Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Finländskt bolag sålde satellit till Bolsonaros regering – befaras användas för att dölja skogsskövlingen i Amazonas

Från 2021
Uppdaterad 12.01.2021 08:45.
ICEYE har sålt en satellit till den Brasilianska regeringen.
Bildtext ICEYE är ett finländskt bolag specialiserat på rymdteknologi.
Bild: ICEYE

Det finska bolaget ICEYE har sålt en satellit till det brasilianska flygvapnet. Satelliten ska övervaka skogsavverkningen i Amazonas, men köpet kritiseras nu hårt av Brasiliens rymdforskningsinstitut (INPE). Forskare säger att det handlar om så kallad greenwashing och att den brasilianska regeringens egentliga avsikt är att försöka dölja skogsavverkningen i Amazonas med hjälp av satelliten.

Det brasilianska flygvapnet undertecknade i slutet av december ett konfidentiellt avtal med det finska företaget ICEYE om att köpa en satellit till ett värde av ungefär 30 miljoner euro.

Priset på affären går att läsa i landets officiella tidning. Affären är sekretessbelagd och ingen offentlig upphandling gjordes med hänvisning till "nationell säkerhet".

Grundaren och strategichefen för ICEYE, Pekka Laurila, bekräftar uppgifterna om köpet för Svenska Yle.

– Jag är förstås väldigt stolt över vårt team och vår teknologi, och över att ICEYE valdes som den lämpligaste bland alla internationella alternativ.

Ineffektiv satellit

Affären har utsatts för häftig kritik i Brasilien. Speciellt forskare från rymdforskningsinstitutet INPE har kritiserat den.

Enligt forskaren Gilberto Câmara är regeringens avsikt med köpet att förvränga uppgifterna om hur mycket regnskog som skövlas i Amazonas. Satelliten blir på det här sättet ett verktyg för så kallad greenwashing, det vill säga att man vill framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är.

– Regeringens plan är att sekretessbelägga informationen om avskogningen och äventyra transparensen som INPE stått för, säger Gilberto Câmara som var chef för INPE mellan åren 2005–2012.

Gilberto Câmara ställer sig kritisk till satellitaffären.
Bildtext Gilberto Câmara är nuförtiden chef för GEO, Group on Earth Observations. Under åren 2005–2012 var han chef för rymdforskningsinstitutet INPE.
Bild: Gilberto Câmara

Enligt Câmara är satelliten dessutom ineffektiv. Den fungerar bra i Finland för att till exempel urskilja is eller fartyg från vatten, men den är enligt forskarna inte lämpad för regnskogen i Amazonas.

INPE har sedan 1988 övervakat avverkningen i Amazonas. Institutet ger ut dagliga rapporter som används som underlag för forskningen kring området och åtnjuter högt internationellt förtroende för sin transparens.

– I jämförelse med de satelliter som redan används av INPE skulle ICEYE:s satellit inte tillföra något, dess effekt är begränsad, menar Câmara.

Därför misstänker han, med stöd av INPE, att regeringen genom affären inte har rent mjöl i påsen. Han tror också att regeringen är fullt medveten om att satelliten inte duger för ändamålet.

– Militären vill själv mäta avskogning för att kunna bortse från INPE:s uppgifter. Den avskogningsdata som INPE kommer med har inte uppskattats av regeringen.

INPE har skickat ett brev till regeringen för att varna för affären.

Viidakkoa Amazon-joella
Bildtext Regnskogen i Amazonas.
Bild: Jukka Kuosmanen

Câmara säger att affären är ett led i något som har pågått under en längre tid i Brasilien. Den högersinnade presidenten Jair Bolsonaro är känd för att strunta i miljöfrågor och han har lovat öppna upp för mer exploatering av Amazonas.

Bolsonaro har gått ut med kritik mot INPE:s statistik och sagt att den är missvisande och skadar Brasiliens rykte. Han gav också sparken åt en av cheferna för INPE som slog larm om hotet mot regnskogarna.

