen upphöra.

Förslaget är att Stockholmsfärjorna ska avgå från Skatudden och Tallinnfärjorna från Västra hamnen på Busholmen.

För att minska på trafikstockningarna på Busholmen föreslås en hamntunnel från Västerleden till Västra hamnen. Den antas kosta 180 miljoner euro och ska betalas av Helsingfors hamn, som helt och hållet ägs av staden.

Stadsstyrelsen bordlade ärendet för två veckor på mötet i måndags.

Biltunnel är Samlingspartiets våta dröm

Byggandet av en tunnel kan låta okontroversiellt men inom Helsingforspolitiken är det inte så.

Samlingspartiet har länge haft en våt dröm om en biltunnel under Helsingfors centrum, den så kallade centrumtunneln. Frågan har stötts och blötts i flera omgångar och borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) är en stark förespråkare.

Efter att det hösten 2019 stod klart att tunneln inte har en politisk majoritet bakom sig skrev Vapaavuori på sin blogg att han är "oerhört besviken" och att "sättet som vi hamnade i den här situationen gör mig ännu mer deprimerad". Stadsmiljönämnden beslöt i oktober 2019 att inte gå vidare med projektet.

Vapaavuori beslöt därför att ta frågan till stadsstyrelsen och där har den nu landat ett år och fyra månader senare. Förutom hamntrafiken ska stadsstyrelsen diskutera hur man kan skapa fler gågator i centrum och slå fast att planerna på en centrumtunnel inte går vidare.

Det är oklart hur hårt pandemin slår mot dem som upprätthåller ett levande centrum

När det här ärendet började beredas fanns ingen coronapandemi och det är oklart hur hårt pandemin slår mot dem som upprätthåller ett levande centrum, det vill säga affärer och restauranger.

Möjliggör museum på "Guggenheimtomten"

Den föreslagna hamntunneln ska vara avsedd endast för trafik till Västra hamnen, både frakt- och persontrafik. Annan trafik till Busholmen ska också i fortsättningen använda det vanliga gatunätet.

Det här ska i sin tur möjliggöra att det nya design- och arkitekturmuseet kan placeras på Helsingfors mest kända parkeringsplats vid södra kajen. Samma plats var aktuell för ett Guggenheim-museum men efter en debatt minst lika infekterad som den kring centrumtunneln sade Helsingforsfullmäktige nej till museet 2016.

Därmed borde väl alla vara glada och nöjda?

Helsingforsfullmäktige kan med andra ord under våren godkänna planer som möjliggör både en mild version av en centrumtunnel och en mild version av ett Guggenheimmuseum.

Vill inte låsa sig vid en hamntunnel

I det här skedet fattas inga slutliga beslut för projekten, utan det handlar bara om principer för planläggningen. Planerna blir verklighet under de närmaste tio åren.

Därmed borde väl alla vara glada och nöjda? Nja.

Sannolikt kommer en politisk majoritet att ställa sig bakom förslaget men De gröna tvekar.

När jag intervjuade biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) framgick det att partiet inte vill låsa sig vid planerna på en hamntunnel.

Kuvaa Vuosaaren satamasta
Bildtext De gröna vill att färjtrafiken till Västra hamnen istället styrs till Nordsjö hamn.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

De gröna vill styra färjor till Nordsjö hamn fastän en längre färjrutt leder till ökade utsläpp

Istället vill man fortsätta utreda om det går att styra färjornas passagerartrafik till Nordsjö hamn. En utredning om det här har redan gjorts och den publicerades i somras.

Slutsatsen är att det är utmanande att styra Tallinnfärjorna till Nordsjö då det kräver omfattande investeringar och samtidigt antas passagerarmängden minska.

Dessutom kräver det att hamnområdet utvidgas till Naturaområdet i närheten. Den längre färjrutten leder också till ökade utsläpp, enligt utredningen.

Man kunde ju tänka sig att De gröna som miljövänner motsätter sig detta alternativ, men icke.

Är det faktiskt så att partiet istället av principskäl motsätter sig tunnlar för motorfordon?

"Viktigast att hitta en lösning på trafikstockningarna"

Jag ringer upp De grönas gruppordförande i fullmäktige, Reetta Vanhanen.

Hon säger att det viktigaste är att hitta en lösning på trafikstockningarna till och från Västra hamnen men att tunneln inte är det enda alternativet. Hon förnekar att det handlar om ett motstånd mot tunneln av principskäl.

Trafikstockningarna kan, enligt De gröna, underlättas genom att styra både frakt- och biltrafik till Nordsjö hamn istället för Västra hamnen. Genom billigare hamnavgifter ska långtradare och personbilar lockas till Nordsjö hamn, lyder resonemanget. Det betyder å andra sidan att fler passagerarfärjor också måste avgå från Nordsjö.

Det kan vara svårt att få rederierna med på det då Nordsjö ligger avsides. Det finns knappast heller en politisk majoritet för De grönas åsikt.

Om Samlingspartiet stod som förlorare i kampen om centrumtunneln ser det nu ut som att De gröna får ge efter.

Diskussion om artikeln