ICEYE vill inte kommentera

Pekka Laurila vill inte kommentera kritiken som INPE kommit med.

– Tyvärr kan jag inte kommentera så mycket i det här skedet – vi kan bekräfta att det finns ett kontrakt såsom framgår ur offentliga dokument. Men på grund av tystnadsplikten kan vi inte på eget bevåg gå ut med tilläggsuppgifter.

Laurila svarar på frågorna per e-post och vill inte ställa upp på intervju trots upprepade förfrågningar.

ICEYE har sålt en satellit till den Brasilianska regeringen.
Bildtext För bara tre år sedan sköts den första finska satelliten upp i rymden.
Bild: ICEYE

ICEYE behöver ett exporttillstånd för att kunna exportera satelliten till Brasilien. Satelliter klassas som produkter med dubbla användningsområden eftersom de också kan användas för militära ändamål.

Från Utrikesministeriet bekräftar man att ICEYE har fått ett positivt förhandsbesked som försnabbar behandlingen av själva exporttillståndet.

Borde man avslå ansökan och inte bevilja företaget exporttillstånd om det finns risk för att man med hjälp av satelliten förvränger data gällande skogsskövlingen i Amazonas?

– Det avgör vi utgående från den information som företaget ger, och vi gör också egna utredningar. Jag kan inte kommentera det desto mer i det här skedet, säger Teemu Sepponen som är enhetschef för Exportövervakningen vid Utrikesministeriet.

Oetisk affär anser finländsk forskare

Markus Kröger som är biträdande professor i u-landsforskning vid Helsingfors universitet ifrågasätter starkt affären med Jair Bolsonaros regering.

– Man kan inte sälja satellitövervakningsteknologi till en sådan regering. Det är inte etiskt, säger han.

Enligt Kröger, som forskar i Brasilien, är landet under den nuvarande ledningen oundvikligen på väg mot en diktatur.

Kröger anser att beskyllningar om att Bolsonaro skulle använda sig av teknologin för egna ändamål är trovärdiga.

Henkilökuva
Bildtext Forskaren Markus Kröger tycker att affären oetisk.
Bild: Mikko Koski/Yle

– Den brasilianska regeringen åsidosätter eller ger sparken åt sådana experter som inte stöder Bolsonaro i hans politik.

Kröger hänvisar till Bolsonaros tidigare konflikter med experter som jobbar för INPE.

Avgörande i det här fallet är att affären görs uttryckligen med försvarsministeriet och flygvapnet.

– Målet verkar vara att flytta satellitövervakningen från de civila institutionerna till de militära institutionerna, och för andra ändamål än att skydda Amazonas.

Risker för ryktet

Enligt Kröger har finländska företag inte ännu förstått hurudan risk det kan vara för deras rykte att göra affärer med Bolsonaro.

Han tycker att ett potentiellt exporttillstånd för ICEYE-satelliten är problematiskt.

EN av ICEYE:s satelliter.
Bildtext En av ICEYE:s satelliter.
Bild: ICEYE

Kröger menar att Finland i och med affären har blandat sig i den brasilianska inrikespolitiken.

Han jämför affären med korruptionshärvan i Costa Rica där Instrumentarium sålde dyr och onödig sjukhusteknologi till landet.

Presidenten fick ett fem år långt fängelsestraff för korruption och skyddspolisen i Finland förhörde tre av Instrumentariums arbetstagare.

När det kommer till satellitaffären spekulerar Kröger också i att regeringen kan komma att hänvisa till att satelliten är köpt från just Finland.

– Regeringen kan säga att deras data är bättre, för att satelliten är från Finland och inte från till exempel Brasilien. Brasilianarna kan gott tro på det även om påståendet inte är sant. Jag skulle nog vänta [med affären] på att regeringen byts, säger Kröger.

Svenska Yle har kontaktat flygvapnet i Brasilien för en kommentar men inte fått svar.

Diskussion om artikeln